ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vastly

V AE1 S T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vastly-, *vastly*, vast
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vastly(adv) อย่างกว้างขวางมาก, See also: อย่างใหญ่โต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Bennet will be vastly happy to oblige and will save the best coveys for you.คุณเบนเน็ตจะดีใจมาก แล้วฉันจะบอกเขาเอง Pride & Prejudice (2005)
It has dried up over the Iast few decades to almost nothing, vastly complicating the other problems that they also have.มันเหือดแห้งไปจนเกือบหมดสิ้นในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้ปัญหาอื่นๆที่มีอยู่แล้ว เพิ่มความซับซ้อนและขยายวงออกไปอีก An Inconvenient Truth (2006)
And in this school, the unpopular vastly outnumber the popular.และในโรงเรียนนี้ คนที่ไม่นิยมคุณมากกว่าคนที่นิยมคุณ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Green velvet coat. Vastly fashionable.เสื้อคลุมกำมะหยี่สี่เขียว ทันสมัยมาก Becoming Jane (2007)
You'll find this vastly amusing.อีกเดี๋ยวคุณจะรู้ว่า นี่มันเพลิดเพลินมากเลย Becoming Jane (2007)
Laverton Fair. Vastly entertaining. Monstrous good idea, Jane.ลาเวอร์ตัน แฟร์ สนุกจังเลย คิดได้เก่งจริงๆ เลยเจน Becoming Jane (2007)
Yes, a vastly fashionable pastime in London.ที่ลอนดอนคงนิยม เล่นกันมากสินะ Becoming Jane (2007)
Master Yoda, we are trapped here, and vastly outnumbered.อาจารย์โยดา เราติดอยู่ที่นี่ ข้าศึกมีกำลังมากกว่า Star Wars: The Clone Wars (2008)
Well, the same thing happened to me... only vastly different.ใช่, คล้ายๆ กับที่เกิดขึ้นกับฉันเลย... แต่มันค่อนข้างจะต่างกันซักหน่อย The House Bunny (2008)
You know, I've always felt that spidery long legs were vastly overrated.รู้มั้ย ฉันว่างั้นเหมือนกัน คนเห็นค่าของสาวขายาวเกินไป Confessions of a Shopaholic (2009)
- Vastly overrated.ประเมินค่าสูงไปแล้ว Living the Dream (2009)
The truth is that it's vastly more difficult knowing what lies before us.ความจริงก็คือ มันยิ่งยุ่งยากมากขึ้น แผ่ซ่านเต็มไปหมด ได้รับรู้ว่ามีอะไรบ้าง ที่โกหกพวกเราเอาไว้ ก่อนหน้านี้ Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vastlyI think this suit is vastly superior to that one in quality.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง[taēktāng kan dōisinchoēng] (adj) EN: vastly different

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VASTLY V AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vastly (a) vˈaːstliː (v aa1 s t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vastly \Vast"ly\, adv.
   To a vast extent or degree; very greatly; immensely. --Jer.
   Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vastly
   adv 1: to an exceedingly great extent or degree; "He had vastly
       overestimated his resources"; "was immensely more
       important to the project as a scientist than as an
       administrator" [syn: {vastly}, {immensely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top