Search result for

*physician*

(132 entries)
(0.0495 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: physician, -physician-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physician[N] หมอ, See also: แพทย์, นายแพทย์, Syn. doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physician(ฟิซิซ'เชิน) n. แพทย์,หมอ,อายุรแพทย์,แพทย์อายุรเวช

English-Thai: Nontri Dictionary
physician(n) แพทย์,หมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physician๑. แพทย์๒. อายุรแพทย์ [มีความหมายเหมือนกับ internist] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physician, chest; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physician, thoracic; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest physician; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic physician; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women physicians แพทย์สตรี [TU Subject Heading]
Physician and patientแพทย์กับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Physiciansแพทย์ [TU Subject Heading]
Physicians, Familyแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [TU Subject Heading]
Physicians, Foreignแพทย์ชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Ayurvedic Physiciansหมออยุรเวด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps. I have asked the court physician to conduct some tests.บางที พ่อต้องถามหมอหลวงเพื่อทดสอบบางอย่าง The Labyrinth of Gedref (2008)
- I'm the court physician.- ลุงต้องการให้ช่วยนะ The Mark of Nimueh (2008)
- Lend the physician your servant. - Merlin?แล้วก็อยู่ในที่ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ The Mark of Nimueh (2008)
What are you doing, physician? What are you giving him?พวกเจ้าทำอะไรอยู่ เจ้าให้เข้าดื่มอะไร? Le Morte d'Arthur (2008)
You're a physician yourself...ตัวเจ้าก็เป็นหมอ The Kingdom of the Winds (2008)
We can talk to a physician and get you something to help you sleep.เราสามารถคุยกับคุณหมอ และจะได้ช่วยให้คุณหลับได้ Passengers (2008)
- One of her physicians.- แพทย์หลวงคนหนึ่งบอก The Other Boleyn Girl (2008)
-John, if your primary physician, Dr. Gordon, thought you were a suitable candidate, he would have pursued it.ถ้า ดร.กอร์ดอน หมอของคุน จะคิด มันเป็นการบำบัดที่ีมีประโยชน์ คุณจะคิดว่า Saw VI (2009)
Doctor, I am Harry Lime's private physician,หมอครับ, ผมเป็นแพทย์ส่วนตัว ของแฮร์รี่ ไลม์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
His attending physician, Dr. Benford, will be here in the morning.อยู่ในความดูแล, หมอ. Benford, มาที่นี่อีกครั้ง ในตอนเช้า No More Good Days (2009)
- I don't want to hear it, dr. Robbins. Now discharge your patient, refer him back to his physician, and do it now.ทีนี้ ถอนคนไข้ออกไปซะ เสนอให้เขา กลับไปหาอายุแพทย์ และทำเดี๋ยวนี้ด้วย Good Mourning (2009)
Fargood wanted me to be the physician in his underwater utopia.ฟาร์กูดต้องการให้ผม เป็นแพทย์ ในโลกยูโทเปียใต้น้ำ ของเขา Harbingers in a Fountain (2009)
Patients should always consult with a physician before using Herpexia.ถามหมอคุณได้\ การใช้ herpexia ดีน; บรรดาผู้ป่วยใช้ได้ตลอด \ ผ่านการพิจารณาทางการแพทย์แล้ว Changing Channels (2009)
The court physician asked me to give you this.หมอหลวงบอกให้ข้านำสิ่งนี้มาให้ท่าน Beauty and the Beast (2009)
Who told you that? Gaius, the court physician.ใครบอกท่านกัน ไกอัส แพทย์หลวง Beauty and the Beast (2009)
Well, fortunately for us, physicians are often mistaken.มันเป็นโชคชะตาของเรา พวกหมอก็อาจจะทำผิดพลาดได้เสมอ ๆ Beauty and the Beast (2009)
