ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hugely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hugely-, *hugely*, huge
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ Contact (1997)
You need to know what I'm doing is hugely important for this country.นายต้องรู้ว่าฉันกำลังทำอะไร มันสำคัญอย่างยิ่งยวด เพื่อประเทศนี้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You are a hugely talented filmmaker, and I'm not just saying that because I'm your publicist, manager and agent.นายเป็นคนทำหนังที่มีความสามารถสุดๆ แล้วชั้นก็ไม่ได้พูดเพราะ ชั้นเป็นนักประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, แล้วก็เอเยนต์ของนาย Pilot (2009)
But it seems to me that someone like you could benefit hugely from an association with someone like me.แต่ฉันคิดว่า คนแบบพวกคุณ ได้ประโยชน์เยอะแยะ จากการร่วมมือกับ คนแบบพวกฉันนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
And I think it qualifies as an anthem, because... it's just hugely emotional and sums up our generation.และผมว่ามีลักษณะ เป็นanthemเหมือนกัน เพราะว่ามันมีอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ และสรุปยุคสมัยเราได้ดี Comeback (2011)
This trial has been both long and hugely expensive, costing an estimated three million pounds or more and running for almost eight weeks.การทดลองนี้ได้รับทั้งความยาว และมีราคาแพงอย่างมหาศาล ต้นทุนประมาณสามล้านปอนด์ หรือมากกว่า และทำงานเกือบแปดสัปดาห์ Denial (2016)
Yeah, with one very small but hugely important change.ใช่ กับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แต่สำคัญอย่างมาก The Secret of Sales (2017)
She was a hugely successful actress.เธอเป็นนักแสดง ที่ประสบความสำเร็จมาก ๆ Reason (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ้อเร่อ(adv) hugely, See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: น้ำไหวพะเยิบนูนขึ้นลง คล้ายมีตัวอะไรที่ใหญ่เบ้อเร่อขยับตัวอยู่ข้างล่าง, Thai Definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
ขนานใหญ่(adv) heavily, See also: hugely, largely, Syn. อย่างมาก, Example: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่
ใหญ่หลวง(adv) hugely, See also: gigantically, enormously, colossally, vastly, Syn. มาก, มหาศาล, Example: คนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับหายนะอย่างใหญ่หลวงกับภัยน้ำท่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
ขนานใหญ่[khanānyai] (adv) EN: heavily ; hugely ; largely
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[mākmāi-kāikøng] (adv) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously  FR: massivement
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUGELY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hugely

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huge \Huge\, a. [Compar. {Huger}; superl. {Hugest}.] [OE. huge,
   hoge, OF. ahuge, ahoge.]
   Very large; enormous; immense; excessive; -- used esp. of
   material bulk, but often of qualities, extent, etc.; as, a
   huge ox; a huge space; a huge difference. "The huge
   confusion." --Chapman. "A huge filly." --Jer. Taylor. --
   {Huge"ly}, adv. -- {Huge"ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Doth it not flow as hugely as the sea.  --Shak.
 
   Syn: Enormous; gigantic; colossal; immense; prodigious; vast.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hugely
   adv 1: extremely; "he was enormously popular" [syn:
       {enormously}, {tremendously}, {hugely}, {staggeringly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top