Search result for

proverb

(77 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proverb-, *proverb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proverb[N] ภาษิต, See also: สุภาษิต, คำพังเพย, Syn. maxim, precept, motto, adage
proverb[N] คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
proverbial[ADJ] ที่เกี่ยวกับสุภาษิต
proverbial[ADJ] เป็นที่เลื่องลือ, See also: เป็นที่รู้จักกันทั่วไป, ซึ่งเลื่องลือ, ซึ่งขึ้นชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต,คติพจน์,ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ,คำพังเพย,บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism,apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต,เป็นคำพังเพย,ซึ่งขึ้นชื่อ,ซึ่งเลื่องลือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
proverb(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต,ซึ่งขึ้นชื่อ,เป็นที่เลื่องลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbe dramatiqueละครสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Proverbs, Americanสุภาษิตและคำพังเพยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Englishสุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ [TU Subject Heading]
Proverbs, Frenchสุภาษิตและคำพังเพยฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Proverbs, Indicสุภาษิตและคำพังเพยอินเดีย [TU Subject Heading]
Proverbs, Japaneseสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Proverbs, Thaiสุภาษิตและคำพังเพยไทย [TU Subject Heading]
Proverbs, Vietnameseสุภาษิตและคำพังเพยเวียดนาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe I'll take my share and be on my way, before the bank opens in the morning and the shit hits the proverbial fan.ฉันคิดว่าฉันจะเอาส่วนของฉันไป และไปตามทางของฉัน ก่อนที่ธนาคารจะเปิดพรุ่งนี้เช้า และเรื่องปล้นก็จะแพร่ข่าวออกไป The Bank Job (2008)
Yes, back again, like the proverbial bad penny.ครับ ครับ อีกทีน่ะ เหมือนกับสุภาษิตร้อนเงินนั่นแหล่ะ Frost/Nixon (2008)
'Cause the DEA is gonna come down on your boy like a proverbial ton of bricks.จากเด็กของนาย เหมือนกับยัดยาเพิ่มเป็นตันๆ Better Call Saul (2009)
Desperate Housewives Season05 Episode19 Two days after I kicked the proverbial bucket, my husband asked my neighbors to do me a favor.2 วันหลังจากที่ฉันตายไป Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Well, that little educational proverb must have slithered From will schuester's mouth right after his lessonคำคมแบบนั้น คงจะออกจากปาก วิลล์ ชูสเตอร์ หลังจากเค้าบอกว่า Mattress (2009)
Like the proverbial cheese, I stand alone.เหมือนชีสชั้นดี ต้องยืนโดดเดี่ยว The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Proverb 26:27.26: 27 Proverb Death Race 2 (2010)
You know, there is an old Chinese proverb...คุณรู้ไหมว่ามี สุภาษิตจีนที่เก่าแก่บทหนึ่ง... Questions and Antlers (2010)
I can feel the proverbial juices starting to flow.ยังด้อยค่าพอจนฉันรู้สึกว่า สมองเริ่มจะแล่นฉิว The Einstein Approximation (2010)
Look, I understand that your reputation is important to you, but... wouldn't you want to do whatever it takes to be on top of the proverbial pyramid in every aspect of your life?ฉันก็เข้าใจนะว่า การมีชื่อเสียงสำคัญต่อเธอมาก คุณไม่ต้องการที่จะทำ สิ่งที่ทำให้อยู่สูงที่สุด ของยอดปิระมิดใน ทุกๆด้านของชีวิต? Duets (2010)
- Chinese proverb, Mr Holmes.สุภาษิตจีน... คุณโฮล์ม ผม... The Blind Banker (2010)
To-sa-gu-peng* (*4 Chinese character based short version of hunting dog proverb)โท-ซา-กุ-เปง* (*อักษรจีน 4 ตัวซึ่งเป็น คำย่อของสุภาษิตเกี่ยวกับสุนัขล่าเนื้อ) The Fugitive: Plan B (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proverbAn old proverb says that time is money.
proverbAs the proverb goes, "The end justifies the means."
proverbAs the proverb goes, time is really money.
proverbAs the proverb says, "Time is money."
proverb"A stitch in time saves nine" is a proverb.
proverbHe quoted some famous proverbs from the Bible.
proverbHe rounded off his speech with a famous proverb.
proverbHow many proverbs have we learned so far?
proverbI have heard this proverb used.
proverbIn Wales we have a proverb.
proverbIt is no use crying over spilt milk, as the proverb says.
proverbI wonder if there is any meaning to putting proverbs into English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาษิต[N] proverb, Syn. ภาษิต, Ant. ทุภาษิต, Count unit: บท
ภาษิต[N] proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต[N] proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
คำพังเพย[N] aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
สำนวน[N] aphorism, See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram, Syn. คำพังเพย, คำคม, Example: การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw   FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim   FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
สุภาษิตไทย[n.] (suphāsit Thai) EN: Thai saying ; Thai proverb   FR: dicton thaï [m] ; proverbe thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVERB    P R AA1 V ER0 B
PROVERBS    P R AA1 V ER0 B Z
PROVERBIAL    P R AH0 V ER1 B IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proverb    (n) (p r o1 v @@ b)
proverbs    (n) (p r o1 v @@ b z)
proverbial    (j) (p r @1 v @@1 b i@ l)
proverbially    (a) (p r @1 v @@1 b i@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprichwort {n} | Sprichworte {pl}; Sprichwörter {pl}proverb | proverbs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies [Add to Longdo]
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past [Add to Longdo]
言い古す;言古す[いいふるす, iifurusu] (v5s) to say repeatedly; to say proverbially [Add to Longdo]
[ことわざ, kotowaza] (n) (uk) proverb; maxim; (P) [Add to Longdo]
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb [Add to Longdo]
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb [Add to Longdo]
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] proverb [Add to Longdo]
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] proverb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proverb \Prov"erb\, n. [OE. proverbe, F. proverbe, from L.
   proverbium; pro before, for + verbum a word. See {Verb}.]
   1. An old and common saying; a phrase which is often
    repeated; especially, a sentence which briefly and
    forcibly expresses some practical truth, or the result of
    experience and observation; a maxim; a saw; an adage.
    --Chaucer. Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A striking or paradoxical assertion; an obscure saying; an
    enigma; a parable.
    [1913 Webster]
 
       His disciples said unto him, Lo, now speakest thou
       plainly, and speakest no proverb.   --John xvi.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   3. A familiar illustration; a subject of contemptuous
    reference.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt become an astonishment, a proverb, and a
       by word, among all nations.      --Deut.
                          xxviii. 37.
    [1913 Webster]
 
   4. A drama exemplifying a proverb.
    [1913 Webster]
 
   {Book of Proverbs}, a canonical book of the Old Testament,
    containing a great variety of wise maxims.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Maxim; aphorism; apothegm; adage; saw.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proverb \Prov"erb\, v. t.
   1. To name in, or as, a proverb. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Am I not sung and proverbed for a fool ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with a proverb. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I am proverbed with a grandsire phrase. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proverb \Prov"erb\, v. i.
   To write or utter proverbs. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proverb
   n 1: a condensed but memorable saying embodying some important
      fact of experience that is taken as true by many people
      [syn: {proverb}, {adage}, {saw}, {byword}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top