ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tardy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tardy-, *tardy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tardy(adj) สาย, See also: ช้า, ล่าช้า, ช้ากว่ากำหนด, Syn. late, slow, Ant. prompt, punctual
tardy(adj) เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า, ล้าหลัง, สาย, ลังเล, เฉื่อยชา, เงื่องหงอย, ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tardy(adj) เชื่องช้า, ล้าหลัง, ช้า, เงื่องหงอย

WordNet (3.0)
belated(adj) after the expected or usual time; delayed, Syn. tardy, late

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Tardy

v. t. To make tardy. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Tardy

a. [ Compar. Tardier superl. Tardiest. ] [ F. tardif, fr. (assumed) LL. tardivus, fr. L. tardus slow. ] 1. Moving with a slow pace or motion; slow; not swift. [ 1913 Webster ]

And check the tardy flight of time. Sandys. [ 1913 Webster ]

Tardy to vengeance, and with mercy brave. Prior. [ 1913 Webster ]

2. Not being inseason; late; dilatory; -- opposed to prompt; as, to be tardy in one's payments. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

The tardy plants in our cold orchards placed. Waller. [ 1913 Webster ]

3. Unwary; unready. [ Obs. ] Hudibras. [ 1913 Webster ]

4. Criminal; guilty. [ Obs. ] Collier. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Slow; dilatory; tedious; reluctant. See Slow. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, let me guess: the perennially tardy Chuck.โอ้.ให้ฉันเดา ชัคผู้มาสายตลอดกาล Chuck Versus the Ex (2008)
Tardy again. Later, bro!สายอีกแล้ว ไว้ทีหลัง พี่น้อง ! High School Musical 3: Senior Year (2008)
Tardy sweep!สายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Tardy sweep!สายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Tardy sweep!มาสายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Tardy sweep!สายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Tardy sweep!สายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Tardy sweep!มาสายกวาดพื้น Hecking Order (2011)
Stand up, Thomas Sawyer, and let the class know the reason you are so tardy today.ยืนขึ้นโทมัสซอว์เยอร์ และให้เรียนรู้เหตุผล คุณมีความล่าช้าดังนั้นวันนี้ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
There was traffic, and I was a little tardy on that particular day.รถมันติด ก็เลยมาสายนิดหน่อยวันนั้น Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tardyThey got the sack for being careless and tardy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิรี้พิไร(v) tardy, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: อย่ามัวแต่พิรี้พิไร ใกล้เวลาที่งานจะเริ่มแล้ว, Thai Definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืดอาด(adj) tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ช้า[chā] (adv) EN: slowly ; tardy  FR: lentement ; tardivement
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
ล่า[lā] (adj) EN: late ; tardy  FR: dernier ; récent
ไม่ทันเวลา[mai than wēlā] (v, exp) EN: be late ; be not in time ; be tardy  FR: être en retard ; arriver tardivement
ร่ำไร[ramrai] (v) EN: be tardy ; be dilatory
ร่ำรี้ร่ำไร[ramrīramrai] (v) EN: be tardy ; be dilatory

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tardy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tardy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säumig { adj } | säumiger | am säumigstentardy | tardier | tardiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遅々(P);遅遅[ちち, chichi] (adj-t, adv-to) slow; lagging; tardy; (P) [Add to Longdo]
遅刻届;遅刻届け[ちこくとどけ, chikokutodoke] (n) report of late arrival; tardy slip [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top