And I advise you to hold your tongue, physician, or I will indeed do something rash.และข้าก็อยากแนะนำให้เจ้าระวังลิ้นของเจ้าไว้ ท่านหมอ ก็อย่าให้หุนหันพลันแล่นไป Beauty and the Beast (2009)
In my capacity as physician I have dealings with many people. They hear things, Sire, and they see things.หน้าที่ของข้าพเจ้าคือหมอ ข้าต้องต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก พวกเค้ารู้บางอย่าง ฝาบาท The Witch's Quickening (2009)
Medical code states the treatment and transport of a patient is... to be determined at the discretion of his attending physician.ตามหลักทางการแพทย์ระบุว่า การรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา Star Trek (2009)
I see you're the attending physician, at blacwood's hanging.ได้ยินว่าคุณจะเป็นแพทย์ในการประกัน การประหารแบล็ควู๊ดใช่ไหม Sherlock Holmes (2009)
To advocate physician-assisted suicide. "...ที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายโดยการแนะของแพทย์ You Don't Know Jack (2010)
Let 'em come after a real physician.ปล่อยให้พวกเค้ารุมทึ้งหมอตัวจริง You Don't Know Jack (2010)
As- as- as their physician.หมอเควอร์เกี้ยนแค่ทำหน้าที่ในฐานะหมอเท่านั้น You Don't Know Jack (2010)
Finally muzzles the maverick physician.อัยการดิ๊ก ทอมป์สัน ได้เพียงแต่หวังว่า... ...ลูกเต๋าที่เค้าโยนไป จะมีแต้มที่เหนือกว่าคุณหมอหัวแข็งคนนี้ You Don't Know Jack (2010)
Standing in the way of a dedicated physician-เมื่อคุณมีข้อกำหนดของกฎหมายพวกนี้... You Don't Know Jack (2010)
And I am a dedicated physician.ยืนขวางทางหมอที่อุทิศตัวให้กับงานอยู่ You Don't Know Jack (2010)
Where did you find this... physician?กำลังมองหาคนที่ เด็กกว่านี้อีกซักนิดและ The King's Speech (2010)
My physicians say it relaxes the...ถ้าเราเท่าเทียมกัน ฉันจะไม่อยู่ที่นี่ The King's Speech (2010)
Ask any doctor, and they can point to the one moment they became physician.ถามหมอคนไหนก็ได้ พวกเขาจะบอกได้ว่า ตอนไหนที่กลายเป็นหมอเต็มตัว Blink (2010)
Well, physicians can't do that.หมอไม่ทำอย่างนั้นหรอก The Body and the Bounty (2010)
Then I'll speak to you as your physician.งั้นข้าขอสนทนาด้วยในฐานะหมอหลวง The Tears of Uther Pendragon (2010)
He's in with his physician, sir.เขาอยู่ข้างในกับหมอครับท่าน For the Good of Our Country (2010)
How can you find out what the physicians have been unable to?เจ้าจะหาสิ่งที่หมอก็ยังหาไม่เจอ ได้ยังไง Dong Yi (2010)
Arthur wanted to make sure you were treated by his physician.อาร์เธอร์ต้องการให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับการรักษาจากแพทย์ของพระองค์ Gwaine (2010)
Gaius is the Court Physician.ไกอัสคือหมอหลวง The Sorcerer's Shadow (2010)
What kind of personal physician are you?แพทย์ส่วนตัวอะไรกัน One (2010)
Ah, also, I found out who the C.E.O.'s personal physician is.อ้อผมรู้แล้วว่าใครที่เป็นหมอประจำตัวของท่านประธานน้อย Episode #1.10 (2010)
But if it's not my own physician, I can't get treated.แต่ว่าถ้าไม่ใช่หมอส่วนตัว ผมไม่สามารถไปรักษาได้ Episode #1.13 (2010)
Physician AhJin,ท่านหมออาจิน Kim Soo Ro (2010)
Friedkin was a Harvard trained neurologist who was head physician here from 1937 to 1948.แฟรนเก้นเป็นศัลยแพทย์ในทางโรคประสาท จบจากฮาร์วาร์ด เข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี 1937 ถึง 1948 Grave Encounters (2011)
Besides, Physician, heal thyself:ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของฉัน ฟิ้นฟูตัวเองได้น่า Something Wicked This Fae Comes (2011)
I'd follow up with your regular physician.ฉันไปเช็คกับ แพทย์ประจำของนายอยู่สม่ำเสมอ The Roommate Transmogrification (2011)
I thought the physician's creed was "First, do no harm."หลักจรรยาแพทย์ที่สำคัญ ก็คือ "อย่าทำร้ายคนไข้" นะ Eight Hours (2011)
