ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*solidly*

S AA1 L AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solidly, -solidly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา The Old Man and the Sea (1958)
- I just wept solidly for ten minutes.ฉันร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดอยู่ตั้ง 10 นาที Hope Springs (2003)
It's located solidly on the meridian of misery.ตรึงอยู่ ณ พิกัด เส้นแวงวังวนอันทนทุกข์ How to Train Your Dragon (2010)
You know how much damage I could do? I'm solidly built.คุณรู้ไหม ผมทำความเสียหายได้แค่ไหน ผมยิ่งแข็งแรงด้วยสิ Dreamy (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solidlyWe are solidly behind you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่น(adv) securely, See also: solidly, firmly, fast, Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ, Ant. คลอน, หลวม, Example: ผมจัดการปิดประตูลงกลอนแน่นก่อนเดินออกจากบ้าน, Thai Definition: อยู่กับที่หรือทำให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดไม่ให้คลอน
แน่นหนา(adv) tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เป็นล่ำเป็นสัน(adv) seriously, See also: earnestly, solidly, well-founded, Syn. จริงจัง, Ant. เหยาะแหยะ, Example: เยอรมนีมีอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันในภาคตะวันตก, Thai Definition: อย่างเป็นจริงเป็นจัง, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ดาน(adj) hard, See also: firmly, strongly, compactly, solidly, Syn. แข็ง, แน่น
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่น[naen] (adv) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
เต็ม ๆ[tem-tem] (adv) EN: fully ; solidly ; in full ; completely

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDLY S AA1 L AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidly (a) sˈɒlɪdliː (s o1 l i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
solidarischsolidly united [Add to Longdo]
solidarisch {adv}solidly [Add to Longdo]
solide {adv}solidly [Add to Longdo]
stabil gebautsolidly built; solid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっちり[gacchiri] (adv,n,vs) solidly built; tightly; shrewd; calculating; (P) [Add to Longdo]
堅太り;固太り[かたぶとり, katabutori] (adj-na,n) solidly built person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidly \Sol"id*ly\, adv.
   In a solid manner; densely; compactly; firmly; truly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidly
   adv 1: as an undiversified whole; "the unions voted solidly for
       Roosevelt"
   2: with strength and soundness; "a solidly built house"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top