Search result for

*troupe*

(94 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: troupe, -troupe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troupe[N] คณะผู้แสดง
troupe[VI] เดินทางแสดง
trouper[N] คณะผู้แสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troupe(ทรูพ) n. คณะผู้แสดง (โดยเฉพาะที่กำลังท่องเที่ยว) ,คณะละคร,คณะละครสัตว์,คณะผู้แสดงกายกรรม. vi. เดินทางแสดง, Syn. cast
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor

English-Thai: Nontri Dictionary
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Beethoven Virus (2008)
He'll be fine. The guy's a trouper. Come here.เดี๋ยวเขาก็หายโกรธ เขาตายด้านจะตาย มานี่เถอะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง Politics of Human Sexuality (2009)
Come on, guys, I'm starting to wonder if you deserve to call yourselves a community college sketch comedy troupe.ไม่เอาน่า พวก ฉันชักจะเริ่มสงสัยแล้วว่า พวกเธอสมควรกับชื่อ คณะนักแสดงด้นสด ของวิทยาลัยชุมชนจริงรึเปล่า Romantic Expressionism (2010)
I mean, Horton's a trouper-- had faith to carry his mission through to the end even when others doubted him.เหมือนกับ ฮอร์ตันเป็นเหมือนละครสัตว์ เชื่อมั่นเสมอว่า จะทำภารกิจของตน ไปจนถึงจุดจบ ถึงแม้ว่า บางคนจะไม่เชื่อถือเขา The Garden of Forking Paths (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
Kitty's troupe- ลูกทีมของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
Your bartender said that they were a part of your troupe.เด็กเสริฟบอกว่าพวกเขาเป็นคนในทีมของคุณ A Deadly Affair (2010)
Yes, and I'll also need a list of all of your employees and any other members of your troupe.ขอบคุณค่ะ และฉันก็ต้องการรายชื่อพนักงานทั้งหมดของคุณด้วย รวมถึงรายชื่อแดนซ์เซอร์คนอื่นๆด้วย A Deadly Affair (2010)
Terpsichorean Troupe of Travelling Thespians! - What is that?มาดาม เดี้ยนขอแนะนำละครสัตว์ ลือลั่นบันลือโลก Rango (2011)
You have to get into a dance troupe. It's here.แค่เพราะครอบครัวมีเงิน เขาทำกับคนเหมือนเป็นของเล่น New Tales of the Gisaeng (2011)
We are not some village troupe to be held up by bandits.เราไม่ได้เป็นบางคณะหมู่บ้าน ที่จะจัดขึ้นโดยโจร 47 Ronin (2013)
As a boy, I travelled with a troupe of actors through the Free Cities.ตอนเป็นเด็ก ข้าเดินทางไปกับเหล่าคณะผู้แสดง ไปตามเสรีนครทั้งเก้า And Now His Watch Is Ended (2013)
I wonder if this troupe will come to Korea?หนูสงสัยจังว่า troupe จะมาที่เกาหลีไหม? Ing (2006)
We need a spy in Eisenheim's troupe.เราต้องสอดแนมคนของไอเซนไฮม์ The Illusionist (2006)
Every one of them. Eisenheim, the whole troupe.จับมันทั้งคณะเลย The Illusionist (2006)
It has not been fair to you. But you have been a trouper.มันไม่ยุติธรรมกับลูก แต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลย Chapter Four 'Collision' (2006)
I'll never forget what a trouper you were.ผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณเป็นคนที่อดทนมากแค่ไหน Smiles of a Summer Night (2007)
There's that trouper that i admire so much.แบบนี้ไงที่คุณเป็น ที่ผมนับถือคุณมาก Smiles of a Summer Night (2007)
- by the Martha Graham troupe, you know them?และการเต้นของคณะมาร์ธ่าเกรแฮมทรูเป้ คุณรู้จักมั้ย จริงเหรอ Cassandra's Dream (2007)
There was a boy in our troupe...ตอนนั้นข้าศึกเยอะกว่าเรา 5 ต่อ 1 Sparks Fly Out (2008)
Those are 7.000-watt Xenon Super Troupers.Das sind 7.000 Watt Xenon Super-Troupers. Yule Better Watch Out (1991)
Jerome Trouper is suing your firm for interference with marital relations.Jerome Trouper verklagt die Kanzlei wegen Einmischung in die Hochzeit. Love Is All Around: Part 1 (2002)
Super TrouperSuper TroupeMamma Mia! (2008)
Super Trouper lightsSuper-Trouper-Strahlen Mamma Mia! (2008)
By making me stumble into Ron Troupe?Indem du mich in Ron Troupe stolpern lässt? Booster (2011)
'And now, in the most spectacular display of courage 'that you will ever witness, 'the Troupe Nino climaxes their Performance with three riders in an unprecedented Parallel class four times around the summit of the wall of death.'Gleich sehen Sie die spektakulärste Mutprobe, der Sie je beiwohnen werden. Zum Abschluss lässt die Troupee Ninos als Höhepunkt drei Fahrer zu einer unerhörten, simultanen Fahrt antreten: Vier Runden auf der Wand des Todes! The Lickerish Quartet (1970)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
นายโรง[N] troupe headman, Example: นายโรงจะคอยเก็บเงินจากเจ้าของงานที่จ้างไปแสดง, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าคณะแสดง, เจ้าของคณะแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกายกรรม[n. exp.] (khana kāiyakam) EN: acrobatic troup   FR: troupe acrobatique [f]
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhøn) EN: drama troupe   
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอง[n.] (køng) EN: army ; armed forces ; troops   FR: armée [f] ; forces (armées) [fpl] ; troupes [fpl]
กองกำลัง[n.] (køngkamlang) EN: troops ; forces   FR: forces [fpl] ; troupes [fpl]
กองทหาร[n.] (køng thahān) EN: army ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
กองทัพ[n.] (køngthap) EN: army ; army corps ; troops ; forces   FR: armée [f] ; troupes [fpl] ; forces armées [fpl]
ลำเลียงทหาร[v. exp.] (lamlīeng thahān) EN: transport troops   FR: transporter des troupes
เสนา[n.] (sēnā) EN: army ; troop   FR: armée [f] ; troupe [f]
ทหารอเมริกัน[n. exp.] (thahān Amerikan) EN: American troops   FR: armée américaine [f] ; troupes américaines [fpl]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops   FR: déplacer les troupes

