ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be up to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be up to-, *be up to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up to(phrv) ขึ้นมาถึง, See also: ขึ้นสูงถึง
be up to(phrv) สามารถทำบางสิ่งได้, See also: ทำได้, สามารถทำ, Syn. feel equal, feel up to
be up to(phrv) ทำผิด
be up to(phrv) ทำให้ได้มาตรฐาน, See also: ทำให้เทียบเท่ามาตรฐาน, Syn. bring up to, come up to, get up to
be up to(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: แล้วแต่
be up to(phrv) ล่วงรู้ความลับ, See also: ล่วงรู้, แอบรู้
be up to date(idm) ทันสมัย, Syn. be out of, get out of, get up to, go out of
be up to mischief(idm) ประพฤติตัวเหลวไหล, See also: เกเร, เหลวไหล, Syn. get up to
be up to one's ears(idm) ยุ่งกับงานมาก, Syn. be up to one's eyes
be up to one's eyes(idm) ยุ่งกับงานมาก, Syn. be up to one's ears

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So that means that it could be up to five guys up there?- ดังนั้นนั่นหมายความว่ามันอาจจะถึงห้าคนขึ้นมี? Pulp Fiction (1994)
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง.. Ghost in the Shell (1995)
You will be up to your bloomers in broken-elbow junk.แล้วเศษเหล็กพวกนั้นก็จะหลั่งไหล กันมาที่โรงงานของแม่นี่แหละ Robots (2005)
Look, you're changing the sign. You must be up to something.ดูสิ ปู่เปลี่ยนไป ปู่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว My Girl and I (2005)
This guy is so far off in the environmental extreme, we'll be up to our neck in owls and out of work for every American.คนๆนี้เป็นพวกสุดโต่งในเรื่อง สิ่งแวดล้อม เราจะวุ่นกันไปหมดและจะไม่มีงาน สำหรับคนอเมริกันทุกคน An Inconvenient Truth (2006)
If we don't come down hard on these clowns, we are gonna be up to our balls in jugglers.ต้องจัดการให้รุนแรงหน่อย - ไม่งั้นเดี๋ยวพวกนักเล่นกลห็แห่กันมา Hot Fuzz (2007)
So we can either try and trap this thing and... and keep it still for long enough for us to get across, or we can sit here on our asses and in a half a fucking hour, we'll be up to our necks in it.ดังนั้น เรายังพอหาวิธีหลอกล่อมัน ให้มันสนใจกับดักที่เราทำขึ้น ให้นานพอที่เราจะว่ายน้ำข้ามฝั่งได้ หรือจะนั่งรออยู่เฉยๆ Rogue (2007)
And that shouldn't be up to me to decideและผมไม่สมควรจะเป็นคนตัดสินมัน My Blueberry Nights (2007)
It's going to be up to you to convince us.คุณต่างหากที่ต้องอธิบายกับเรา WarGames: The Dead Code (2008)
The point is... if the good officer gets his hands on these papers, you know you're going to be up to your eyeballs in IRS auditors.ถ้าคุณนักสืบรู้เรื่องนี้เข้า คุณโดนสรรพากรจับตาแน่ๆ Greatness Achieved (2008)
Buchanan said you'd be up to speed.บูคานานบอกว่า คุณทำงานได้เร็วมาก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Hopefully, a friend, but that will be up to you.ผมหวังว่าจะเป็นแค่เพื่อน แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be up toIke doesn't seem to be up to the mark today.
be up toIt will prove to be up to expectation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้มาตรฐาน(v) standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai Definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ขึ้นกับ(v) be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เท่าทัน(v) know what is behind one's thought, See also: be up to one's tricks, understand what someone is up to, be equal to one's trickery, Syn. หยั่งรู้
สุดแท้แต่(v) be up to, See also: depend on, Syn. แล้วแต่, ตามใจ, Example: เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ เพราะผมไม่มีอำนาจไปสั่งเขาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้มาตรฐาน[dāi māttrathān] (v, exp) EN: be standardized ; be up to standard
แล้วแต่[laēotāe] (v) EN: depend upon ; be up to (you) ; hang on  FR: dépendre de
มุ่งมั่น[mungman] (v) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard  FR: s'entêter ; s'obstiner
ถึงระดับมาตรฐาน[theung radap māttrathān] (v, exp) EN: be up to the standard ; reach the norm  FR: répondre au standard ; atteindre la norme

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1, vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P) #2,154 [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b, vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) #6,495 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top