ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be under

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be under-, *be under*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under[PHRV] อยู่ข้างใต้, See also: อยู่ใต้, อยู่ภายใต้, Syn. be beneath
be under[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), Syn. drop below
be under[PHRV] อยู่ในบังคับของ, See also: อยู่ใต้บังคับบัญชาของ, Syn. come under, fall under, fall beneath
be under[PHRV] ได้รับการรักษาจาก
be under oath[IDM] สาบานว่าจะพูดแต่ความจริง, Syn. be on oath
be under orders[IDM] ทำตามคำสั่ง
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the weather[IDM] ไม่ค่อยสบายเล็กน้อย
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
be under starter's orders[IDM] คอยสัญญาณ (ให้เริ่มการแข่งขัน), Syn. come under

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world will be under your thumb.ท่านก็จะได้ครองโลก The Great Dictator (1940)
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
This is the man who should be under arrest!นี้คือคน ที่ควรจะอยู่ภายใต้การจับกุม! In the Name of the Father (1993)
I know you can be overwhelmed, and you can be under whelmed, but can you ever just be "whelmed"?นี่ ฉันรู้ว่าคนเราน่ะ ตื้นตันใจได้ และก็ลึกซี้งใจได้ แต่ว่าเราน่ะ ซึ้งตันใจได้มั้ย? 10 Things I Hate About You (1999)
We won't let even the tiniest pea be under our mattress.เราจะไม่ยอมให้เม็ดถั่ว งอกบนฐานรากของบ้านเรา The Story of Us (1999)
He'll be under the finest headmaster Hogwarts has seen, Albus Dumbledore.และจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ใหญ่ที่ ดีที่สุดของฮอกวอตส์ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Theoretically, we could be under attack already.ตามเหตุผลแล้ว เราอาจถูกจู่โจมแล้วก็ได้ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We'll be under for 12 days. We're gonna go deep on this one.พวกเราจะสำรวจอยู่นั่นแค่ 12 วัน เราจะลงลึกให้ถึงในวันเดียวเลย The Cave (2005)
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ Red Eye (2005)
We're gonna be seeing each other for a long long time and it should be under good terms.เราจะได้พบอีกไปอีกนานแสนนาน และมันจะอยู่ในความหมายที่ดี Gangster High (2006)
But how can it be under there?นี่ หาดูดีๆ นะ! First Cup (2007)
It might be under Erica Bain.มันอาจเป็นชื่อเอริก้า เบน The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be underAn answer from her couldn't be understood.
be underApplicants must be under thirty years old.
be underHe can't be under thirty.
be underIt is not easy to be understood by everybody.
be underThat would be twenty-seven words instead of four, and while the bare message of the longer statement would be understood, the persuasive force would be lost.
be underThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหนี้บุญคุณ[V] be indebted to, See also: be under an obligation, Example: ผมเป็นหนี้บุญคุณเขา
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
อยู่กรรม[V] be under interdiction, See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling, Example: พระรูปนั้นต้องอยู่กรรมเพื่อออกจากอาบัติ, Thai definition: แยกตนออกไปประพฤติวัตรเพื่อออกจากอาบัติสังฆาทิเสส (ใช้แก่ภิกษุ)
อยู่มือ[V] be under control, See also: be in hand, dare not violate, Syn. อยู่หมัด, Example: ทุกอย่างในบริษัทอยู่มือแล้ว, Thai definition: อยู่ในบังคับไม่กล้าฝ่าฝืน, อยู่ในกำมือ
ขึ้นกับ[V] be under, See also: be up to, report to, be under the control of, belong to, be responsible to, Syn. สังกัด, Example: กรมป่าไม้ขึ้นกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to   FR: devoir ; avoir l'obligation de
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de
ถูกกดดัน[v. exp.] (thūk kotdan) EN: be under pressure (on) ; be pushed to/into   
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ต้องขัง[v.] (tǿng khang) EN: be under arrest ; be in custody   
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté
อยู่ในระหว่าง...[v. exp.] (yū nai rawāng …) EN: be under …   FR: être en cours de ...

Japanese-English: EDICT Dictionary
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator [Add to Longdo]
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting [Add to Longdo]
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top