ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enormously

IH0 N AO1 R M AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enormously-, *enormously*, enormous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enormously(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, Syn. gigantically, hugely, vastly
enormously(adv) อย่างร้ายกาจ, See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม, Syn. outragecously, wickedly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
He is enormously rich, very powerful, very cruelเขา Nvery อย่างมหึมามั่งมี, \ทรงพลัง, ทารุณมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I've got 10, 000 enormously serious things to discuss with a beautiful Russian woman.ฉันมีสิ่งที่ร้ายแรง 10, 000 มหาศาลเพื่อหารือเกี่ยวกับ กับผู้หญิงรัสเซียที่สวยงาม The Russia House (1990)
And the dissemination of the idea of themselves is an enormously invasive project so how do you make a brand idea?และการเผยแพร่แนวความคิดของตัวเอง เป็นโครงการรุกเข้ายึดครองที่ใหญ่มาก ทีนี้คุณจะสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นมาอย่างไร? The Corporation (2003)
He has been enormously helpful... He dropped Albert's poems from the benefit.เขาปลดกลอนของอัลเบิร์ต ออกจากกองทุน I Heart Huckabees (2004)
Even though he has given military authority to Prince Young-Po, the fact that he has given Prince Dae-So the task of understanding the political and military status of foreign lands is an enormously powerful and important task.ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่พระราชทาน อำนาจทางการทหารให้กับเจ้าชายยองโพ ความจริงที่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เจ้าชายแดโซ ทางการเมืองและการทหาร ของต่างเมืองนั่นหมายถึงอำนาจเต็มที่ และเป็นงานที่สำคัญมาก Episode #1.8 (2006)
With another enormously popular show, "heroes."ในซีรี่ย์ที่ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Because I love you, you enormously stubborn pain in the ass.เพราะว่า ฉันรักเธอ นายอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงมากๆและแสบสุดๆ The Lost Boy (2009)
Must be enormously difficult to accommodate that inclination.คงยากลำบากมากสินะ ที่จะอะลุ่มอล่วยให้กับความต้องการแบบนั้น The Wolf and the Lion (2011)
Really? He must have been enormously proud of you, Yоu muѕt hаvе mіѕhеаrd mе, Ι ѕаіd Ι hаd а mеlоdy nоt а mаlаdy! Cloud Atlas (2012)
Well, it seems enormously patronizing to me.เยี่ยม มันเหมือนเป็นการสนับสนุนฉันครั้งใหญ่เลย Saving Mr. Banks (2013)
I would appreciate it enormously if you could just leave us in peace... until I finish this lovely pint of Guinness.ฉันจะชอบคุณมากๆ ถ้าปล่อยให้เราอยู่ในความสงบ... จนกว่าฉันจะดื่มเบียร์ให้หมดแก้วซะก่อน Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างมหาศาล(adv) immensely, See also: enormously, tremendously, Syn. อย่างมากมาย, Example: เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล
อย่างใหญ่หลวง(adv) largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
มากมายก่ายกอง(adv) enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
อย่างใหญ่หลวง(adv) largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[mākmāi-kāikøng] (adv) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously  FR: massivement
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENORMOUSLY IH0 N AO1 R M AH0 S L IY0
ENORMOUSLY IY0 N AO1 R M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enormously (a) ˈɪnˈɔːməsliː (i1 n oo1 m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, / 滿] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent, #36,578 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enormously \E*nor"mous*ly\, adv.
   In an enormous degree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enormously
   adv 1: extremely; "he was enormously popular" [syn:
       {enormously}, {tremendously}, {hugely}, {staggeringly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top