ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*manslaughter*

M AE1 N S L AO2 T ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: manslaughter, -manslaughter-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manslaughter[N] การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน, See also: การฆ่าคนตายโดยประมาท, Syn. killing, homicide, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
manslaughter(n) การฆาตกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [ดู homicide และ murder ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary manslaughterการทำให้คนตายโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five years in Folsom off a knock-back to involuntary manslaughter.5 ปีที่ฟอลซั่มฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา Heat (1995)
And waiting to get charged with manslaughter?แล้วก็รอหมายจับข้อหาฆ่าคนโดยประมาทใช่ป่ะ The O.C. (2003)
Drugs, armed robbery, manslaughter...ยา โจรปล้นติดอาวุธ ฆ่าคนไม่เจตนา The Woodsman (2004)
I'm trying to prove that you are guilty of murder, Mr. Lankman, or at the very least, manslaughter.ผมกำลังพยายามที่จะพิสูจน์ว่าคุณ กระทำความผิดข้อหาฆาตกรรม คุณแลงค์แมน หรือข้อหาน้อยที่สุด การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน Mr. Monk and the Game Show (2004)
When it's an accident, they call it manslaughter.ถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ เค้าจะเรียกว่าการฆ่าโดยไม่เจตนา Monster House (2006)
Vehicular manslaughter.ข้อหาขับรถชนโดยประมาท Map 1213 (2006)
they finally tied rodrigo to one of his victims, built a solid manslaughter case, would have got him off the street for a few years.พวกเขาโยงร๊อดริโก้เข้ากับ เหยื่อคนนึงของเขาได้ในที่สุด คงทำให้เป็นคดีฆ่าคนตายที่แน่นหนา และคงทำให้เขาพ้นจากถนนได้สัก 2-3 ปี Morning Comes (2007)
Breathtaking intensity surrounds the table as Daytona and Manslaughter fire away at each other.ความรุนแรงอันน่าทึ่ง ล้อมรอบตาราง เป็นเดย์โทนาและ Manslaughter ไฟไหม้ไปที่อื่น ๆ Balls of Fury (2007)
And a smash by Manslaughter. And Randy Daytona makes the save.และชนโดย Manslaughter แรนดี้เดย์โทนา ทำให้การบันทึก Balls of Fury (2007)
He requests the charge be kicked down to manslaughter.เขาขอให้ข้อหาลดลงเป็นฆ่าคนโดยไม่เจตนา Easy as Pie (2008)
he was charged with manslaughter, but was deemed mentally unfit to stand trial.เขาถูกจับด้วยข้อหาฆ่าคนตาย แต่ไม่ต้องขึ้นศาล เพราะสภาพจิตไม่ปกติ Pilot (2008)
walter bishop, dubbed by his contemporaries as a successor to albert einstein, worked for the defense advanced research projects agency from the late '70s... until he was committed to the st. clair's mental institution for manslaughter.วอลเตอร์ บิชอพ ฉายาของเขาในตอนนี้ คือผู้รับตำแหน่งต่อจาก อัลเบริต์ ไอน์สไตน์ The Same Old Story (2008)
It's not about the manslaughter rap.มันไม่ใช่เรื่องของการฆ่าคนโดยไม่เจตนา Seeds (2008)
You are up for manslaughter,ลูกกำลังโดนข้อหาฆ่าคนโดยประมาทอยู่นะ A Vision's Just a Vision (2008)
But the jury decided it was manslaughter.แต่ศาลตัดสินว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยประมาท And How Does That Make You Kill? (2008)
Involuntary manslaughter, that's not exactly a minor offense, you know?มันไม่ใช่การทำความผิดเล็กน้อยซะทีเดียว นายรู้ใช่มั้ย The Echo (2008)
And, yes, we're still going to charge Jason Cullen with manslaughter charges.มีน่าตายก็เพราะสภาพที่เธอมีอยู่ก่อนแล้ว Some Kinda Love (2009)
Vehicular manslaughter?ขับรถชนคนโดยไม่เจตนา? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter,วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)
Counsel will argue that whoever killed Mr Attwell did so out of self defence, which means they'll be charged with manslaughter, not murder.ทนายอาจแก้ต่างว่าใครก็ตาม ที่ฆ่าคุณแอดเวล อาจทำเพื่อเป็นการป้องกันตัว ซึ่งจะเป็นข้อหาฆ่าคน โดยไม่เจตนาแทนฆาตกรรม Harry Brown (2009)
Out of Corcoran three months ago, manslaughter.พ้นโทษออกจากคุกคอร์โคแรนสามเดือนที่แล้ว คดีฆาตกรรม Albification (2009)
Manslaughter.ฆ่าคนโดยไม่เจตนา Slight of Hand (2010)
Still manslaughter.ยังเป็นการฆ่าคนโดย ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนอยู่ดี ซึ่งมีโอกาสพลิกกันได้ The Beginning in the End (2010)
Was given 7 years for manslaughter.เขาถูกตัดสินจำคุก 7 ปีข้อหาฆ่าโดยไม่เจตนา The Fight (2010)
Should've been five for manslaughter, with diminished.น่าจะถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ข้อหาฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนพร้อมการลดโทษ Episode #1.2 (2010)
