Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grounds

G R AW1 N D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grounds-, *grounds*, ground
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grounds(n) ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
groundsel(n) ต้นไม้ป่ามีดอกสีเหลือง
groundsman(n) ผู้ดูแลสนามกีฬาหรือสวนขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundsel(เกราด'เซิล) n. วัชพืชดอกสีเหลืองขนาดเล็ก
groundsman(เกราซฺ'เมิน) n. คนดูแลสนามกีฬา

English-Thai: Nontri Dictionary
grounds(n) บริเวณ, เขต, สถานที่, สนาม, ตะกอน, ท้องทะเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน, See also: groundsman, gardener, Syn. groundkeeper
Image:
groundswells(n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ Rebecca (1940)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
But I believe I must date it from my first seeing his beautiful grounds at Pemberley!แต่ฉันเชื่อว่าฉันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่ ได้เห็นทิวทัศน์อันแสนงดงามของเพมเบอร์ลี่เป็นครั้งแรก Episode #1.6 (1995)
Excuse me? Is this the Buildings and Grounds office?ขอโทษใช่ที่ทำงานนัการหรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
Rubeus Hagrid, Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts.รูเบียส แฮกริด ผู้รักษากุญแจ และแผ่นดินของฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Not to mention the damage you inflicted on a Whomping Willow that's been on these grounds since before you were born.ยังไม่รวมความเสียหาย ของต้นวิลโลว์เก่าแก่ ที่อยู่มาก่อนพวกเธอจะเกิดเสียอีก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I read in Newsweek how economically depressed places... are like breeding grounds for all kinds of apocalyptic visionaries.ผมอ่านในนิวส์ว่าเศรษฐกิจสถานที่ที่มีความสุข ... เป็นเหมือนผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับทุกชนิดของวิสัยทัศน์สันทราย Wrong Turn (2003)
We're not leaving the hotel grounds unless we have an armored car.เราจะไม่ออกไปไหนจนกว่า จะมีรถหุ้มเกราะไปถ่าย Hotel Rwanda (2004)
It says here that one of the previous fires was set with diesel fuel that disappeared from the grounds keeping facility.ในรายงานนี้บอกว่า/Nเพลิงไหม้ครั้งก่อน ๆ ต้นเพลิงมาจากน้ำมันดีเซล ที่หายไปจาก/Nชั้นเก็บของใต้ดินของคณะ Compulsion (2005)
I often came to play around the school grounds on a saturday.ผมมักจะมาเล่นแถวสนาม โรงเรียนในวันเสาร์ Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groundsA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
groundsA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
groundsBirds are pecking at the grounds.
groundsDo you have any grounds for thinking so?
groundsHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
groundsHe has good grounds for believing that.
groundsHe quit the company on the grounds that he was ill.
groundsHe resigned on the grounds of ill health.
groundsHe resigned on the grounds that he was ill.
groundsHe was dismissed of the grounds that he was idle.
groundsHe was dismissed on the grounds that he was lazy.
groundsHe was fired on the grounds that he was lazy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลบท(n) basis, See also: grounds, origin, fundamental, Example: ศาสนาของทางตะวันตกนั้นมีมูลบทของตนอยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งนอกธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุผล[hētphon] (n) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ]
เหตุหย่า[hēt yā] (n, exp) EN: grounds for divorce
กรีฑาสถาน[krīthāsathān] (n, exp) EN: stadium ; athletic grounds  FR: stade d'athlétisme [ m ] ; stade [ m ]
เพ่นพ่าน[phenphān] (v) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds  FR: errer ; rôder
ฐาน[thān] (n) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.)  FR: socle [ m ] ; base [ f ] ; piédestal [ m ] ; assiette [ f ] ; fond [ m ] ; fondement [ m ] ; pied [ m ]
ฐาน[thān] (conj) EN: because of ; on the grounds of  FR: sur la base de
ถูกลงโทษฐาน...[thūk longthōt thān …] (v, exp) EN: be punished on the grounds of …
ทุ่งพระเมรุ[Thung Phra Mēn] (n, prop) EN: the Phra Meru Grounds in Bangkok ; Pramane Ground

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GROUNDS G R AW1 N D Z
GROUNDS G R AW1 N Z
GROUNDSWELL G R AW1 N D S W EH2 L
GROUNDSKEEPER G R AW1 N D S K IY2 P ER0
GROUNDSKEEPERS G R AW1 N D S K IY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grounds (v) grˈaundz (g r au1 n d z)
groundsel (n) grˈaunsl (g r au1 n s l)
groundsman (n) grˈaundzmən (g r au1 n d z m @ n)
groundsmen (n) grˈaundzmən (g r au1 n d z m @ n)
groundsheet (n) grˈaundʃiːt (g r au1 n d sh ii t)
groundsheets (n) grˈaundʃiːts (g r au1 n d sh ii t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, / ] grounds (for an argument); a contention; a thesis #31,079 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidungsgrund { m }grounds for divorce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
内(P);中[うち, uchi] (n, adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn, adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn, adj-no) (8) (ksb #232 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n-suf, n) place; spot; grounds; arena; stadium; range; course #247 [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) #1,844 [Add to Longdo]
敷地[しきち, shikichi] (n) site; plot; lot; grounds; (P) #3,496 [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) #3,616 [Add to Longdo]
山内[さんない, sannai] (n, adj-no) in the mountains; within the grounds of a temple #4,524 [Add to Longdo]
構内[こうない, kounai] (n, adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P) #5,283 [Add to Longdo]
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P) #5,620 [Add to Longdo]
[れん, ren] (n) (uk) charge; grounds; suspicion #8,269 [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] (n, adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P) #9,413 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top