Search result for

สมญานาม

(25 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมญานาม-, *สมญานาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญานาม[N] nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมญานาม(สมยานาม) น. สมญา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antonomasiaสมญานาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once the "pearl of the Caribbean",ที่ซึ่งครั้งหนึ่งได้สมญานามว่า "ไข่มุกแห่งแคริบเบียน" Home (2009)
We are not calling him by any nickname.เราจะไม่เรียกเขา ด้วยสมญานามอื่น ๆ The Eyes Have It (2009)
We've got a nickname for you too, bill leyden.- ไม่ต้องห่วง.. เรามีสมญานามให้นายเหมือนกัน.. Peleliu Airfield (2010)
She puts the "hell" in "Helen."เธอมีสมญานามว่า เฮล(นรก) จากชื่อเต็มว่า เฮเล็นหนะ Deadline (2011)
.45-caliber handgun dubbed the "Black Hand."สมญานามว่า"แบล็คแฮนด์" The Penelope Papers (2011)
I just need a name to go with an alias.ผมอยากได้แค่ชื่อของคนที่ใช้สมญานาม Foe (2011)
Through the years, I have been known by many names.หลายปีมานี้ ข้าได้รับสมญานามมานับไม่ถ้วน Puss in Boots (2011)
I've also been known as the...ฉันยังมีสมญานามว่า... Puss in Boots (2011)
Something so menacing, so terrifying, that the people finally gave it a name.บางอย่างที่อันตราย น่าสะพรึงกลัว จนในที่สุดชาวบ้านจึงพากันตั้งสมญานามให้มัน The Tall Man (2012)
The ridiculous nicknames.สมญานามทุเรศๆพวกนั้นเลย Flesh and Blood (2012)
Look, Mandy Michaels was a lazy, entitled, big-boobed bimbo.แมนดี้ ไมเคิลเป็นคนขี้เกียจ สมญานามของเธอก็คือ"สวยใส ไร้สมอง" Cloudy with a Chance of Murder (2012)
You might know him... as Jack the Ripper.คุณจะรู้เขาในสมญานาม ฆาตกรต่อเนื่อง Jack the Ripper Blood and Fear (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation   

English-Thai: Longdo Dictionary
Steve Irwin(name) ชื่อชาวออสเตรเลีย (1962 - 2006) เป็นผู้ชำนาญด้านสัตว์ป่าและมีผลงานรายการโทรทัศน์, มีสมญานามว่า นักล่าจระเข้, ชอบแสดงแบบเสี่ยงอันตรายกับสัตว์
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alias[N] ฉายา, See also: สมญานาม, Syn. pseudonym, assumed name, pen name
nickname[N] ชื่อเล่น, See also: สมญานาม, สมญา, Syn. appellation, cognomen, name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.
xtเอกซ์ทีย่อมาจาก extended technology (แปลว่า เทคโนโลยีแบบขยาย) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่มเพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top