ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การลอบสังหาร

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลอบสังหาร-, *การลอบสังหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลอบสังหาร[N] assassination, See also: murder, Syn. การลอบฆ่า, Example: ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อต้านนักศึกษากับขบวนการนักศึกษานำไปสู่การลอบสังหารและทำร้ายผู้นำประชาชน, Thai definition: การทำลายชีวิตผู้อื่นโดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assassinationการลอบสังหาร, การสังหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn it, Bill, they're bush league. We've got assets those cowboys can only salivate over.ช่วยทหารตกน้ำ แต่การลอบสังหารประธานาธิปดีเนี่ยนะ Yankee White (2003)
The, uh, assassination thing.คือเอ่อ คดีการลอบสังหาร Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
We're working with the police department on the assassination.พวกเรามาทำงานให้กับกรมตำรวจ เกี่ยวกับการลอบสังหาร Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
That was no assassination.ไม่มีการลอบสังหารอะไรทั้งนั้น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Assassination is a word they use for great men.คำว่าการลอบสังหาร เป็นคำที่ใช้กับคนที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
In a hundred years, no one's going to remember anyone involved in the Lincoln assassination besides Booth.ลองคิดแบบนี้สิ ตลอดศตวรรษ ไม่มีใครจำได้ว่า มีใครร่วมมือกับบู๊ธ ในการลอบสังหารลินคอน. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Dr. Samuel Mudd was convicted of being a co-conspirator in the Lincoln assassination.ดร.เซมมวล มัดด์ ถูกจับฐานเป็นผู้ร่วมสมคบคิด.. ..ในการลอบสังหารลินคอน. National Treasure: Book of Secrets (2007)
"On the page are the names of the conspirators in the Lincoln assassination, as well as a previously unknown conspirator," กระดาษแผ่นนี้มีรายชื่อผู้สมคบคิด.. การลอบสังหารลินคอน มีรายชื่อคนที่พึ่งค้นพบใหม่.. National Treasure: Book of Secrets (2007)
We think it was an attempt on Abasi Fawal.สันนิษฐานว่าน่าจะ_BAR_ เป็นการลอบสังหารอบาซฺ ฟาวาล Rendition (2007)
You recovered it at the scene moments after the assassination.คุณเก็บมาจากที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากการลอบสังหาร Shooter (2007)
The assassination, Linderman, the senate seat.การลอบสังหาร ลินเดอร์แมน เก้าอี้วุฒิสมาชิก Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Concerning Princess Joanne's death... I have evidence that it was not accident but assassination.เกี่ยวกับการตายของเจ้าหญิงโจแอน มีหลักฐานว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการลอบสังหาร Death Note: L Change the World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลอบสังหาร[n. exp.] (kān løpsanghān) EN: assassination   FR: assassinat [m] ; meurtre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assassination[N] การลอบสังหาร, See also: การลอบฆ่า, Syn. killing, shooting

English-Thai: Nontri Dictionary
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top