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUPE    T R UW1 P
STROUPE    S T R UW1 P
TROUPES    T R UW1 P S
TROUPE'S    T R UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troupe    (n) (t r uu1 p)
trouper    (n) (t r uu1 p @ r)
troupes    (n) (t r uu1 p s)
troupers    (n) (t r uu1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Truppe {f} (von Schauspielern ...)troupe; company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
一行[いちぎょう(P);いっこう(P), ichigyou (P); ikkou (P)] (n) line; row; troupe; party; (P) [Add to Longdo]
一座[いちざ, ichiza] (n,vs) (1) party; those present; troupe; (2) first seat; (P) [Add to Longdo]
一団[いちだん, ichidan] (n,adj-no) body; group; party; gang; troupe; (P) [Add to Longdo]
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe [Add to Longdo]
歌舞伎座[かぶきざ, kabukiza] (n) (1) kabuki troupe; kabuki theater (theatre); (2) Kabuki-za (theatre in Tokyo) [Add to Longdo]
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe [Add to Longdo]
劇団[げきだん, gekidan] (n) troupe; theatrical company; (P) [Add to Longdo]
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [Add to Longdo]
座員[ざいん, zain] (n) member of a theatrical troupe [Add to Longdo]
座中[ざちゅう, zachuu] (n) gathering; theatrical troupe [Add to Longdo]
座頭[ざとう, zatou] (n) leader of a troupe [Add to Longdo]
社中[しゃちゅう, shachuu] (n) in a company; troupe [Add to Longdo]
退団[たいだん, taidan] (n,vs) leaving a group or troupe; (P) [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) body; group; party; company; troupe [Add to Longdo]
舞踊団[ぶようだん, buyoudan] (n) dance troupe [Add to Longdo]
魔術団[まじゅつだん, majutsudan] (n) troupe of magicians [Add to Longdo]
名題役者[なだいやくしゃ, nadaiyakusha] (n) chief (star) actor in a kabuki play; leading actors of a troupe [Add to Longdo]
旅役者[たびやくしゃ, tabiyakusha] (n) itinerant entertainer or troupe [Add to Longdo]
連中[れんちゅう(P);れんじゅう;れんぢゅう, renchuu (P); renjuu ; rendyuu] (n) (1) (familiar or derogatory) colleagues; company; a lot; those guys; (2) (れんじゅう, れんぢゅう only) troupe; company (of musicians); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧团[jù tuán, ㄐㄩˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] theatrical troupe [Add to Longdo]
巡回演出[xún huí yǎn chū, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄢˇ ㄔㄨ, ] theatrical tour; series of performance by a visiting troupe [Add to Longdo]
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] organized group; theatrical troupe [Add to Longdo]
班底[bān dǐ, ㄅㄢ ㄉㄧˇ, ] ordinary members of theatrical troupe [Add to Longdo]
游艺团[yóu yì tuán, ㄧㄡˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] group of actors or acrobats at a fair; theatrical troupe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troupe \Troupe\, n. [F., troop. See {Troop}.]
   A company or troop, especially the company pf performers in a
   play or an opera.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 troupe [trup]
   bevy; collection; group; heap; herd; set
   troop; troupe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top