ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathtaking

B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathtaking-, *breathtaking*, breathtak
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathtaking(adj) ซึ่งตื่นเต้นยินดีอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
breathtaking(adj) น่างงงวย, น่าทึ่ง, น่าประหลาดใจ, น่าใจหาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The huge rock rested on its corner. A breathtaking sight!หินผายังคงตั้งตระหง่านที่มุมๆเดิม Pola X (1999)
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ Balls of Fury (2007)
I'd like to see what it's like to be with someone as breathtaking as you are.เราพูดถึงรีวิวแค่เบาะ ๆ เอ่อ... ผมอยากรู้ว่า The Girlfriend Experience (2009)
- combines breathtaking performance... - You drove this here?เธอขับคันนี้ มานี่เหรอ Transformers: Dark of the Moon (2011)
It's bloody breathtaking out here!เห็นด้วย Just Go with It (2011)
Unless she's expecting a breathtaking stick figure, he's in trouble.ถ้าเธอไม่พอใจฝีมือแบบเด็กหัดวาด เขาก็มีปัญหาแล้ว Veiled Threat (2011)
They all owe their success to ballet because it gives them discipline and grace, it embodies our emotions, it's breathtaking in its beauty, and most importantly, it expresses what cannot be put into words.พวกเขาติดหนี้ ความสำเร็จต่อบัลเล่ต์ เพราะบัลเล่ต์ให้ ความมีระเบียบวินัยและสง่างามแก่เขา มันส่งเสริมอารมณ์ของเรา All In (2012)
Take ballet, because right now, the only thing that's breathtaking about you can easily be put into words:ไปเรียนบัลเล่ต์ เพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ เรื่องเดียว\ ที่น่าทึ่งของคุณ All In (2012)
It embodies our emotions, it is breathtaking in its beauty, and most importantly, it expresses what cannot be put into words.มันเติมเต็มอารมณ์ของเรา มันคือนิยามแห่งความงาม แล้วก็สำคัญที่สุด All In (2012)
And I know a view this breathtaking would've taken up my father's time and interest.และผมก็รู้ว่าการรายงาน เรื่องน่าตื่นเต้นแบบนี้ คงเรียกทั้งเวลาและความสนใจ ของพ่อผมได้แน่ Gone Maybe Gone (2012)
A man with breathtaking anger-management issues, a couple of master assassins, and you, big fella, you've managed to piss off every single one of them.ชายที่น่าทึ่ง ในการคุมอารมณ์โกรธ มือสังหารระดับพระกาฬ สองคน แล้วนาย พ่อขมองอิ่ม นายจัดการฉี่ออก ไปที่พวกนั้นทุกคน The Avengers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathtakingThe scenery's supposed to be breathtaking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย(adj) breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[lōtphōn] (adj) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil  FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREATHTAKING B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG
BREATHTAKINGLY B R EH1 TH T EY2 K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breathtaking (j) brˈɛθtɛɪkɪŋ (b r e1 th t ei k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を呑むほど;息を飲むほど[いきをのむほど, ikiwonomuhodo] (exp, adj-no) breathtaking [Add to Longdo]
息を呑むよう;息を飲むよう[いきをのむよう, ikiwonomuyou] (exp, adj-na) breathtaking; thrilling [Add to Longdo]
息詰まる;息づまる[いきづまる, ikidumaru] (v5r) to be breathtaking; to be stifling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathtaking
   adj 1: tending to cause suspension of regular breathing; "a
       breathless flight"; "breathtaking adventure" [syn:
       {breathless}, {breathtaking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top