ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unravel*

AH0 N R AE1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unravel, -unravel-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unravel(vi) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind
unravel(vt) แก้ออก, See also: แก้ไข, แก้, Syn. unwind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unravel(อันแรฟ'เวิล) vt., vi. แก้, ปลด, ปล่อย, เป็นอิสระ., See also: unraveler, unraveller n. unravelment n., Syn. make plain, solve

English-Thai: Nontri Dictionary
unravel(vt) คลี่คลาย, แก้, ปลดปล่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abu! Things are unraveling fast, now boy.สิ่งต่างๆ คลี่คลายเร็วนะ เจ้าหนู Aladdin (1992)
I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, why it cannot posit a solution for a schoolteacher and a king.I would like to know... why, if science can unravel something as beautiful as music, Anna and the King (1999)
There are not many knots that can't be unravelledมีไม่กี่ปมหรอก ที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ Fearless (2006)
Pretty soon, this whole charade will completely unravel, and we will be humiliated.อีกเดี๋ยว เราก็จะถูกเปิดโปง แล้วเราก็จะเป็นพวกงั่ง Now You Know (2007)
SOON THIS WHOLE CHARADE WILL COMPLETELY UNRAVEL, -ไม่นานนักเรื่องตบตานี้ จะถูกเปิดเผยจนหมดเปลือก If There's Anything I Can't Stand (2007)
Okay, so what's depicted here is not a typical tribal ritual, but rather the unraveling of one such nanny.โอเค แล้วมาอธิบายอะไรกันนี่ ไม่ใช่ตัวอย่างพิธีกรรมในชนเผ่าซะหน่อย แต่มากกว่านั้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพี่เลี้ยงเด็กคนนึง The Nanny Diaries (2007)
But he has to be stopped before he- this whole thing unravels.เขาจะต้องหยุดก่อนที่.. เขาๆก่อนที่เรื่องมันจะแตก Cassandra's Dream (2007)
I had a plan in place that, until recently, began to unravel.ผมไม่รู้! Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Katherine's life began to unravel, and the mistakes of her youth started to flash through her mind.ชีวิตของเธอเริ่มสั่นคลอน และความผิดพลาดในอดีต เริ่มแล่นเข้ามาในความคิดเธอ Sunday (2008)
But lately, her life had begun to unravel.แต่ช่วงหลังนี้ ชีวิตเธอเริ่มจะสั่นคลอน Sunday (2008)
Now if we start to disrupt that perfect balance then life just begins to unravel.ตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้มันกระจายออก จากความสมดุล ชีวิตก็จะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิม Episode #2.7 (2008)
Everybody's nerves are fried, but we can't unravel here.ทุกคนเป็นบ้ากันหมด นั่งอยู่ตรงนี้เราเราแก้ปัญหาไม่ได้ Capybara (2008)
This is where Oogway unraveled the mysteries of harmony and focus.นี่เป็นที่อูวเกวย์ ค้นพบสัจธรรม... ..... การสอดประสาน และสมาธิ Kung Fu Panda (2008)
They travel unravelling through my brainพุ่งตรงเข้ามาในหัวของฉัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're unraveling things you don't understand.นายแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ นายไม่เข้าใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
- You're unraveling. - What?ด้ายเธอหลุด อะไรนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
If I could just... just unravel this... just a little bit more.หูหนวกหรอ? Agora (2009)
That matthew's life unraveled.ที่ทำให้ชีวิตแมทธิวเป็นแบบนั้น Demonology (2009)
- unravel 'em.- แก้เเค้นคืนพวกมัน Service (2009)
Sounds like something we can unravel.ฟังดูเหมือนพวกเราจะหาทางออกได้ Service (2009)
I sat back and watched everything I love about this country slowly unravel: faith...ผมอยู่เบื้องหลังและเฝ้าดูทุกอย่าง ผมรักประเทศนี้ ค่อยๆแก้ไข ความเชื่อถือ... Fix (2009)
I'm worried he might be erm unravelling.ฉันกลัวว่าเขาจะ เอ่อ... เพี้ยน Episode #3.3 (2009)
