ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get out of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get out of-, *get out of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get out of(phrv) ออกไปจาก, See also: ทำให้ออกไปจาก, Syn. be out of
get out of(phrv) เอาออกจาก, See also: ย้ายออกจาก, Syn. take out
get out of(phrv) ลงจากรถ (พาหนะ), Syn. alight from, get out
get out of(phrv) นำออก, See also: ยืมออก หนังสือ, ถอน เงิน ออก, Syn. draw out, get out
get out of(phrv) คัดลอกจาก, See also: ทำสำเนาจาก, Syn. obtain from
get out of(phrv) หนีรอดจาก, See also: หลบหนีจาก, Syn. push off
get out of(phrv) ค้น, See also: ล้วง ความจริง, ข้อมูลจาก, Syn. get out, worm out of
get out of(phrv) ได้มาจาก, See also: ได้รับจาก, ได้จาก, Syn. get out
get out of(phrv) ละทิ้ง, See also: ยกเลิก, หยุดยุติ, Syn. be in, get into
get out of(phrv) หนี (หน้าที่), See also: ปัดความรับผิดชอบ, Syn. get off, let off

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get out of handเกินกว่าที่จะควบคุมได้ เช่น Listing the liquor industry on the stock exchange would promote liquor consumption which could get out of hand.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, get out of here!เร็วเข้า ไสหัวออกไป The Great Dictator (1940)
We got to get out of here!เราได้รับการออกจากที่นี่! Pinocchio (1940)
We can all get out of here pretty quick. I have tickets to that ball game tonight.เราทุกคนจะได้รับออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วสวย ฉันมีตั๋วไปคืนนี้เกมบอลที่ 12 Angry Men (1957)
Get out of here!ออกไปจากที่นี่ ต่อไป Help! (1965)
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Get out of the way, you idiot!รับออกมาจากทางคุณโง่! How I Won the War (1967)
- (yells) Get out of it!ได้รับจากมัน! How I Won the War (1967)
Almost human. - Come on. Let's get out of here.เข้ามา ให้ของได้รับออกจากที่นี่ กระหย่ง Yellow Submarine (1968)
And get out of those things that you're wearing as soon as you can.ผลัดเสื้อผ้าที่คุณนุ่งโดยเร็วที่สุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
Get out of my head!ออกไปจากหัวฉัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Get out of here!ได้รับการออกจากที่นี่! The Godfather (1972)
And as his career got better and better, he wanted to get out of it.และเป็นอาชีพของเขาได้ดีกว่าและดีกว่าที่เขาอยากจะได้รับจากมัน The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get out ofBefore we get out of the taxi, we pay the fare.
get out ofBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
get out ofBy the time you get out of prison she'll have been married.
get out ofGet out of bed!
get out ofGet out of here.
get out ofGet out of here, and that quickly.
get out ofGet out of here immediately!
get out ofGet out of my life!
get out ofGet out of the classroom.
get out ofHe could not get out of the bad habit.
get out ofHe made every effort to get out of that habit.
get out ofI could not get out of the stadium because of the crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลีกทาง(v) give way, See also: get out of the way, make way, Syn. หลบ, เลี่ยงทาง, Example: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน, Thai Definition: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอไปที[khø pai thī] (x) EN: let me pass ; get out of my way
หลีก[līk] (v) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way  FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทาง[līk thāng] (v, exp) EN: give way ; get out of the way ; make way  FR: laisser le passage
ลองจากเตียงนอน[løng jāk tīeng nøn] (v, exp) EN: get out of bed  FR: sortir du lit
ลุก[luk] (v) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed  FR: se lever ; se relever

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滚蛋[gǔn dàn, ㄍㄨㄣˇ ㄉㄢˋ,   /  ] get out of here!; beat it! #21,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp, v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
起き出す[おきだす, okidasu] (exp, v5s) to get out of bed; to show a leg [Add to Longdo]
狂う[くるう, kuruu] (v5u, vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]
形が崩れる[かたがくずれる, katagakuzureru] (exp, v1) to get out of shape; to lose shape [Add to Longdo]
失せろ[うせろ, usero] (n) beat it!; get out of my sight! [Add to Longdo]
消え失せる;消えうせる[きえうせる, kieuseru] (v1, vi) (X) (vulg) to disappear; to get out of sight; to die; (in imperative) to fuck off [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top