ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กีฬาในร่ม

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีฬาในร่ม-, *กีฬาในร่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬาในร่ม[N] indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably some kind of fuck pad.สงสัยจะเก็บเอาไว้เล่นกีฬาในร่ม Ricochet Rabbit (2011)
Time to play "Find the Fuck Pad."ได้เวลาตามหา ที่เล่นกีฬาในร่มแล้วสิ Ricochet Rabbit (2011)
The fuck pad.ที่เล่นกีฬาในร่ม Ricochet Rabbit (2011)
Found the fuck pad.เจอที่เล่นกีฬาในร่มแล้ว Ricochet Rabbit (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoor sports[N] กีฬาในร่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top