# Math, Science, History, unraveling the mystery ## Math, Science, History, unraveling the mystery # The Jiminy Conjecture (2009)
And if you were to testify on this case, the whole thing would unravel if anyone were to find out that you're involved with a member of the victim's family.และถ้าคุณเป็นพยานให้การในคดีนี้ เรื่องทั้งหมดอาจถูกเปลี่ยนไป ถ้ามีคนรู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ Hopeless (2009)
All the good work I've done would unravel.งานดีๆ ที่ผมทำไป ก็จะพันยุ่งเหยิงไปหมด Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Usually unravel, get sloppy.โดยปกติต้องการแก้ไข ความไม่มีระเบียบ The Eyes Have It (2009)
* * the earth began to cool * * the autotrophs began to drool, Neanderthals develop tools * * we built the wall * * we built the pyramids * * math, science, history, unraveling the mystery ** The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Ever since you got here, everything has been unravelling.นับตั้งแต่ที่คุณมาถึงที่นี่ทุกอย่าง ได้รับการคลี่คลาย คุณเป็นคำสาป! 9 (2009)
Everything will unravel.ทุึกอย่างจะคลี่คลาย In This Home on Ice (2010)
Everything will unravel.แล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย Polly Wants a Crack at Her (2010)
But that situation needs to unravel itself.แต่สถานการณ์ภายในนั้น ต้องให้มันคลี่คลายด้วยตัวเอง Blame It on Rio Bravo (2010)
* Math, Science, History, unravelling the mystery *เลข วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ The Psychic Vortex (2010)
♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪... ... ... ... The Bozeman Reaction (2010)
* Math, Science, History, unraveling the mystery *? T? Math, Science, History, unraveling the mystery ? The Large Hadron Collision (2010)
But I think it's time we unravel the mummy and the mystery.แต่ฉันคิดว่าได้เวลาที่จะ คลี่คลายมัมมี่และเรื่องลึกลับนี้แแล้วล่ะ Excellence in Broadcasting (2010)
I've been unraveling, you know?ผมได้... แก้ไข คุณเข้าใจไหม One Minute (2010)
Most of it is being applied to unraveling secrets of universe while the rest of it is wondering why I'm having this conversation with you.ส่วนใหญ่ใช้ประยุกต์กับความลับ ที่ยังไม่ค้นพบของจักรวาล ทีเหลือสงสัยว่า ทำไมฉันต้อง The Lunar Excitation (2010)
♪ We built the Wall ♪ ♪ We built the pyramids ♪ ♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪ ♪ That all started with a big bang ♪เราสร้างกำแพง เราสร้างปีรามิด The Big Bang Theory S4 EP7 Onair 4Nov2011 โอ้ เบลล่า เธอไม่เห็นเหรอ? The Apology Insufficiency (2010)
I could reach into a man's soul and unravel it with one tug.ฉันสามารถเข้าถึงจิตวิญญานของคน และปลดปล่อยมันได้ด้วยการกระตุ้นครั้งเดียว Accounting for Lawyers (2010)
Change any one of them, dial the parameters, and something will go wrong -- the planet will disappear, the sun will shut down, the DNA will come unraveled.กองกำลังเหล่านี้จะต้องมี ความตรงทางที่พวกเขาจะ สำหรับชีวิตที่เรารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ เปลี่ยนคนใดคนหนึ่ง ของพวกเขากดพารามิเตอร์ Is There a Creator? (2010)
Modern code-breaking methods won't unravel it.ฉันต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ส่วนนึงของการจัดแสดง The Blind Banker (2010)
But the universe is a very big place, and we've only just started to unravel its mysteries.และเราได้เริ่มต้นเพียงแค่การ คลี่คลายความลึกลับของมัน Are We Alone? (2010)
BUT EVENTUALLY THEY UNRAVEL, WITH INCREDIBLE PRECISION, มากเช่นคลื่นเหล่านี้ที่ คุณเห็นในทะเลสาบที่นี่ Beyond the Darkness (2010)
Did... Balthazar really, uh, unravel the sweater over a chick flick?ตกลงบัลธาซาร์ ได้ My Heart Will Go On (2011)
♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪มันก็เริ่มต้นด้วยการระเบิดดังบู้ม The Bus Pants Utilization (2011)
Professor Giulio Tononi of the University of Wisconsin is studying how our brains change when they lose consciousness, and in doing so, he's hoping to unravel the secret of what makes us us.ศาสตราจารย์ลิโอ ทอโนนี ของ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน กำลังศึกษาวิธีการที่สมองของเรามี การเปลี่ยนแปลง เมื่อพวกเขาเสียสติ Is There Life After Death? (2011)
