ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unravels-

AH0 N R AE1 V AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unravels, *unravels*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNRAVELS AH0 N R AE1 V AH0 L Z
UNRAVEL AH0 N R AE1 V AH0 L
UNRAVELED AH0 N R AE1 V AH0 L D
UNRAVELING AH0 N R AE1 V AH0 L IH0 NG
UNRAVELING AH0 N R AE1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unravels (v) ˈʌnrˈævəlz (uh1 n r a1 v @ l z)
unravel (v) ˈʌnrˈævəl (uh1 n r a1 v @ l)
unraveling (n) ʌnrˈævlɪŋ (uh n r a1 v l i ng)
unravelled (v) ˈʌnrˈævəld (uh1 n r a1 v @ l d)
unravelling (v) ˈʌnrˈævəlɪŋ (uh1 n r a1 v @ l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unravel(vi) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unravel(vt) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unravel(อันแรฟ'เวิล) vt., vi. แก้, ปลด, ปล่อย, เป็นอิสระ., See also: unraveler, unraveller n. unravelment n., Syn. make plain, solve

English-Thai: Nontri Dictionary
unravel(vt) คลี่คลาย, แก้, ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unravelWho shall ever unravel the mysteries of the sea?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง(v) clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai Definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
คิดตก(v) solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: หาทางออกได้
คิดออก(v) solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai Definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
เสาะด้าย(v) unravel cotton thread, Syn. สาวด้าย, Example: ยายลงมือเสาะด้ายหลังจากหยุดมาเป็นพักใหญ่, Thai Definition: สาวด้ายที่ทอผ้า
รุ่ย(v) unravel, Example: บริเวณที่เป็นชายผ้าจะมีส่วนที่เป็นเส้นด้ายรุ่ยออกมา, Thai Definition: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดตก[khittok] (v) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out  FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
สาง[sāng] (v) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order  FR: débrouiller ; démêler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] continuous; explain; unravel, #45,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enträtseln | enträtselnd | enträtselt | enträtseltto solve; to unravel | solving; unravelling | solved; unravelled | solves; unravels [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s, vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
散ける[ばらける, barakeru] (v1, vi) to unravel [Add to Longdo]
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top