ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมอ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอ-, *หมอ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
มีหมอค. มหิกายตฺต, See also: R. หมอก
หมอน. มหิกา(อิตฺ.), อพฺภ(ปุ.), หิม(นปุ.), ตุหิน(นปุ.), อุสฺสว(ปุ.), นีหาร(ปุ.), พปฺป(นปุ.), See also: R. มีหมอก
หม่นหมอค. มลิน, มลีมส, อปฺปสนฺน, ทุมฺมุข, อนตฺตมน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
หมอ(n) doctor, physician; (which)doctor, (snake)master; guy หมอนั่น= that guy; หมอยา (S) pharmacist=เภสัชกร, See also: R. แพทย์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอ(n) doctor, Syn. แพทย์, Example: หญิงมีครรภ์ควรพบหมอทันทีที่รู้สึกไม่ปกติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รักษาโรค
หมอ(n) fog, Example: ในหน้าหนาว บริเวณหมู่บ้านจะมีหมอกบางๆ เป็นบางแห่ง, Thai Definition: ละอองขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน
หมอ(adj) dark gray, Syn. สีเทา, เทา, Example: ขุนแผนแวะไปเอาดาบฟ้าฟื้นและม้าสีหมอกที่เมืองพิจิตร, Thai Definition: สีเทาแก่อย่างสีเมฆ
หมอ(v) become dull, See also: be dim, be gloomy, Syn. หม่น, มัว, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: แสงดาวหมองไปเพราะแสงไฟจากตึกใหญ่สาดข่ม
หมอ(v) look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
หมอ(n) pillow, Example: หมอนทำหน้าที่รองรับศีรษะเช่นเดียวกับที่นอนทำหน้าที่รองรับร่างกายขณะหลับ, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องสำหรับหนุนศีรษะ หรือหนุนสิ่งของต่างๆ ให้สูงขึ้น
หมอ(v) crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai Definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
หมอดู(n) fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
หมอผี(n) shaman, Syn. หมอปราบผี, Example: ชาวบ้านมักพากันไปพึ่งหมอผีในยามเจ็บไข้ได้ป่วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำการรักษาโรคโดยการเข้าทรง หรือผู้ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์
หมอลำ(n) northeastern-style singer, Example: นักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหมอลำมาก่อน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการขับร้อง, Notes: (ถิ่น-อีสาน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอน. ผู้รู้, ผู้ชำนาญ, เช่น หมองู หมอนวด
หมอผู้ตรวจรักษาโรค เช่น หมอฟัน หมอเด็ก.
หมอใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เรียกเด็กด้วยความเอ็นดูว่า หมอนั่น หมอนี่, ใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ เรียกผู้ใหญ่ด้วยความหมั่นไส้เป็นต้น, (ใช้แก่ผู้ชาย), เช่น อย่าไปฟังหมอนะ, บางทีก็ใช้ว่า อ้ายหมอนั่น อ้ายหมอนี่ หรือ เจ้าหมอนั่น เจ้าหมอนี่.
หมอน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด <i>Anabas testudineus</i> (Bloch) ในวงศ์ Anabantidae ลำตัวป้อม แนวสันหลังโค้งพอ ๆ กับแนวสันท้อง แบนข้าง ท้องกลม คอดหางกว้าง ตาอยู่ค่อนไปทางปลายหัว ปากกว้างเชิดขึ้นเล็กน้อย ฟันเล็กแต่แข็งแรง ขอบกระดูกแผ่นปิดเหงือกหยักเป็นหนามแข็ง ใช้แถกเพื่อช่วยยึดยันให้เคลื่อนไปบนบกได้ดี ขอบครีบต่าง ๆ กลม ลำตัวและครีบมีสีดำคลํ้า ส่วนปลาขนาดเล็กมีสีจางกว่าและมีลายบั้งพาดลำตัวเป็นระยะ ๆ อาศัยอยู่ในแหล่งนํ้าแทบทุกประเภท พบขึ้นมาบนบกในฤดูฝนเสมอ ซึ่งเป็นธรรมชาติการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแบบหนึ่ง และยังแสดงให้เห็นความสามารถในการหายใจในที่ดอนได้อีกด้วย ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร, หมอไทย หรือ สะเด็ด ก็เรียก, อีสานเรียก เข็ง.
หมอ(หฺมอก) น. ละอองน้ำขนาดเล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เกิดจากการกลั่นตัวของไอนํ้า ลอยอยู่ในอากาศ.
หมอ(หฺมอก) ว. สีเทาแก่อย่างสีเมฆ, เป็นฝ้ามัว เช่น ตาหมอก.
หมอขวัญน. ผู้รู้พิธีทำขวัญ, หมอทำขวัญ ก็เรียก
หมอขวัญผู้มีความรู้ทางคชศาสตร์และเป็นหัวหน้าในการจับช้าง, หมอเฒ่า ก็เรียก.
หมอความน. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี, ทนาย หรือ ทนายความ ก็เรียก.
