ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวคะแนน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวคะแนน-, *หัวคะแนน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวคะแนนน. ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big-time statehouse lobbyist, lawyer, kingmaker.หัวคะแนน รายใหญ่ Red Sky at Night (2010)
Well, statehouse lobbyist abductions-- it's, uh, not really my cup of tea.ใช่สิ หัวคะแนนรายใหญ่โดนลักพาตัวไป มัน.. เอ่อ... Red Sky at Night (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top