ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravel out

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravel out-, *ravel out*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ravel out มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ravel out*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravel out[PHRV] คลายออก, See also: แก้ปมออก, ปลดออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and i know he's moving within the las vegas limits. he didn't travel outside the city.และฉันรู้ว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ในลาสเวกัส เขาไม่ได้ออกไปนอกเมือง The Instincts (2008)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ravel out
   v 1: disentangle; "can you unravel the mystery?" [syn: {ravel},
      {unravel}, {ravel out}] [ant: {knot}, {ravel}, {tangle}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ravel out ( R AE1 V AH0 L AW1 T)

 


  

 
ravel out
 • คลายออก: แก้ปมออก, ปลดออก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top