♪ Math, Science, History, unraveling the mystery ♪คณิต, วิทย์, ประวัติศาสตร์ ไขปริศนา The Skank Reflex Analysis (2011)
I mean, his sweater unraveled fast.หมายถึง เขากลายเป็น บ้าเร็วมากเลยล่ะ Hello, Cruel World (2011)
You start to think and the whole thing unravels. Get in the car!คุณจะเริ่มคิด และทั้งหมดยุ่งยาก ขึ้นรถ Major Changes (2011)
Is he unraveling because we took away his underwater graveyard?เขาระบายมันออกมา เพราะเรารุกรานที่ทิ้งศพใต้น้ำของเขาเหรอ Epilogue (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unravelWho shall ever unravel the mysteries of the sea?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง(v) clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai Definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
คิดตก(v) solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: หาทางออกได้
คิดออก(v) solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai Definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
เสาะด้าย(v) unravel cotton thread, Syn. สาวด้าย, Example: ยายลงมือเสาะด้ายหลังจากหยุดมาเป็นพักใหญ่, Thai Definition: สาวด้ายที่ทอผ้า
รุ่ย(v) unravel, Example: บริเวณที่เป็นชายผ้าจะมีส่วนที่เป็นเส้นด้ายรุ่ยออกมา, Thai Definition: หลุดออกจากที่เดิมทีละเล็กละน้อย
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดตก[khittok] (v) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out  FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
สาง[sāng] (v) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order  FR: débrouiller ; démêler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNRAVEL AH0 N R AE1 V AH0 L
UNRAVELS AH0 N R AE1 V AH0 L Z
UNRAVELED AH0 N R AE1 V AH0 L D
UNRAVELING AH0 N R AE1 V AH0 L IH0 NG
UNRAVELING AH0 N R AE1 V L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unravel (v) ˈʌnrˈævəl (uh1 n r a1 v @ l)
unravels (v) ˈʌnrˈævəlz (uh1 n r a1 v @ l z)
unraveling (n) ʌnrˈævlɪŋ (uh n r a1 v l i ng)
unravelled (v) ˈʌnrˈævəld (uh1 n r a1 v @ l d)
unravelling (v) ˈʌnrˈævəlɪŋ (uh1 n r a1 v @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] continuous; explain; unravel, #45,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enträtseln | enträtselnd | enträtselt | enträtseltto solve; to unravel | solving; unravelling | solved; unravelled | solves; unravels [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto unravel | unraveling | unraveled | unravels | unraveled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s, vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
散ける[ばらける, barakeru] (v1, vi) to unravel [Add to Longdo]
乱れ髪[みだれがみ, midaregami] (n) disheveled hair; unravelled hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. t. [1st pref. un- (intensive) + ravel.]
   [1913 Webster]
   1. To disentangle; to disengage or separate the threads of;
    as, to unravel a stocking.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to clear from complication or difficulty; to
    unfold; to solve; as, to unravel a plot.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate the connected or united parts of; to throw
    into disorder; to confuse. "Art shall be conjured for it,
    and nature all unraveled." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unravel \Un*rav"el\, v. i.
   To become unraveled, in any sense.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unravel
   v 1: become or cause to become undone by separating the fibers
      or threads of; "unravel the thread" [syn: {unravel},
      {unknot}, {unscramble}, {untangle}, {unpick}] [ant: {knot},
      {ravel}, {tangle}]
   2: disentangle; "can you unravel the mystery?" [syn: {ravel},
     {unravel}, {ravel out}] [ant: {knot}, {ravel}, {tangle}]
   3: become undone; "the sweater unraveled" [syn: {run},
     {unravel}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top