ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belong to

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belong to-, *belong to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belong to[PHRV] เป็นของ, See also: เป็นสมาชิกของ
belong to[PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: เป็นพวกของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This planet doesn't belong to us.ดาวดวงนี้ไม่ใช่ของเรา Kong: Skull Island (2017)
You gotta go home. You belong to somebody.ต้องกลับบ้าน แกมีเจ้าของ A Dog's Purpose (2017)
Because this world doesn't belong to you or the people who came before.เพราะโลกใบนี้ไม่เหมาะกับแก หรือผู้คนที่เข้ามาครั้งก่อน The Bicameral Mind (2016)
- This world doesn't belong to you. - Oh, but it does.โลกใบนี้ไม่ใช่ของแก โอ้ ใช่แน่สิ The Bicameral Mind (2016)
You belong to me!แกเป็นลูกน้องฉัน Service (2016)
They said this world didn't belong to the old settlers or the new.พวกเขาคอยกระซิบบอก พวกนั้นบอกว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของ คนที่อยู่มาก่อน หรือคนที่มาใหม่ Trace Decay (2016)
André, I belong to you...อังเดร ฉันเป็นของคุณ From the Land of the Moon (2016)
All to win something that didn't belong to them.ทั้งหมดที่จะชนะบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่ได้เป็นของพวกเขา The Magnificent Seven (2016)
Because I belong to the Greater Tampa Rotary Club myself, and I don't recall ever seeing you.เพราะตัวผมเองเป็นสมาชิกของ เกรทเทอร์แทมปาโรตารี่คลับ แต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นคุณ Live by Night (2016)
They look like they belong to a smaller guy.มันมีลักษณะเหมือนมันเป็นผู้ชาย ที่มีขนาดเล็ก Hacksaw Ridge (2016)
The testicles there belong to a man calling himself "Hollywood."ลูกอัณฑะมีอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง เรียกตัวเองว่าฮอลลีวู้ด Hacksaw Ridge (2016)
I think these belong to you.เหมือนนี่จะเป็นของคุณ The Angry Birds Movie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belong toAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
belong toAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
belong toDoes she belong to the tennis club?
belong toDoes this backpack belong to him?
belong toDoes this book belong to you?
belong toDoes this cap belong to you?
belong toDo you belong to any clubs?
belong toDo you belong to the baseball club?
belong toI belong to a swimming club.
belong toI belong to a tennis club.
belong toI belong to a tennis club in my university.
belong toI belong to the baseball team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกัด[V] belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
ตกเป็นของ[V] belong to, See also: become the property of, Syn. เป็นของ, Example: ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dīokan) EN: be of the same kind ; belong to the same category   FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
ครอบครอง[v.] (khrøpkhrøng) EN: possess ; be in possession of ; have in one's possession ; belong to ; have ; own   FR: posséder ; détenir ; avoir
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de
ตกเป็นของ[v. exp.] (tokpen khøng) EN: devolve on ; become the property of ; come to belong to   

Japanese-English: EDICT Dictionary
所属[しょぞく, shozoku] (n,vs,adj-no) attached to; belong to; member; (P) [Add to Longdo]
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to [Add to Longdo]
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P) [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belong to
   v 1: be a part or adjunct; "the uniform looks like it belonged
      to a museum collection"; "These pages don't belong" [syn:
      {belong to}, {belong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top