Search result for

*pseudonym*

(95 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pseudonym, -pseudonym-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pseudonym[N] นามปากกา, See also: นามแฝง, ชื่อปลอม, Syn. pen name
pseudonymous[ADJ] ซึ่งใช้นามปากกา, Syn. anonymous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pseudonym(ซู'ดะนิม) n. ชื่อปลอม,นามแฝง,นามปากกา, Syn. pen name,alias

English-Thai: Nontri Dictionary
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pseudonymนามปากกา, นามแฝง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonyms and pseudonymsนามปากกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the lit department for pseudonymous sex?ในแผนก"เซ็กส์ที่ใช้นามปากกา"งั้นหรอ? New Haven Can Wait (2008)
House knows her better than any of us. I'd rather use pseudonym.เฮาส์รู้จักเธอดีกว่าพวกเรา\ ฉันคิดว่าคุณใข้pseudonym Joy (2008)
Thought your name was Heisenberg, "Walter Hartwell White." Heisenberg is kind of a pseudonym.ใช่ ฉันชอบทำธุรกิจ กับคนที่รักครอบครัวว่ะ Grilled (2009)
These types of predators often use pseudonyms. I see.พวกนักล่าแบบนี้มักจะใช้นามแฝง Adam Raised a Cain (2009)
He needs a pacemaker and has checked into a hospital under the pseudonym:เขาต้องการเครื่องกระตุ้นหัวใจ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล Chuck Versus the Broken Heart (2009)
All the Bronte sisters used pseudonyms.คุณไปได้มันมาจากไหน? The Night of the Comet (2009)
That's what I wrote under a female pseudonym.นั่นเพราะผมเขียนภายใต้นามปากกาผู้หญิง Finding Mr. Destiny (2010)
I had a pseudonym once, but I had it legally changed.ตัวกิ้งก่าที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละ. -มั่วหรือป่าวเจ้. Rango (2011)
"Vivian Darkbloom" is a pseudonym for Vladimir Nabokov.วิเวียน ดาร์คบลูม เป็นนามปากกา ของวลาดีเมีย นาโบโคฟ A Kiss Before Lying (2012)
"Vivian Darkbloom" is a pseudonym for Vladimir Nabokov.วิเวียน ดาร์คบลูมเป็นนามแฝง สำหรับวลาดิเมียร์ นาโบคอฟ The Naked Truth (2012)
Writers go by pseudonyms. What does it matter?นักเขียนใช้นางปากกากัน มันสำคัญตรงไหน The Return (2012)
Her family kept the pseudonym for her medical admission to protect their privacy.ครอบครัวเธอให้เธอใช้นามแฝง ในการทำการรักษาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว Heathridge Manor (2012)
He's been racing on the pro circuit in South America... under a pseudonym.มันแข่งรถอาชีพในอเมริกาใต้ โดยใช้นามแฝง The Last Stand (2013)
Because I write under a pseudonym and I loathe what I write.เพราะฉันเขียนโดยใช้ชื่อปลอม และฉันเกลียดงานที่ฉันเขียน The Best Offer (2013)
They all said that often even they don't know the identity of authors who use pseudonyms.ทุกรายบอกว่าบ่อยครั้ง ที่พวกเขาไม่รู้จักผู้เขียนที่ใช้นามแฝง The Best Offer (2013)
She used a pseudonym for her books.เธอใช้นามแฝงเขียนหนังสือ The Best Offer (2013)
Because we always addressed our letters to pseudonyms.เพราะเราจ่าหน้าซองจดหมาย ด้วยนามแฝงเสมอ Zugzwang (2013)
That was my pseudonym.นั่นคือนามแฝงของฉัน Young & Beautiful (2013)
Each has a nom de plume... a pen name, pseudonym, whatever you want to call it.แต่ละคนมีนามปากกา นามแฝง หรืออะไรก็แล้วแต่นายจะเรียก Nameless (2013)
You don't want to get married under another one of your pseudonyms?คุณไม่อยากแต่งงาน โดยใช้ชื่อปลอมอีกชื่อของคุณหรอก จริงไหม? Zero Day (2013)
No more pseudonyms, no more lies.ไม่มีชื่อปลอม ไม่มีการโกหกอีกต่อไป Zero Day (2013)
Multi-geeking is when you operate more than one computer, and a nym is a pseudonym, avatar, user name, whatever.มันเหมือนว่าคุณกำลังทำงานกับ คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง และมีชื่อเป็นตัวปลอม Out of the Frying Pan (2013)
