ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*proclamation*

P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proclamation, -proclamation-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming

English-Thai: Nontri Dictionary
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamationประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proclamation, royalประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proclamation, Royalประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal proclamationประกาศพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Royal proclamationประกาศพระบรมราชโองการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.และด้วยประกาศนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง การแต่งงานของเขากับพอร์ช่า ชาร์นีย์ และรับรองความเป็นมนุษย์ของเขา Bicentennial Man (1999)
Lincoln signed the Emancipation Proclamation.ลินคอล์นลงนามประกาศเลิกทาส Frost/Nixon (2008)
The king has issued a proclamation.กษัตริย์ต้อง ประกาศบางอย่าง Bedtime Stories (2008)
Proclamation.คำแถลง Today Is the Day: Part 1 (2009)
After all your proclamations about what a model prisoner you were going to be, you had to try to escape.หลังจากคำให้การของแก เกี่ยวกับนายแบบขี้คุก ที่แกอยากจะเป็น แกเลยจำเป็นต้องหนี Keep This Party Going (2009)
The attorney general just issued a proclamation for his immunity.และทนายทั่วไปได้ตีพิมพ์คำประกาศ เพื่อคุ้มกันเค้า Rates of Exchange (2009)
From now, you're free to make whatever wild proclamations you want to about a profile.จากนี้ไป คุณกธสามารถทำข้อมูลได้อย่างอิสระ จะบ้าบอแค่ไหนก็ได้ Episode #1.6 (2009)
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Issue a proclamationป่าวประกาศออกไป The Nightmare Begins (2009)
A little thanksgiving proclamation--ขอประกาศในงานขอบคุณพระเจ้า The Treasure of Serena Madre (2009)
I wish to make a proclamation of love.ข้าปรารถนาที่จะประกาศเกี่ยวกับความรักของข้า Sweet Dreams (2009)
Article 57 of the Shadow Proclamation.กลับมาเดี๋ยวนี้เลย! The Eleventh Hour (2010)
President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba.ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ได้ลงนามในประกาศ ให้ปิดกั้นชีปนาวุธที่มุ่งสู่คิวบาแล้ว X-Men: First Class (2011)
Make a little proclamation to the people. DING! Let it be known:บอกข่าวแก่พลเมือง นี่คือคำสั่งจากสภา I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
You made a proclamation that I never agreed to.คุณตัดสินใจทำเรื่องนี้\ โดยที่ฉันไม่เห็นด้วย Sacrifice (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำประกาศ[N] announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
ประกาศ[N] notice, See also: notification, announcement, declaration, proclamation, Syn. ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว, Example: รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี, Thai definition: ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
การแถลง[N] stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating   FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt itsaraphāp) FR: proclamation d'indépendance [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification   FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCLAMATION    P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N
PROCLAMATIONS    P R AA2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proclamation    (n) prˌɒkləmˈɛɪʃən (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n)
proclamations    (n) prˌɒkləmˈɛɪʃənz (p r o2 k l @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekanntmachung {f} | Bekanntmachungen {pl}proclamation | proclamations [Add to Longdo]
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement [Add to Longdo]
Verkündigung {f}; Proklamation {f}proclamation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc. [Add to Longdo]
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P) [Add to Longdo]
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact [Add to Longdo]
声明[せいめい, seimei] (n,vs) declaration; statement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
声明文[せいめいぶん, seimeibun] (n) proclamation; statement [Add to Longdo]
宣下[せんげ, senge] (n,vs) imperial proclamation [Add to Longdo]
宣教[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation [Add to Longdo]
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P) [Add to Longdo]
宣戦布告[せんせんふこく, sensenfukoku] (n,vs) declaration of war; proclamation of war [Add to Longdo]
宣布[せんぷ, senpu] (n,vs) proclamation; dissemination; promulgation [Add to Longdo]
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation [Add to Longdo]
発布[はっぷ, happu] (n,vs) proclamation; promulgation [Add to Longdo]
発令[はつれい, hatsurei] (n,vs) official announcement; proclamation; (P) [Add to Longdo]
布告[ふこく, fukoku] (n,vs) edict; ordinance; proclamation; (P) [Add to Longdo]
布令[ふれい, furei] (n,vs) official announcement; proclamation [Add to Longdo]
揚言[ようげん, yougen] (n,vs) opening declaration; profession; declaration in public; proclamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proclamation \Proc`la*ma"tion\, n. [F. proclamation, L.
   proclamatio. See {Proclaim}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proclaiming; official or general notice;
    publication.
    [1913 Webster]
 
       King Asa made a proclamation throughout all Judah;
       none was exempted.          --1 Kings xv.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is proclaimed, publicly announced, or
    officially declared; a published ordinance; as, the
    proclamation of a king; a Thanksgiving proclamation.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top