Search result for

ไม้ไผ่

(25 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ไผ่-, *ไม้ไผ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ไผ่[N] bamboo, Syn. ไผ่, Count unit: ลำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำปาไม้ไผ่ที่จักปลายด้านหนึ่งเป็น ๔-๕ แฉก แล้วเอาชิ้นไม้ขัดให้บานออกเป็นรูปดอกจำปา ใช้เสียบปลายไม้สำหรับสอยผลไม้
ไม้กลัดไม้ไผ่เหลาเป็นอันเล็ก ๆ ปลายเรียวโคนใหญ่ ใช้ขัดมุ่นผมจุกเด็ก.
ส้อมไม้ไผ่ที่จักให้เป็นซี่ ๆ ทำปลายซี่ให้แหลมสำหรับเสียบอ้อยที่ควั่นเป็นข้อ ๆ, เรียกอ้อยควั่นที่เสียบซี่ไม้ไผ่ปลายแหลมดังกล่าว ว่า อ้อยส้อม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bambooไม้ไผ่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
a sort of "bamboo Pentagon" which proved not to exist at all. No, no. Wait a minute there.อย่าง "หน่วยบัญชาการทหารเรือนไม้ไผ่" เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่พบเห็นเลย Frost/Nixon (2008)
Didn't Yorihiko and his brothers say they were going to try hashigo-nori?พวกโยริฮิโกะกับพี่ๆบอกว่าจะเล่นกายกรรมบนไม้ไผ่ให้ดูนะ Summer Wars (2009)
Looks like two heavy bamboo machine guns,ดูเหมือนปืนกลไม้ไผ่หนักๆ.. Peleliu Airfield (2010)
Did you use a bamboo dagger?-นายใช้มีดไม้ไผ่หรือเปล่า? Weekend at Bobby's (2010)
So, you just happened to have a bamboo dagger blessed by a Shinto priest laying around?งั้นนายคงไปเจอมีดไม้ไผ่ ปลุกเสกโดยพระนิกายชินโต วางอยู่แถวนั้น? Weekend at Bobby's (2010)
Your grandpa likes it that I can paint orchids and play the flute.เพราะว่าฉันเล่นทงซู(ขลุ่ยไม้ไผ่6รู) เต้น แล้วก็กินเก่ง คุณปู่ท่านชอบฉันมากๆเลย Episode #1.12 (2010)
Order your troops to ransack the premises, and look for bamboo trunks.สั่งให้กองทัพของเจ้าค้นบริเวณ และหาท่อนไม้ไผ่ Episode #1.4 (2010)
Well, there was the time you ate all my bamboo furniture.โอเค มันก็มีบางทีที่เจ้ากินเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของข้าน่ะ Kung Fu Panda 2 (2011)
It's a modern. Concrete, glass, bamboo floors-มันทันสมัย คอนกรีต แก้ว พื้นไม้ไผ่ Masks (2011)
Don't be so picky. Bamboo isn't free, you know.อย่าเรื่องมากสิ ไม้ไผ่ไม่ใช่ของฟรีรู้ไหม Tekken: Blood Vengeance (2011)
I'm currently sticking bamboo under his fingernails.ฉันอยากจะเอาไม้ไผ่ จิ้มเข้าไปใต้เล็บของมัน Checkmate (2012)
And, uh, bamboo...แล้วก็.. เอ่อ ไม้ไผ่ Turn This Mother Out (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ไผ่[n.] (māi phai) EN: bamboo   FR: bambou [m] ; bois de bambou [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bamboo[N] ต้นไผ่, See also: ไม้ไผ่
cane[N] ไม้ไผ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bamboo(แบมบู') n. ไม้ไผ่
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
bamboo(n) ไม้ไผ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top