ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cheerfulness-

CH IH1 R F AH0 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cheerfulness, *cheerfulness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerfulness(n) ความแจ่มใส, See also: ความสดชื่น, Syn. happiness, gaiety, Ant. unhappiness, sadness

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerfulness(n) ความยินดี, ความรื่นเริง, ความชื่นบาน, ความเบิกบาน, ความปลื้มปีติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแจ่มใส(n) cheerfulness, See also: joyfulness, Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน, Ant. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด, Example: จิตใจของเขามีแต่ความแจ่มใสร่าเริง เขาจึงดูหนุ่มอยู่ตลอด
ความชื่นบาน(n) cheerfulness, See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment, Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: เสียงดนตรีก่อให้เกิดความชื่นบานขึ้นในงาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEERFULNESS CH IH1 R F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerfulness (n) tʃˈɪəʳfəlnəs (ch i@1 f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerfulness \Cheer"ful*ness\, n.
   Good spirits; a state of moderate joy or gayety; alacrity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerfulness
   n 1: the quality of being cheerful and dispelling gloom;
      "flowers added a note of cheerfulness to the drab room"
      [syn: {cheerfulness}, {cheer}, {sunniness}, {sunshine}]
      [ant: {uncheerfulness}]
   2: a feeling of spontaneous good spirits; "his cheerfulness made
     everyone feel better" [syn: {cheerfulness}, {blitheness}]
     [ant: {cheerlessness}, {uncheerfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top