ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be beneath

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be beneath-, *be beneath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beneath[PHRV] อยู่ใต้, See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้, Syn. be under
be beneath[PHRV] เสื่อมเสียเกียรติ, See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
be beneath contempt[IDM] (จิตใจ) ต่ำมาก, See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
be beneath someone's notice[IDM] ไม่น่าสนใจ, See also: ไม่ควรค่าแก่การสนใจ, ไม่คู่ควร
be beneath someone's dignity[IDM] เสื่อมเสีย, See also: ไม่ให้เกียรติ, Syn. fall beneath

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because that would be beneath you.เพราะมันดูไม่ดีงั้นเหรอ Before We Go (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top