Along with Divya, a determined physician assistant, we started a concierge medical practice, healing the rich and famous.แล้วก็ได้ร่วมงานกับ ดิเวียร์ เป็นผู้ช่วยแพทย์ พวกเราได้เริ่มเปิดบริการการทางการแพทย์ รักษาให้คนรวยและพวกคนดัง Traffic (2011)
If you require a physician's attention, you're gonna have to fill out these forms --ถ้าต้องการพบ แพทย์ล่ะก็ กรุณากรอกแบบฟอร์มพวกนี้ก่อน Hello, Cruel World (2011)
If you need immediate attention, please see your physician for a referral.ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน กรุณาพบแพทย์ของคุณสำหรับใบรับรอง Over My Dead Body (2011)
I am a physician, Elyan.ข้าเป็นหมอ เอลเลียน The Sword in the Stone: Part Two (2011)
I'm Dr. Marchesi, the resident physician.ผมชื่อดร. มาร์เคซี่ อายุรแพทย์ประจำการ Birth (2011)
And who's your primary care physician, Mr. Winger?ใครคือแพทย์ปฐมภูมิของคุณคะ คุณวิงเกอร์? Studies in Modern Movement (2011)
The old physician already suspects me.เจ้าหมอแก่นั่นชักจะสงสัยช้า A Servant of Two Masters (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicianA six-figure income is not uncommon for physicians.
physicianIf you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.
physicianIn addition to being a physician, he was a master pianist.
physicianMore and more physicians have begun to use the new medicines.
physicianMr Suzuki is not a dentist but a physician.
physicianMy physician advised me to refrain from alcohol for the time being.
physicianPhysicians are usually distinguished from surgeons.
physicianRejecting the urging of his physician father to study medicine, Hawking chose instead to concentrate on mathematics and physics.
physicianThe doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.
physicianThe physician prescribed his patient the medicines.
physicianThere no reason why I should become a physician because my father is one.
physicianYou should ask a physician for his advice before taking this medicine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพทย์[N] doctor, See also: physician, medico, medical practitioner, medic, Syn. หมอ, Example: การใช้ยานอนหลับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรค
คุณหมอ[N] doctor, See also: physician, medico, practitioner, medic, Syn. แพทย์, Example: คุณหมอตรวจรักษาคนไข้, Count unit: คน
ผู้รักษา[N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวช[N] physician, See also: doctor, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. คน, Thai definition: หมอรักษาโรค, Notes: (บาลี)
ไวทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. แพทย์, หมอ, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
อายุรแพทย์[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรเวช, Thai definition: แพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยยา
อายุรเวช[N] physician, See also: doctor, Syn. อายุรแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรคทางยา
นายแพทย์[N] doctor, See also: physician, Syn. หมอ, แพทย์, Ant. พยาบาล, บุรุษพยาบาล, Example: โรงพยาบาลในชนบทมักขาดนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค, Count unit: คน, นาย, Thai definition: หมอรักษาโรค
ซินแส[N] doctor, See also: physician, Syn. จีนแส, หมอ, ซินแซ, Count unit: คน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
หมอหลวง[n. exp.] (mø lūang) EN: royal physician   
หมอยา[n.] (mø yā) EN: physician   FR: docteur en médecine [m] ; médecin [m]
แพทย์[n.] (phaēt) EN: doctor ; physician ; medico ; medical practitioner ; medic   FR: docteur [m] ; médecin [m] ; toubib [m] (fam.)