หมอ(หฺมอง) ว. ขุ่น, มัว, เช่น เครื่องแก้วหมอง เครื่องเงินหมอง, ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, เช่น หน้าหมอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photochemical smogหมอกควันแบบโฟโตเคมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
disc, intervertebralหมอนกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intervertebral discหมอนกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicasterหมอเถื่อน [ มีความหมายเหมือนกับ quack ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเขนยหมอนหนุน [ศัพท์พระราชพิธี]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]
Intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Intervertebral disk displacementหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน [TU Subject Heading]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]
Menisci, Tibialหมอนรองเข่า [TU Subject Heading]
Pillowsหมอ[TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
Fogหมอก, Example: เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Doc.ไง หมอ Field of Dreams (1989)
Okay?- ครับหมอ You Don't Know Jack (2010)
- Doc?- หมอ Frankie & Alice (2010)
Down!หมอบ! หมอบ! Pa Make Loa (2012)
Down!หมอบ! Not One Red Cent (2012)
Not me.ฉันหมอ Red in Tooth and Claw (2013)
Doc, Happy, หมอมีความสุข Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I know, you're Doc.ฉันรู้ว่าคุณหมอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Doc, I'm surprised!ทำไมหมอฉันแปลกใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Where'd all the donkeys come from?หมอนลาทั้งหมดมาจากไหน? Pinocchio (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
- Very misty on the way and very chilly.- ถนนทั้งหนาว ทั้งหมอกจัด Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอ[mø] (n) EN: doctor  FR: médecin [ m ] ; docteur [ m ] ; doctoresse [ f ] ; toubib [ m ] (fam.)
หมอ[mø] (n) EN: expert ; master ; specialist  FR: expert [ m ] ; spécialiste [ m ]
หมอ[møk] (n) EN: fog ; haze ; mist  FR: brouillard [ m ] ; brume [ f ] ; voile de brume [ m ]
หมอ[møk] (adj) EN: dark grey  FR: gris foncé
หมอกควัน[møk khwan] (n, exp) EN: smoke screen  FR: écran de fumée [ m ]
หมอกลางบ้าน[mø klāng bān] (n) EN: self-styled doctor ; quack  FR: toubib (pop.) [ m ]
หมอความ[møkhwām] (n) EN: lawyer  FR: avocat [ m ] ; défenseur [ m ]
หมอ[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
หมองมัว[møngmūa] (adj) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky
หมองหมาง[møngmāng] (v) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other)

English-Thai: Longdo Dictionary
fog(n) หมอ
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), See also: Razzberry cushion, Syn. poo-poo cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolster(n) หมอนยาวทรงกระบอกที่ใช้เสริมหมอนใบอื่น
cloud(n) กลุ่มควัน, See also: หมอก, Syn. smoke, dust
couch(vi) นอนลง, See also: หมอบลง
cower(vi) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว เนื่องจากความกลัว, Syn. crawl, creep, cringe
crouch(vt) หมอบ (ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในท่าเตรียมวิ่งหรือกระโดดไปข้างหน้า)
crouch down(phrv) หมอบลง
dentist(n) ทันตแพทย์, See also: หมอฟัน, Syn. dental specialist, dental practitionist
dermatologist(n) หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist
doc(abbr) หมอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แพทย์, Syn. doctor, physician
doctor(n) แพทย์, See also: หมอ, Syn. physician, therapist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoucheuse(อะคู; ซูส) fr. หมอตำแย
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอ
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก, ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog
aesculapian(เอส' คิวเล' เพียน) adj., n. เกี่ยวกับ Aesculapius, เกี่ยวกับแพทยศาสตร์, หมอ., Syn. Esculapian
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู, โหรหลวง, ผู้ทำนาย
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอ
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ, ล้มป่วย, Syn. ailing
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า, คนน่าเหยียดหยาม, คนวายร้าย, อ้ายหมอ, เจ้าหมอนั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, อัยการ
augur(n) หมอดู, โหร, ผู้ทำนาย
barrister(n) ทนายความ, หมอความ, นักกฎหมาย, เนติบัณฑิต
bedclothes(n) เครื่องนอน, ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน, ที่นอนหมอนมุ้ง
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ, ล้มป่วย, เจ็บเรื้อรัง
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก, ทำให้ไม่ชัด
blues(n) ความเศร้าหมอง, ความโศกเศร้า, เพลงบลู
bolster(n) หมอนอิง, หมอนรอง, เหล็กคานรถ
charlatan(n) คนล่อลวง, คนปลิ้นปล้อน, คนคุยโต, หมอกำมะลอ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
doctor(n) หมอ
pubic hair(n) หมอย, ขนเพชร, ขนลับ, ผมล่าง
quackery(n) หมอเถื่อน; การรักษาและคำแนะนำของหมอเถื่อนที่ "มั่ว" ไปตามข้อสังเกตและประสบการณ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักทางวิทยาศาสตร์, ความมั่ว
rheumatologist(n) หมอรักษาโรคไขข้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かすみ, kasumi] (n) หมอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
医者[いしゃ, isha, isha , isha] (n) หมอ, แพทย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอ
betäuben(vt) |betäubte, hat betäubt| วางยาสลบหรือฉีดยาชาก่อนทำการผ่าตัด เช่น Der Arzt betäubt ihn örtlich vor der Zahnbehandlung mit einer Spritze. = หมอฉีดยาชาให้แก่เขาก่อนจะลงมือทำฟันให้
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
kopftkissen(n) หมอ

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top