ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้สินบน

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้สินบน-, *ให้สินบน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้สินบน[V] bribe, Syn. grease one's palm; put off; buy off; suborn, Ant. ติดสินบน, Thai definition: เขาให้สินบนเจ้าหน้าที่เพื่อปกปิดความผิดของเขา, Notes: ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)
The ephors, priests to the old gods.สัตว์ที่แม้ลีโอนายเดิส ยังต้องให้สินบนและอ้อนวอนพวกมัน 300 (2006)
Why do you say that?เอลเลน พาร์สันกำลังจะให้สินบนผู้พิพากษานั่น Trust Me (2009)
Well, tell patty that I tried to warn her.-งั้นกล้องก็ตั้งตรงนี้ -โอเค เราต้องอัดเทปที่เธอให้สินบนด้วย Trust Me (2009)
Come on, boys. - Does anybody have any money? - I do, I do.เราอาจจะให้สินบนเขาได้นะ 2012 (2009)
The Chuck I knew bribed no one but me.ชัค ที่ฉันรู้จักไมให้สินบนใครนอกจากฉัน The Lost Boy (2009)
I thought this was a date thing, not a family thing.ไม่ง่ายเลย มีปฏิภาณในการให้สินบนแก่พี่สาว Our Family Wedding (2010)
Lucia, this is my father, Bradford Boyd.การให้สินบนแก่พี่สาว Our Family Wedding (2010)
Yeah, we yell and fight, we eat bad food we watch too much TV, and we bribe our kids.ใช่ เราตะโกนและสู้กัน เรากินอาหารแย่ๆ.. ..เราดูทีวีมากไป และเราให้สินบนลูกเรา Foreign Exchange (2010)
I guess the Reynosas have paid off the right people.คิดว่าเรย์โนซ่าคงให้สินบนถูกคน Spider and the Fly (2010)
I'll take care of you the human way.ฉันต้องให้สินบน เหมือนมนุษย์ทำมั่ง Episode #1.5 (2010)
Didn't I say? I've got to make some barbecue meat to bribe Ha Na's mother.ฉันไม่ได้บอกเหรอ ฉันต้องทำเนื้อย่างยาร์ยีคิว เพื่อให้สินบนแม่ของฮานา Ojakgyo Brothers (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bribe[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. corrupt
corrupt[VT] ให้สินบน, See also: ติดสินบน, Syn. bribe, buy
graft[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
oil someone's palm[IDM] ติดสินบนบางคน, See also: ให้สินบนบางคน
suborn[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bribe(ไบรบฺ) {bribed,bribing,bribes} n. สินบน,สิ่งล่อใจ. vt. ให้สินบน,ติดสินบน., See also: bribable adj. ดูbribe bribeable adj. ดูbribe briber n. ดูbribe bribee n. ดูbribe, Syn. graft
bribery(ไบร'บะรี) n. การให้สินบน
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
sop(ซอพ) n. ชิ้นขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) สำหรับจุ่มลงในอาหารเหลว,สิ่งที่เปียกโชก,สิ่งที่ทำให้บรรเทา,สินบน,สิ่งที่ใช้สงบประสาท,คนอ่อนแอ,คนขี้เหล้า vt. จุ่มขนม (โดยเฉพาะขนมปัง) ลงในอาหารเหลว,จุ่ม,แช่,ทำให้เปียกโชก,ดูดซึม,ดูดซับ,ทำให้บรรเทา,ให้สินบน vi. เปียกโชก,เปียก
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bribe(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
bribe(vt) ให้สินบน,ติดสินบน,กินสินบน
bribery(n) สินบน,การให้สินบน,การติดสินบน,การกินสินบน
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top