ผู้รักษา[n.] (phūraksā) EN: doctor ; general practitioner ; medical practitioner ; physician   FR: médecin [m] ; personnel soignant [m] ; guérisseur [m]
ไวทย์[n.] (wai) EN: physician ; doctor   
เวช[n.] (wēt) EN: doctor ; physician   FR: docteur [m] ; médecin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSICIAN    F AH0 Z IH1 SH AH0 N
PHYSICIANS    F AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
PHYSICIAN'S    F AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
PHYSICIANS'    F AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physician    (n) (f i1 z i1 sh @ n)
physicians    (n) (f i1 z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzt {m}; Ärztin {f}; Mediziner {m}; Medizinerin {f} | Ärzte {pl}; Ärztinnen; Mediziner {pl}; Medizinerinnen {pl} | zum Arzt gehen | Arzt im Praktikum (AiP); Assistent im ersten Jahr | Jungassistent {m} | Altassistent {m}doctor; physician | doctors; physicians | to go to the doctor | intern; first year resident [Am.]; junior houseofficer [Br.] | resident [Am.]; senior house officer (SHO) [Br.] | fellow [Am.]; registrar [Br.] [Add to Longdo]
Chefarzt {m} | Chefärzte {pl}head physician | head physicians [Add to Longdo]
Metaphysiker {m}metaphysician [Add to Longdo]
Notarzt {m}; Notärztin {f}emergency doctor; emergency physician [Add to Longdo]
Stationsarzt {m} | Stationsärzte {pl}ward physician | ward physicians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安福殿[あんぷくでん, anpukuden] (n) (See 十七殿) physicians' pavilion (in Heian Palace) [Add to Longdo]
医師[いし, ishi] (n,adj-no) doctor; physician; (P) [Add to Longdo]
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine [Add to Longdo]
医師免許証[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免許) physician's license (licence); doctor's license; medical license [Add to Longdo]
医者[いしゃ, isha] (n) (sens) (usu. 医者さん or お医者さん) (See お医者さん,医者さん) (medical) doctor; physician; (P) [Add to Longdo]
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
医籍[いせき, iseki] (n) register of physicians [Add to Longdo]
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P) [Add to Longdo]
開業医[かいぎょうい, kaigyoui] (n) (See 勤務医,一般開業医・いっぱんかいぎょうい) private clinician; physician in private practice; general practitioner; (P) [Add to Longdo]
学校医[がっこうい, gakkoui] (n) school physician [Add to Longdo]
掛かり付けの医者[かかりつけのいしゃ, kakaritsukenoisha] (n) family physician (doctor) [Add to Longdo]
勤務医[きんむい, kinmui] (n) (See 開業医) doctor working in a hospital; physician working in public practice [Add to Longdo]
軍医[ぐんい, gun'i] (n) military physician or surgeon; (P) [Add to Longdo]
国手[こくしゅ, kokushu] (n) skilled physician; noted doctor; master [Add to Longdo]
侍医[じい, jii] (n) court physician; (P) [Add to Longdo]
治療者[ちりょうしゃ, chiryousha] (n) healer; clinician; physician; person who gives treatment; therapist [Add to Longdo]
主治医[しゅじい, shujii] (n) attending physician; physician in charge; (one's) family doctor; (P) [Add to Longdo]
担当医[たんとうい, tantoui] (n) attending physician; doctor-in-charge; attending doctor; one's doctor [Add to Longdo]
町医者[まちいしゃ, machiisha] (n) (1) physician in private practice (practise); (2) (arch) town doctor; doctor who served the the townspeople (as opposed to the emperor, a daimyo, etc.) [Add to Longdo]
典薬[てんやく, tenyaku] (n) court physician [Add to Longdo]
届け出伝染病[とどけいででんせんびょう, todokeidedensenbyou] (n) infectious disease which by law a physician must report to the authorities within 24 hours of diagnosis [Add to Longdo]
内科医[ないかい, naikai] (n) physician; internist [Add to Longdo]
認定医[にんていい, ninteii] (n) certified physician [Add to Longdo]
名医[めいい, meii] (n) noted doctor; excellent physician [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner, #49,141 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physician \Phy*si"cian\ (f[i^]*z[i^]sh"an), n. [OE. fisician,
   fisicien, OF. physucien, a physician, in F., a natural
   philosopher, an experimentalist in physics. See {Physic}.]
   1. A person skilled in medicine, or the art of healing;
    especially, one trained and licensed to treat illness and
    prescribe medicines; a doctor of medicine.
    [1913 Webster + PJC]
 
   2. Hence, figuratively, one who ministers to moral diseases;
    as, a physician of the soul.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 phys.
 
 1. (kıs.) physical, physician, physics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top