Got eight years for manslaughter.ถูกจำคุกแปดปี จากการลงมือสังหารนี้ The Couple in the Cave (2010)
She did a nickel for a manslaughter charge for trying to run over her boyfriend.She did a nickel for a manslaughter charge for trying to run over her boyfriend. A Deadly Affair (2010)
It's called... involuntary manslaughter.- มันเรียกว่า... การฆ่าคนโดยไม่เจตนา Sudden Death (2010)
Served nine years for manslaughter.Hands where l can see them. The Town (2010)
Securities fraud, conspiracy, and most likely manslaughter.หลอกลวงความมั่นคง, สมรู้ร่วมคิด, และฆ่าคนตาย Contagion (2011)
That's involuntary manslaughter at least, and that's if they even believe us.อย่างน้อยก็เป็นการฆ่าคนโดยไม่เจตนา ถ้าหากว่าเขาเชื่อพวกเรานะ Mannequin 3: The Reckoning (2011)
Aren't we talking involuntary manslaughter, not to mention solicitation, obstruction?เราจะไม่พูดถึง การฆาตกรรมโดยไม่เจตนา หรือว่าข้อเรียกร้องจากทาง ฝั่งผู้ตายเลยหรือไง? Sin of Omission (2011)
If it was true, you could probably ask for manslaughter, take a 5-year hit, tops.ถ้ามันเป็นจริง,คุณอาจโดนคดีฆาตรกรรม โดนซัก 5 ปีเป็นอยากมาก Scarlet Ribbons (2011)
He served three years at Five Points for second-degree manslaughter.เขาติดคุกอยู่ 3 ปี ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา Legacy (2012)
You're interrupting vehicular manslaughter.คุณกำลังขัดขวาง การฆาตกรรมในรถอยู่ Lekio (2012)
The man following your wife is an ex-con whose prior convictions include rape, manslaughter...ผู้ชายคนที่กำลังตามดูภรรยาคุณอยู่ เป็นพวกขี้คุก ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด ในข้อหาข่มขืน ฆาตกรรม Flesh and Blood (2012)
And I am sure that the state of Pennsylvania will be adding two counts of vehicular manslaughter to that.และฉันแน่ใจว่าทางรัฐเพนซิลวาเนีย จะเพิ่มอีก 2 ข้อหา สำหรับการทำให้คนตายโดยประมาท Secret's Safe with Me (2012)
Smuggling. Narcotics. Manslaughter.ลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ยาเสพติด แล้วก็ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา Blood Feud (2012)
Winston was charged with vehicular manslaughter.วินด์สตันโดนจับกุมข้อหา ใช้ยานพาหนะฆ่าคนตายโดยประมาท Red Dawn (2012)
The manslaughter charge was dropped before it went to trial.ข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทตกไป ก่อนจะทำการสอบสวน Red Dawn (2012)
Why did the manslaughter charge get dropped?แล้วทำไมข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท ถึงได้ตกไปล่ะ? Red Dawn (2012)
Word is Holly Preston's only gonna face manslaughter charges for the homicides.พูดกันว่าฮอลลี เพรสตัน ถูกฟ้องแค่ฆ่าคนโดยไม่เจตนา แทนฆาตกรรม จริงหรือเปล่า The Red Barn (2013)
Being brought up on involuntary manslaughter.กำลังถูกสืบสวนคดีฆ่าคนตาย King's Castle (2013)
Prove that he threatened her, and they could go for voluntary manslaughter...พิสูจน์ว่านั่นเขาข่มขู่เธอ และพวกเขาจะไปที่ว่าข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา Crash and Burn, Girl! (2013)
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ฉ้อโกง อาจจะมีข้อหา ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา Black-Winged Redbird (2013)
Are you rehearsing the sob story you're planning on telling at your manslaughter trial?นี่คุณกำลังฝึกตีหน้าเศร้าเล่าเรื่อง ในงานชุมนุมอาชญากรหรือยังไง? Mercy (2013)
Ronnie Farrell who runs Ronnie Farrell Debt Collection? The one with a conviction for manslaughter?ถ้าคุณขัดขืน ผมจะให้ตำรวจมาจับข้อหาขโมย Sexy Rollercoasters (2017)
Manslaughter Records.Manslaughter Records. Mr. Monk and the Rapper (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาตกรรม[N] murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai definition: การฆ่าคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANSLAUGHTER    M AE1 N S L AO2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manslaughter    (n) mˈænslɔːtər (m a1 n s l oo t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, / ] mistakenly kill; manslaughter, #44,035 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrlässige Tötung {f}(involuntary) manslaughter [Add to Longdo]
Totschlag {m}manslaughter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manslaughter \Man"slaugh`ter\, n.
   1. The slaying of a human being; destruction of men.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The unlawful killing of a man, either in negligence
    or incidentally to the commission of some unlawful act,
    but without specific malice, or upon a sudden excitement
    of anger.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top