ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบ้อเร่อ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบ้อเร่อ-, *เบ้อเร่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ้อเร่อ[ADJ] very big, See also: huge, large, gigantic, enormous, immense, massive, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับซุงท่อนเบ้อเร่อนี้, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
เบ้อเร่อ[ADV] hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
เบ้อเร่อเท่อ[ADJ] large, See also: big, huge, Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม, Example: เขาซื้อตุ๊กตาหมีตัวเบ้อเร่อเท่อมาให้หลานในวันเกิด, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบ้อเร่อ, เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่มว. ใหญ่โตกว่าปรกติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at that huge bug.ดูสิแมลงตัวเบ้อเร่อ eXistenZ (1999)
Huge! I think she wears a C-cupเบ้อเร่อเลย Spygirl (2004)
Full of holes.หลุมเบ้อเร่อเลย Match Point (2005)
- All right. - And, oh, a pile... A huge pile of pancakesแล้วก็ แพนเค๊กกองเบ้อเร่อ Rescue Dawn (2006)
We're grilling up a big old cow for you.เราจะย่างวัวตัวเบ้อเร่อให้คุณ Rescue Dawn (2006)
Edie--she's wearing a big,honkin' engagement ring the size of a peach pit.อีดี้ เธอสวมแหวนเม็อเบ้อเร่อ ขนาดเท่าเม็ดขนุน The Game (2007)
Made a fortune in kitchen goods. Built that monstrosity on Norris Avenue.รวยจากขายเครื่องครัว สร้างร้านเบ้อเร่อบนถนนนอริส Hot Fuzz (2007)
- Big house.- อยู่บ้านหลังเบ้อเร่อ Chuck Versus the Sensei (2008)
He's been on a big aeroplane up in the sky, but he'll be landing...เขาอยู่บนเครื่องบินลำเบ้อเร่อ บนท้องฟ้าแน่ะ แต่เขาจะลงมาแล้ว... Episode #2.6 (2008)
Big tits. Huge tits.หัวนมใหญ่ ใหญ่เบ้อเร่อเท่อ Fun Town (2008)
Message E-4.สาวน้อย คุณตัวเบ้อเร่อเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What's gonna set us back is if the tower guards are looking at a giant sinkhole out in no man's land.เราเรียบร้อยแน่ ถ้าผู้คุมมองเห็นรูเบ้อเร่อเท่อ Dirt Nap (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huge[ADJ] ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา

English-Thai: Nontri Dictionary
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top