ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กีฬากลางแจ้ง

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีฬากลางแจ้ง-, *กีฬากลางแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬากลางแจ้ง[N] outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Member of the outdoors club.สมาชิกชมรมกีฬากลางแจ้ง Kill Jill (2010)
When you swing past the drugstore for those antibiotics, you want to get me a copy of "Maxim", or maybe a "Sports Illustrated"?เมื่อนนายผ่านร้านขายยา เพื่อซื้อยาปฏิชีวนะ นายน่าจะซื้อหนังสือ "Maxim" หรืออาจจะ "กีฬากลางแจ้ง"? Dodger (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
field sport[N] กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา), Syn. hunt, shooting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sports(สพอร์ทซฺ) adj. เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับกรีฑา,เหมาะสำหรับกีฬากลางแจ้ง sports car,sport car รถแข่ง,รถเล็กที่มีกำลังแรงม้าสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
colosseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top