ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gather up

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gather up-, *gather up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather up[PHRV] รวบรวม, See also: เก็บรวบรวม, Syn. pick up
gather up[PHRV] เกร็ง, See also: รวบรวมกำลัง
gather up[PHRV] รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)
gather up the threads[IDM] เพิ่มเติม, See also: จัดเก็บ, รวบรวม, Syn. pick up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gather up your weapons.หยิบอาวุธ Hotel Rwanda (2004)
it would be helpful if you could gather up any notes you may have taken.และจะช่วยได้มากถ้าคุณรวบรวม บันทึกที่คุณทำไว้มาให้ด้วย Morning Comes (2007)
I can quietly gather up some bags of groceries and hide them up at one of the check stands by the door.เดี๋ยวผมจะแอบรวบรวมเสบียงใส่ถุง แล้วเอาไปซ่อนไว้ แถวๆเคาน์เตอร์ใกล้ทางออก The Mist (2007)
Delay the public performance as long as you can, gather up all the Orchestra members right now.เลื่อนกำหนดงานออกไปเท่าที่คุณจะทำได้ เรียกรวมสมาชิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ Beethoven Virus (2008)
How did you manage to gather up that money without father's knowledge?คุณ จัดการรวบรวมเงินก้อนนั้น โดยที่พ่อไม่รู้, ได้อย่างไร? Episode #1.5 (2008)
You want us to gather up the foreign political funds in Macau?คุณต้องการให้เรารวบรวมเงินทุนเพื่อ การเมืองจากต่างประเทศที่มาเก๊า? Episode #1.5 (2008)
"Now I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind!""ตอนนี้พ่ออยากให้ลูกกลับไป ไปเก็บทุกๆขนนกนั่นที่ลมพัดไป Doubt (2008)
Why don't you gather up the brain trust:- รู้ปล่าว? ทำไมคุณไม่ไว้ใจ The Mother Lode (2009)
All right, jockstraps, let's gather up. Picture time.เอาล่ะวัยรุ่น \มาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่า 17 Again (2009)
All right, gather up, jockstraps. Picture time.เอาหล่ะเด็กๆทั้งหลาย ได้เวลาถ่ายรูปแล้ว 17 Again (2009)
- Gather up weapons.-พวกคุณพูดเรื่องอะไรกัน? Legion (2010)
Okay, boys and girls, gather up your supplies and put them away.โอเคเด็กๆ เก็บข้าวของให้เรียบร้อยนะจ๊ะ เจอกันพรุ่งนี้จ้ะ Let Me Entertain You (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, / ] gather up; collect; edit; compile, #15,272 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掃く[はく, haku] (v5k,vt) to sweep; to brush; to gather up; (P) [Add to Longdo]
掻き集める;かき集める[かきあつめる, kakiatsumeru] (v1,vt) to gather up; to scrape up together [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gather up
   v 1: take and lift upward [syn: {pick up}, {lift up}, {gather
      up}]
   2: gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She
     picked up the children at the day care center"; "They pick up
     our trash twice a week" [syn: {collect}, {pick up}, {gather
     up}, {call for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top