ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*kitty*

K IH1 T IY0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kitty, -kitty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitty[N] แมว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kitten, cat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว,ชื่อเล่นสำหรับแมว,กองทุน,เงินเดิมพัน,เงินชัก pl.kitties

English-Thai: Nontri Dictionary
kitty(n) ลูกแมว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kitty.คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
Kitty!KittyThe Killers (1946)
Kitty.KittyThe Arrangements (2009)
Kitty.KittyWrong Side of the Road (2017)
You boys have been playing in the Kitty Litter.พวกเธอไปเล่นซนกันที่ไหนมา ในกระบะฉี่แมวเหรอไง Mannequin: On the Move (1991)
Down kitty! How's our beau doing?หรุ่มสำอางค์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง Aladdin (1992)
Good kitty, take off.เด็กๆ หยุดนะ ถอยไป Aladdin (1992)
Down kitty. Wait, wait.เดี๋ยวก่อนๆ ข้ารู้จักเจ้ารึเปล่า Aladdin (1992)
You're my kitty now.ตอนนี้คุณเป็นแมวของฉันแล้ว. Hocus Pocus (1993)
Oh, after you, kitty-cat.โอ้หลังจากที่คุณคิตตี้แมว Pulp Fiction (1994)
To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected.อย่างไรก็ตามสำหรับคิตตี้แล้ว มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่หล่อนคาดคิดไว้แล้ว Episode #1.5 (1995)
Thank you, Kitty.ขอบใจจ้ะคิตตี้ Episode #1.5 (1995)
- Kitty, please!-คิตตี้ ได้โปรดเถิด Episode #1.5 (1995)
You meant, I suppose, that you and I, and Mary and Kitty, have been tainted by association.ฉันเข้าใจว่าเธอหมายความว่า เธอและฉัน และแมรี่ และคิตตี้จะมีมลทินในความสัมพันธ์นี้ Episode #1.5 (1995)
- Who is it, Kitty?-ใครล่ะคิตตี้ Episode #1.5 (1995)
Mary, Kitty.แมรี่ คิตตี้ Episode #1.5 (1995)
Or perhaps I may defer it, till Kitty runs away.หรือบางทีพ่อคงต้องรอต่อไปจนกว่าคิตตี้จะหนีไป Episode #1.5 (1995)
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน Episode #1.5 (1995)
Kitty will be disappointed not to be a bridesmaid.คิตตี้ที่น่าสงสารคงต้องผิดหวัง ที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว Episode #1.5 (1995)
- Put on your blue gown. No, stay where you are! - (KITTY):-ไปใส่ชุดสีฟ้าสิ ไม่ต้องอยู่ตรงที่ๆ เธอหยู่นั่นแหละ Episode #1.6 (1995)
Ring the bell for tea, Kitty.สั่นกระดิ่งเรียกน้ำชาหน่อยคิตตี้ Episode #1.6 (1995)
We will be down as soon as we can. Let Kitty go down, she is forwarder.พวกเราจะลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ให้คิตตี้ลงไปก่อน หล่อนเสร็จแล้วนี่ Episode #1.6 (1995)
Hang Kitty! What has she to do with it? Jane, be quick!หยุดก่อนคิตตี้ หล่อนจะไปทำอะไรกับมันได้ เจน เร็วๆ เข้า Episode #1.6 (1995)
(KITTY): Lizzy!ลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
Oh, Cristi, you're not a cuddly little kitty now, are you?โอ๊ว.. คริสตี้.. เธออย่าทำเ็ป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา 21 Grams (2003)
Come here little kitty, kitty.มานี่มา แมวน้อย, เมี๊ยว. Shrek 2 (2004)
O-ho, come here little kitty.O-ho, มานี่ เจ้าแมวน้อย. Shrek 2 (2004)
- We love your kitty.-เรารักเจ้าเหมียวนี่จัง. Shrek 2 (2004)
- Hello, kitty.- สวัสดี คิตตี้ A Cinderella Story (2004)
Sure, Here, kitty Let's eat.นี่ กินซะนะเจ้าเหมียว Romance of Their Own (2004)
- Get a grip on yourselves people! - What a bad kitty!ควบคุมตัวเองกันหน่อยนะ แมวบ้าอะไรเนี่ย Madagascar (2005)
The kitty loves the fishy.เจ้าเหมี๋ยวรักเจ้าปลา Madagascar (2005)
Lydia! Kitty!ลิเดีย คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
Kitty, what have I told you about listening at the door?คิดตี้ ฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ เรื่องแอบฟังที่ประตู Pride & Prejudice (2005)
A Mr Bingley, apparently. Kitty!ก็คงเป็นคุณบิงลี่ย์นั้นแห่ละ คิดตี้ Pride & Prejudice (2005)
- Kitty!-คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
And Kitty will follow, as always.และคิตตี้ก็จะเอาอย่างเหมือนเคย Pride & Prejudice (2005)
- Kitty, give it to me.-คิตตี้ เอามานี่ Pride & Prejudice (2005)
Ring the bell, Kitty.สั่นกระดิ่งซิ คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
Kitty, have you seen my ring?คิตตี้ เห็นแหวนของฉันมั้ย Pride & Prejudice (2005)
Bye, Kitty. Bye, Papa.ลาก่อนคิดตี้ ลาก่อนค่ะพ่อ Pride & Prejudice (2005)
Kitty, be quiet.คิตตี้ เงียบหน่อย Pride & Prejudice (2005)
If any young men come for Mary or Kitty, for heaven's sake, send them in.ถ้าจะมีหนุ่มๆ มาขอแมรี่กับคิตตี้ ส่งเข้ามาหาพ่อเลยนะ Pride & Prejudice (2005)
- Don't touch me! - Look, Willy, kitty's got claws.อย่ามาแตะต้องฉันนะ ดูสิ วิลลี แม่สาวน้อยมีเขี้ยวเล็บเหมือนกันแฮะ V for Vendetta (2005)
Thanks, Kitty.ขอบใจ คิตตี้ X-Men: The Last Stand (2006)
Kitty.บ็อบบี้ X-Men: The Last Stand (2006)
- Kitty, get up. Come with me. - Storm told us to stay in our rooms.ไม่ต้องห่วง ไม่มีใครเห็นหรอกน่า X-Men: The Last Stand (2006)
Kitty!แกสูญพันธุ์แน่ X-Men: The Last Stand (2006)
- Hi, kitty. - [Beeps]หวัดดี คิตตี้ Just My Luck (2006)
- Here, kitty, kitty.- -. Ice Age: The Meltdown (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
KITTY    K IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)
kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]
猫咪[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kätzchen {n}kitty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat [Add to Longdo]
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kitty \Kit"ty\, n.
   1. A kitten; also, a pet name or calling name for the cat.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Etym. uncertain.] (Gaming) The percentage taken out of a
    pool to pay for refreshments, or for the expenses of the
    table; by extension, any pool of money aggregated from
    small contributions. --R. F. Foster.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top