ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

過失致死

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過失致死-, *過失致死*
Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stan did two years for fraud and tax evasion, was acquitted in '07 of manslaughter, settled six lawsuits with ex-fighters out of court, but still got his promoter's license.[JA] スタンは詐欺と脱税で 2年服役 2007年に 過失致死で無罪判決 元ボクサーとの 6つの訴訟を示談で解決 The Last Fight (2014)
Didn't that guy just get out of prison for manslaughter?[JA] あの男は過失致死で 刑務所を出れないだろ? Need for Speed (2014)
Manslaughter?[JA] 過失致死 Karma (2015)
Martha can certainly use those in a wrongful death suit.[CN] 瑪莎一定能在一場過失致死訴訟裏用上它們 Side Effects (2013)
What you described is involuntary manslaughter.[JA] おまえの話が本当なら 過失致死 Green Thumb (2013)
Negligent homicide?[JA] 過失致死 Red Lacquer Nail Polish (2013)
Looks like vehicular manslaughter.[JA] 状況は? - 車両過失致死のようです Cry Luison (2014)
Manslaughter in self-defense at most, I would say.[JA] 自己防衛で過失致死罪だと 私は言う。 Victor Frankenstein (2015)
In prison, serving 15 years for manslaughter.[JA] 刑務所で過失致死罪で 15年服役する Karma (2015)
He served three years at Five Points for second-degree manslaughter.[JA] 彼は 3年間 5ポイントに入獄してた 過失致死 Legacy (2012)
- The man following your wife is an ex-con whose prior convictions include rape, manslaughter.[JA] これは何だ? この男は 奥さんを尾行してる前科者で 強姦と過失致死で有罪判決を... Flesh and Blood (2012)
Cindy Roberts found innocent of vehicular manslaughter[JA] "シンディ・ロバーツ 車両過失致死の嫌疑晴れる" Don't Breathe (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top