ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

故殺

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -故殺-, *故殺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, / ] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人, #190,082 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No significant money transfers when the murder charge was withdrawn.[JA] 故殺罪が取下げられた時 特に目立つ金の動きは なかった Red Dawn (2012)
The manslaughter charge was dropped before it went to trial.[JA] 裁判になる前に 故殺罪は 取下げられました Red Dawn (2012)
Word is Holly Preston's only gonna face manslaughter charges for the homicides.[JA] ホリー・プレストンが 故殺罪で 起訴されると聞いたんだが 本当かい? The Red Barn (2013)
Why would she try to kill her?[JA] 何故殺そうとしたの? Bad Teeth (2012)
Obstruction of justice, fraud, maybe even manslaughter.[JA] 司法妨害罪 詐欺罪 たぶん故殺罪も Black-Winged Redbird (2013)
I covered. There is a human butcher ... escaped.[JA] いつもなら 罪を認めて故殺にするが... The Whole Truth (2016)
Yes![JA] (アメリカには謀殺と故殺があり 第1級謀殺は自動的に死刑または終身刑が決まる) One Angry Fuchsbau (2013)
Winston was charged with vehicular manslaughter.[JA] ウィンストンは 車の事故による故殺で 告発されていて Red Dawn (2012)
won't ask for more than manslaughter in the first;[JA] 検察官は まず故殺以上の罪は問わないだろう Dead Man's Switch (2013)
Dos Santos' husband was mad when the charge got dropped.[JA] わかりません 故殺罪が取り下げられた時 Red Dawn (2012)
After the charges were dropped, didn't you seek him out, threaten him several times?[JA] 故殺罪が取下げられた後 あなたは 彼を探し出して 数回 彼を脅しませんでしたか? Red Dawn (2012)
Why did the manslaughter charge get dropped?[JA] なぜ 故殺罪が取下げられたんだ? Red Dawn (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top