Search result for

กายกรรม

(36 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กายกรรม-, *กายกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กายกรรมน. การทำทางกาย
กายกรรมการดัดตนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง, การเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had no idea you could juggle like that. - Yeah, well...ใช่ ไม่นึกเลยว่า คุณจะเล่นกายกรรมได้ขนาดนั้น Made of Honor (2008)
Maybe a acrobat?หรือว่าเป็น นักกายกรรมChuck Versus the Third Dimension (2009)
I'm in a fleabag hotel doing this man-of-the-people crap and freaking Angel's in Vegas doing Cirque du Soleil.ต้องมาพักอยู่โรงแรมกระจอกๆ ทำหน้าที่คนของประชาชน ในขณะที่ไอ้เจ้าคริสแองเจิ้ลบ้าๆ นั่น กำลังเล่นกายกรรมอยู่ในเวกัส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Didn't Yorihiko and his brothers say they were going to try hashigo-nori?พวกโยริฮิโกะกับพี่ๆบอกว่าจะเล่นกายกรรมบนไม้ไผ่ให้ดูนะ Summer Wars (2009)
I win some fights for you, you need another guy to beat me.ฉันชนะเสื้อรัดรูปของนักกายกรรมบางสำหรับคุณ คุณต้องการที่จะชนะคนอื่นฉัน Death Race 2 (2010)
Oh, right. And tumbling.โอ้ใช่ กายกรรมด้วย The Quarry (2010)
Our acrobat.นักกายกรรม The Blind Banker (2010)
Dressed as a tightrope walker.แต่งตัวเป็นนักกายกรรมหรอ ให้ตายเถอะ... The Blind Banker (2010)
I've "been" world class athletes, bloodthirsty generals, brilliant physicists--เป็นทั้งนักกีฬาเก่งกาจ นายพลบ้าสงคราม นักกายกรรมชั้นเยี่ยม Death Didn't Become Him (2011)
Looks like he juggles clubs on the beach.ดูเหมือนเขาเป็นพวกนักกายกรรม แถวชายหาดเลย Kryptonite (2011)
You've got dancers, jugglers and acrobats to entertain you.มีนักเต้น เล่นกล แล้วก็กายกรรมมาให้ดูเต็มเลย The Wicked Day (2011)
Inform her that you're an aerialist for the Cirque du Soleil.บอกเธอว่า นายเป็นนักกายกรรมกลางเวหา ของคณะละครเซิร์ก ดู โซเลย์ Jess & Julia (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
crossbar(ครอส'บาร์) n. บาร์สำหรับเล่นกายกรรม,คานประตู,สลักประตู
gym suitชุดกีฬา,ชุดเสื้อผ้าของนักพลศึกษา,ชุดเสื้อผ้าของนักกายกรรม
gymnasium(จิมเน'เซียม) n., (pl. -siums,-sia) โรงพลศึกษา,โรงกายกรรม,โรงยิม, See also: gymnasial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
gymnastic(adj) ทางพลศึกษา,เกี่ยวกับกายกรรม,เกี่ยวกับยิมนาสติก,เกี่ยวกับการบริหารร่างกาย
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
tumbler(n) กายกรรม,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top