ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กตัญญู

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กตัญญู-, *กตัญญู*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กตัญญู○ grateful, thankful, appreciative ○ obliged (grateful), indebted (especially for cultural, dutiful gratitude towards parents and elders) ■ ความกตัญญู /kwaam ga'dtan·yuu/ gratitude, thankfulness ■ กตัญญูกตเวที /ga'dtan·yuu gà'dtà·weh·tee/ (expr.) one who is grateful and reciprocates

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตัญญู(v) be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
กตัญญูรู้คุณ(v) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai Definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กตัญญู(กะตัน-) ว. ซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้, ซึ่งรู้คุณท่าน, เป็นคำคู่กันกับ กตเวที. [ ป. กต ว่า อันเขาทำแล้ว + ญู ว่า ซึ่งรู้ ].

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only the most dutiful of daughters would put her own flesh in a soup...มีแต่ลูกสาวที่กตัญญูอย่างที่สุดเท่านั้น ที่จะยอมใส่เลือดของตัวเองลงในซุป... The Joy Luck Club (1993)
You refuse the claims of duty, honour, gratitude?เธอปฏิเสธความเคารพในสิทธิ์ เกียรติยศ ความกตัญญูใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
And be grateful, too.แล้วก็กตัญญูด้วย Anastasia (1997)
Be grateful.กตัญญู Anastasia (1997)
"Be grateful, Anya.""กตัญญู อันย่า" Anastasia (1997)
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง! Anastasia (1997)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว Death Has a Shadow (1999)
I should think you'd be a little more grateful.ฉันคิดว่าแกน่าจะมีความกตัญญู Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก Saving Face (2004)
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู Saving Face (2004)
And, of course, the thanks of a grateful nation.แล้วก็แน่นอน ต้องขอขอบคุณผู้ที่กตัญญูต่อประเทศชาติ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
กตัญญู[katanyū] (adj) EN: good ; dutiful
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตัญญูรู้คุณ[katanyū rūkhun] (v, exp) EN: be grateful to someone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก, การหยั่งรู้, การเพิ่มขึ้นของราคา, การวิจารณ์, บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thanks
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า, ไม่ขอบคุณ, อกตัญญู., Syn. unappreciative
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไร้สัตย์, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย, อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless, disloyal, misleading, sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ, การไร้สัตย์, ความไม่น่าไว้วางใจ, การมีเล่ห์เพทุบาย, ความไม่มั่นคง, อันตราย, Syn. disloyalty
unfilial(อันฟิล'เลียล) adj. อกตัญญู, ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตร., See also: unfilially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู
grateful(adj) กตัญญู, ขอบคุณ, รู้คุณ, ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู, ความรู้คุณ, การขอบคุณ
impiety(n) ความอกตัญญู, ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู, ไม่เลื่อมใสศรัทธา, ไม่เคารพนับถือ
ingrate(n) คนเนรคุณ, คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ, ความอกตัญญู
thankful(adj) กตัญญู, ขอบคุณมาก, รู้สึกขอบใจ, ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู, ไม่ขอบใจ, ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ, ความกตัญญู

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top