A pseudonym, no doubt.เป็นนามแฝงอย่างไม่ต้องสงสัย The Sin Eater (2013)
Of course, since you've each been addressed by a pseudonym, you'll have realized that nobody here is being addressed by their real name.แน่นอนว่าตั้งแต่พวกคุณมาถึงที่นี่ พวกคุณทราบดีว่าไม่มีใคร ใช้ชื่อจริงของพวกคุณเอง Clue (1985)
And I prevented you from telling me your real name because I didn't want any of you to use any name other than your pseudonym.และฉันไม่ให้คุณบอกชื่อจริงของคุณ เพราะผมไม่ได้ต้องการให้คุณใช้ชื่ออื่น ที่ไม่ใช่นามแฝงของคุณ Clue (1985)
He may have borrowed my pseudonym, but this guy doesn't know the first thing about my techniques.เขาอาจยืมชื่อผมไปใช้ แต่หมอนี่ไม่รู้ อะไรเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
No, Sidney Shaw is a pseudonym, you idiot.ไม่ช่าย ซิดนีย์ ชอว์น่ะ นามแฝงเว้ย ไอ้เบื๊อก RocknRolla (2008)
Where did he learn a word like pseudonym?เค้ารู้จักคำว่า นามแฝง ได้ยังไง RocknRolla (2008)
Forget it, it's a pseudonym anywayไม่เป็นไรมั้ง, นี่ก็แค่นามแฝง The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Aptesia Fallarme, for the purpose of this biography, has been persuaded to adopt a pseudonymous identity.Aptesia Fallarme ließ sich hierfür überreden, eine pseudonyme Identität anzunehmen. The Falls (1980)
In case of reprisal associated with the death of his two wives, Anteo Fallaspy made use of a VUE Commission pseudonymous identity.Für den Fall von Repressalien wegen des Todes seiner Ehefrauen bediente sich Anteo Fallaspy einer pseudonymen Identität der Kommission. The Falls (1980)
Some members of this public had been persuaded that Tulse Luper was merely a pseudonym for Audubon.Manch einer von ihnen war überzeugt, dass Tulse Luper lediglich ein Pseudonym für Audubon war. The Falls (1980)
Only two of these were different from the ten pseudonymous identities in the selection normally offered by the VUE Commission.Nur zwei unterschieden sich von den normalerweise von der GUE-Kommission angebotenen pseudonymen Identitäten. The Falls (1980)
- that you use a nom de plume.Sie benutzt ein PseudonymRich and Famous (1981)
- No, it's a pseudonym, actually.- Aber eigentlich ist es ein PseudonymThe King of Comedy (1982)
An alias. - Why do you use a pseudonym?- Wozu haben Sie ein PseudonymThe King of Comedy (1982)
Like you said, probably an alias, but no real person.Wie Sie sagten, wahrscheinlich ein PseudonymSteele Framed (1983)
Yes, I use a pen name and my sister deals with the publisher.- Ja, Concha Torres ist mein Pseudonym. Ich gebe die Manuskripte meiner Schwester, und die bringt sie heraus. Dark Habits (1983)
- I used to have a pen name.Früher schrieb ich unter einem Pseudonym, aber... Dark Habits (1983)
Do you wish to press your petition despite this?Versteckt sich hinter Pseudonymen wie Florestan, Eusebius. Spring Symphony (1983)
That's my television name.Das ist ein PseudonymVideodrome (1983)
L'Orange- a pseudonym, I assume- specializes in skewering high-style eating establishments.L'Orange, sicher ein Pseudonym, schreibt Verrisse über teure Restaurants. Gourmet Steele (1985)
You've each been addressed by a pseudonym.Sie alle haben ein Pseudonym bekommen. Clue (1985)
And I write a newspaper column under the name of Jane Doe.Ich schreibe eine Kolumne unter dem Pseudonym Jane Doe. Fletch (1985)
I write a column under the name of Jane Doe.- Ich schreibe unter dem Pseudonym Jane Doe. Fletch (1985)
Perhaps he's using his pen name.Vielleicht benutzt er sein PseudonymSteele Hanging in There: Part 2 (1987)
