ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellished

EH0 M B EH1 L IH0 SH T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellished-, *embellished*, embellish, embellishe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unlike the nicely embellished fictions on your blog, John, real life is rarely so neat.ชีวิตมันไม่เหมือนนิยายที่นายแต่งลงบล็อคนะ จอห์น ชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นหรอก The Empty Hearse (2014)
I may have embellished for effect.ฉันอาจจะใส่สีตีไข่มากไปหน่อย Handle with Care (2013)
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า The Best Offer (2013)
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ Fugitivus (2012)
So I embellished a little bit.ฉันก็แค่แต่งเรื่องนิดหน่อย Touched by an 'A'-ngel (2011)
Well, I may have embellished about that.บางที ผมอาจจะใส่ไข่ให้มันน่าสนใจนิดหน่อย As You Were (2010)
Memories can be embellished or denied.ความทรงจำถ้าเราไม่อยากจำก็ลืมมันซะ The Last Days of Disco Stick (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBELLISHED    EH0 M B EH1 L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellished    (v) ˈɪmbˈɛlɪʃt (i1 m b e1 l i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embellish \Em*bel"lish\, v. t. [imp. & p. p. {Embellished}; p.
   pr. & vb. n. {Embellishing}.] [OE. embelisen, embelisshen, F.
   embellir; pref. em- (L. in) + bel, beau, beautiful. See
   {Beauty}.]
   To make beautiful or elegant by ornaments; to decorate; to
   adorn; as, to embellish a book with pictures, a garden with
   shrubs and flowers, a narrative with striking anecdotes, or
   style with metaphors.
 
   Syn: To adorn; beautify; deck; bedeck; decorate; garnish;
     enrich; ornament; illustrate. See {Adorn}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top