ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเปิดเผย

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปิดเผย-, *การเปิดเผย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full disclosureการเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Disclosureการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฯลฯ [ตลาดทุน]
Disclosure in accountingการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี [TU Subject Heading]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [TU Subject Heading]
Self-disclosureการเปิดเผยตนเอง [TU Subject Heading]
Disclosureการเปิดเผยข้อมูล [การบัญชี]
Disclosureการเปิดเผย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In these little bric-a-brac A secret's waiting to be crackedข้างในของกระจุกกระจิกพวกนี้ / มีความลับที่รอคอยการเปิดเผย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's never been made public, of course.มันไม่เคยมีการเปิดเผยต่อ สาธารณชนของหลักสูตร Contact (1997)
You have risked the exposure of our world.พวกเธอเสี่ยงต่อการเปิดเผย เรื่องของพวกเรา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I reward him like this with a glimpse of my wrist.ฉันจะให้รางวัลเขาแบบนี้ ด้วยการเปิดเผยข้อมือแบบนี้ Memoirs of a Geisha (2005)
A moment ago, at 11:30 PM, the U.S. Senate Investigating Committee, announced its findings regarding the Korean virus incident.เมื่อเวลา 11.30 ที่ผ่านมา สภาสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอบสวนคณะกรรมการ ในการเปิดเผยผลการวินิจฉัยจากเหตุการณ์ไวรัสในเกาหลี The Host (2006)
Tell Dr. Torres to follow exposure protocol for children.บอกดร.ทอเรสเรื่อง การเปิดเผยสัญญาเบื้องต้นสำหรับเด็กด้วย Love/Addiction (2007)
That full disclosure is the best way to go.การเปิดเผยต่อทุกคนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด Resistance Is Futile (2007)
Dad, you just blew the big reveal.พ่อ พ่อเพิ่งทำลายการเปิดเผยครั้งใหญ่ 65 Million Years Off (2007)
And not been revealed. It was not an Electrical.และมันก็ไม่ได้รับการเปิดเผย หลังจากนั้นก็ Paranormal Activity (2007)
"surely some revelation is at hand.แน่นอน การเปิดเผยของพระเจ้า จะเกิดขึ้น Chapter One 'The Second Coming' (2008)
I think it's clear by now that you've miscalculated how far we're willing to go.นายไม่เสี่ยงต่อการเปิดเผยแบบนั้นแน่ ฉันคิดว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะ ว่านายคงคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะยอมมาไกลได้ขนาดนี้ Selfless (2008)
Exposed himself to a minor.การเปิดเผยตัวเองกันเด็ก Memoriam (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclosure[N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, Syn. revelation
discovery[N] การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure
giveaway[N] การเปิดเผย, See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
overexposure[N] การเปิดเผยมากเกินไป
revelation[N] การเปิดเผย, See also: สิ่งที่เปิดเผย, Syn. disclosure, exposure
revelation[N] การเปิดเผยของพระเจ้า, See also: การแสดงให้เห็นความจริง, Syn. light of truth
unbosoming[ADJ] การเปิดเผย, Syn. confession

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
disclosure(ดิสโคล'เชอะ) n. การเปิดเผย,สิ่งที่ถูกเปิดเผย, Syn. declaration
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
publicness(พับ'ลิคนิส) n. สาธารณสภาพ,การเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ภาวะชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
candor(n) การเปิดเผย,น้ำใสใจจริง
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
exposure(n) การเปิดเผย,การเผย,การเปิดโปง,การนำออกแสดง,การผึ่ง
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
revelation(n) การแสดงให้เห็น,การเปิดเผย,การเผย
shrift(n) การยอมรับ,การสารภาพบาป,การเปิดเผยความลับ,การล้างบาป
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come out of the closetการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นรักร่วมเพศ, การเปิดเผยความลับหรือเรื่องที่มีคนรู้เพียงไม่กี่คน ให้สาธารณขนได้รับรู้
See also: S. out, come out, A. disclose, let on, divulge, expose, give away, let out, reveal,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top