All the people in there use some pseudonym but, I don't know, it just sounded classier than Berrigan.Alle Leute dort gebrauchen ein Pseudonym, aber, nun ja, es klang einfach stilvoller als Berrigan. Any Number Can Play (1987)
Could be a pseudonym.Es könnte ein Pseudonym sein. Law of Desire (1987)
- No, it's a pseudonyme.Das ist ein PseudonymTandem (1987)
But, Dad, he wrote it under an assumed name.Aber, Dad, er hat das unter einem Pseudonym geschrieben. Lies (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามปากกา[N] pseudonym, See also: pen name, alias, assumed name, another name, Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เขามีนามปากกาที่ใช้ในงานเขียนของเขามากมายนับไม่ถ้วน, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ[N] alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PSEUDONYM    S UW1 D AH0 N IH2 M
PSEUDONYMS    S UW1 D AH0 N IH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pseudonym    (n) (s y uu1 d @ n i m)
pseudonyms    (n) (s y uu1 d @ n i m z)
pseudonymous    (j) (s y uu1 d o1 n i m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallelbezeichnung {f}; Pseudonym {n}alias [Add to Longdo]
Pseudonym {n} | Pseudonyme {pl}pseudonym | pseudonyms [Add to Longdo]
Pseudonymität {f} | Pseudonymitäten {pl}pseudonymity | pseudonymities [Add to Longdo]
pseudonympseudonymous [Add to Longdo]
pseudonym {adv}pseudonymously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
異称[いしょう, ishou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
仮名[かめい(P);かりな(ok);けみょう(ok), kamei (P); karina (ok); kemyou (ok)] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
雅号[がごう, gagou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
作り名[つくりな, tsukurina] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers [Add to Longdo]
唐名[とうみょう;とうめい;からな, toumyou ; toumei ; karana] (n) (1) Chinese name for a high government office (ritsuryo period); (2) (からな only) (arch) alias; pseudonym [Add to Longdo]
道号[どうごう, dougou] (n) (obsc) monk's self-chosen pseudonym [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] (n) anonymity; pseudonym; (P) [Add to Longdo]
俳号[はいごう, haigou] (n) pseudonym of a haiku poet [Add to Longdo]
筆名[ひつめい, hitsumei] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]
別称[べっしょう, besshou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume [Add to Longdo]
別名[べつめい(P);べつみょう, betsumei (P); betsumyou] (n) alias; pseudonym; pen name; nom de plume; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假名[jiǎ míng, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄥˊ, ] false name; pseudonym; alias; pen name; the Japanese kana scripts; hiragana 平假名 and katakana 片假名 [Add to Longdo]
化名[huà míng, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, ] to use an alias; assumed name; pseudonym [Add to Longdo]
笔名[bǐ míng, ㄅㄧˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] pen name; pseudonym [Add to Longdo]
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
匿名[とくめい, tokumei] Anonymitaet, Pseudonym [Add to Longdo]
[ごう, gou] NUMMER, PSEUDONYM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pseudonym \Pseu"do*nym\, n. [Cf. F. pseudonyme. See
   {Pseudonymous}.]
   A fictitious name assumed for the time, as by an author; a
   pen name; an alias. [Written also {pseudonyme}.]
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pseudonym
   pseudonym
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 pseudonym [psɔidoːnyːm]
   pseudonymous
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pseudonym [psɔidoːnyːm] (n) , s.(n )
   alias
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top