ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renunciation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renunciation-, *renunciation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renunciation(n) การสละ, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment, denial, giving up
renunciation(n) การประกาศสละสิทธิ์, Syn. relinquishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ, การประกาศสละสิทธิ์, หนังสือสละสิทธิ์, การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation

English-Thai: Nontri Dictionary
renunciation(n) การสละ, การยกเลิก, การประกาศเลิก, หนังสือสละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
renunciation of nationalityการสละสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great. Would you like to sign a renunciation contract to your body?ดีล่ะ อยากเซ็นต์สัญญายอมความทางร่างกายมั้ย? Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละ(n) abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai Definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
renunciation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renunciation

WordNet (3.0)
renunciation(n) an act (spoken or written) declaring that something is surrendered or disowned, Syn. renouncement
renunciation(n) the act of renouncing; sacrificing or giving up or surrendering (a possession or right or title or privilege etc.), Syn. forswearing, forgoing
apostasy(n) the state of having rejected your religious beliefs or your political party or a cause (often in favor of opposing beliefs or causes), Syn. defection, renunciation
repudiation(n) rejecting or disowning or disclaiming as invalid, Syn. renunciation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Renunciation

n. [ Cf. F. renonciation, L. renuntiatio ann announcement. See Renounce. ] 1. The act of renouncing. [ 1913 Webster ]

2. (Law) Formal declination to take out letters of administration, or to assume an office, privilege, or right. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Renouncement; disownment; disavowal; disavowment; disclaimer; rejection; abjuration; recantation; denial; abandonment; relinquishment. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n, vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) #5,862 [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n, vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) #8,243 [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) #12,186 [Add to Longdo]
棄教[ききょう, kikyou] (n, vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n, adj-no) self-sacrifice; self-renunciation [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n, adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
不戦[ふせん, fusen] (n, adj-no) (1) anti-war; war renunciation; (2) sumo bout cancelled due to absence of one of the wrestlers; (P) [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) { Buddh } anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top