ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำขวัญนาค

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำขวัญนาค-, *ทำขวัญนาค*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทำขวัญนาค มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทำขวัญนาค*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำขวัญนาค[N] performing a ceremony for chanting parents' loving kindness, Example: ราคาค่าทำขวัญจะมากหรือน้อยแล้วแต่หมอทำขวัญ ว่าจะโด่งดังและมีความชำนาญในการทำขวัญนาคแค่ไหน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำขวัญก. ทำพิธีเชิญขวัญหรือเรียกขวัญมาอยู่กับตัว เช่น ทำขวัญนาค ทำขวัญเรือน
สอนนาคก. กล่าวคำทำขวัญนาคเพื่อสอนกุลบุตรที่จะอุปสมบทให้รู้สึกซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่อแม่ และให้เห็นว่าการบวชนั้นเป็นการตอบสนองพระคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan nāk) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top