ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meals

M IY1 L Z   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meals-, *meals*, meal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meals[N] อาหาร, Syn. food

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hear that you also prepare the meals and clean the toilets.ได้ยินว่าคุณช่วยทำอาหาร และล้างห้องน้ำด้วย Gandhi (1982)
If a small particle of this thing is enough to take over an entire organism, then everyone should prepare their own meals.มีใครเห็นฟุชบ้างมั้ย มีใครบางคนดับไฟ ในห้องแลป The Thing (1982)
That won't be necessary. We have excellent meals here.ไม่จำเป็นหรอก เรามีอาหารอร่อยๆ ที่นี่แล้ว Return to Oz (1985)
T. ..three meals a day, and... you can sleep with me too.อาหารสามมื้อต่อวัน แม้แต่นอนกับคุณ Vampire Hunter D (1985)
And here's her Enderol, four times a day, after meals and at bedtime, and her Hydro Diudril twice a day and don't forget.แล้วนี่ยาเอนเดอรอลของเธอ 4 ครั้งต่อวัน หลังอาหารและก่อนนอน และไฮโดรไดยูริลด้วย 2 ครั้งต่อวัน แล้วอย่าลืม *batteries not included (1987)
[ Sullivan ] Just to let you all know, Ricky will be back in the second half of our show, so we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.[ซัลลิแวน] เพียงเพื่อให้คุณทุกคนรู้ว่าริคกี้จะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของการแสดงของเรา ดังนั้นเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณที่นี่ที่ Jackrabbit บางของ Pulp Fiction (1994)
Any funny business, any at all and you won't have any meals for a week.ห้ามมีลูกเล่นใด ๆ ไม่ว่าอะไร ไม่งั้นแกอดอาหารทั้งอาทิตย์แน่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
You'll take your meals with me and the children.เวลานายหญิงไม่อยากไปเอง เธอจะต้องกินข้าวร่วมโต๊ะกับฉันและเด็กๆ Girl with a Pearl Earring (2003)
So the workers rarely make enough money to buy three meals a days let alone feed their local economy.ส่วนแรงงานหาเงินได้ แทบไม่พอยาไส้ครบสามมื้อ ยิ่งไม่มีทางเลี้ยงดูเศรษฐกิจท้องถิ่น The Corporation (2003)
Cooking your own meals is always the best.รู้สึกหนักจังเรื่องนี้ Something About 1% (2003)
Easy. Have you been skipping meals?ไปอดข้างมาจากใหนกันจ๊ะ My Little Bride (2004)
Are you taking care of Sangmin's meals?แล้วเธอไม่ต้องทำกับข้าวให้ซังมินหรอ My Little Bride (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mealsAll the children are satisfied with her meals.
mealsAll the family meet at evening meals.
mealsAre any meals included?
mealsAre meals included?
mealsAs a rule, we have three meals a day.
mealsAvoid drinking too much water with your meals.
mealsBrush your teeth after meals.
mealsDon't eat between meals.
mealsDo you wash before meals?
mealsEating between meals is a bad habit.
mealsEating between meals is bad for the figure.
mealsExpensive meals can't compensate for lack of sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals   FR: cuire le riz ; préparer le repas

CMU English Pronouncing Dictionary
MEALS    M IY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meals    (n) mˈiːlz (m ii1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, ] meals, #22,989 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speisen und Getränkemeals and drinks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food [Add to Longdo]
メッシー君[メッシーくん, messhi-kun] (n) (sl) (See 飯・めし・1) man used by a woman to pay for her meals [Add to Longdo]
間食[かんしょく, kanshoku] (n,vs) eating between meals; snacking; (P) [Add to Longdo]
間食い[あいだぐい, aidagui] (n) eating between meals; snacking [Add to Longdo]
献立表[こんだてひょう, kondatehyou] (n) (See メニュー) menu; list of meals (e.g. for the week) [Add to Longdo]
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices [Add to Longdo]
[とき, toki] (n) meals exchanged by parishioners and priests; (P) [Add to Longdo]
三食[さんしょく, sanshoku] (n) three meals (a day) [Add to Longdo]
三食賄い付き[さんしょくまかないつき, sanshokumakanaitsuki] (adj-no) with three meals served [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top