ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jule*

JH UW1 L   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jule, -jule-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jule?จูล? Julie & Julia (2009)
Jule?JuleCracks in the Shell (2011)
Jules.Jules. Domination (2016)
Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses on in here.จูลส์วินคนของเราใน lnglewood ได้รับการลาของคุณในที่นี่ Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Yes, you did, Brett![จูล] ใช่คุณได้เบร็ท! Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Hmm?[จูล] อืม? Pulp Fiction (1994)
I think it's time for us to leave, Jules.ฉันคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราจะออกจากจูลส์ Pulp Fiction (1994)
- Well, Jules, this ain't my fuckin' town, man!- ดีจูลส์นี้ไม่ได้ fuckin ของฉัน 'เมืองคน! Pulp Fiction (1994)
It's Jules. Just listen up, man.มันเป็นจูลส์ เพียงแค่ฟังขึ้นคน Pulp Fiction (1994)
Don't fuckin' "Jimmie" me, Jules!ไม่ fuckin '"จิมมี่" ฉันจูลส์! Pulp Fiction (1994)
Yeah, I grasp that, Jules.ใช่ฉันเข้าใจว่าจูลส์ Pulp Fiction (1994)
All I want to hear from your ass is, "You ain't got no problem, Jules.ทั้งหมดที่ฉันต้องการจะได้ยินจากตูดของคุณคือ "คุณจะไม่ได้ไม่มีปัญหาจูลส์. Pulp Fiction (1994)
You ain't got no problem, Jules.คุณจะไม่ได้ไม่มีปัญหาจูลส์ Pulp Fiction (1994)
- Jules. Mm-hmm.- จูลส์ อืมมมม Pulp Fiction (1994)
You must be Jules. Which would make you...คุณจะต้องเป็นจูลส์ ซึ่งจะทำให้คุณ ... Pulp Fiction (1994)
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
- I got a threshold, Jules, for the abuse that I will take.- ฉันได้เกณฑ์จูลส์สำหรับการละเมิดที่ฉันจะใช้เวลา Pulp Fiction (1994)
Now, I'll drive the tainted car. Jules, you ride with me.ตอนนี้ฉันจะขับรถเสีย จูลส์คุณนั่งอยู่กับฉัน Pulp Fiction (1994)
I'll just be Jules, Vincent. No more, no less.ฉันเพิ่งจะจูลส์วินเซนต์ ไม่มากไม่น้อย Pulp Fiction (1994)
No, Jules, you decided to be a bum, just like all those pieces of shit out there who beg for change, who sleep in garbage bins, eat what I throw away.ไม่มีจูลส์คุณตัดสินใจที่จะเป็นก้น, เช่นเดียวกับชิ้นส่วนเหล่านั้นทั้งหมดของอึออกมีที่ขอเปลี่ยนแปลง ที่หลับอยู่ในถังขยะกินสิ่งที่ฉันทิ้ง Pulp Fiction (1994)
They got a name for that, Jules. It's called a bum.พวกเขามีชื่อที่จูลส์ มันเรียกว่าก้น Pulp Fiction (1994)
Jules, look, what happened this morning, man, I agree it was peculiar.จูลส์ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้คนที่ผมเห็นมันก็แปลก Pulp Fiction (1994)
[ Jules ] Count it.[จูล] นับมัน Pulp Fiction (1994)
Jules, you give that fuckin' nimrod 1,500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1,500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)
Jules Verne. - Right up your alley, I would think.จูลส์ เวิร์น ตรงกับคุณเลยนะ ผมว่า The Time Machine (2002)
Jules, it's going to be okay.จูลส์, คุณจะปลอดภัย Mission: Impossible III (2006)
Jules and I got married two days ago.จูลส์ กับ ฉัน แต่งกันแล้วเมื่อ 2 วันก่อน Mission: Impossible III (2006)
- Jules?ให้เธอรับสาย Mission: Impossible III (2006)
Dude, it's Jules.แย่จริง... จูเลียสนี่ American Duos (2007)
Jules, I need complete access to the theater.จูลส์ ฉันต้องการเข้าไปในโรงละคร American Duos (2007)
Jules, those A-ha guys are Norwegian.จูลส์ พวก อะฮ๋่าา นั้นนะ เป็นพวก นอร์เวย์ American Duos (2007)
Jules, listen...จูลส์ ฟังสิ... American Duos (2007)
Jules, all we do is argue.จูลส์พวกเราเอาแต่เถียงกัน American Duos (2007)
Jules...จูลส์... American Duos (2007)
It's okay, Jules.ไม่เป็นไร จูลส์ American Duos (2007)
Jules.จูลส์ American Duos (2007)
Jules, are you feeling okay?จูลส์นายโอเคมั้ย American Duos (2007)
Jules!จูลล์ American Duos (2007)
- Jules! - Shawn.จูลส์ ชอว์น 65 Million Years Off (2007)
Watch and learn, Jules.ดูและเรียนรู้ จูลส์ 65 Million Years Off (2007)
Jules, could you help me out here?จูลส์คุณช่วยผมหน่อยได้มั้ย 65 Million Years Off (2007)
Jules, wait a minuteจูลส์ เดี๋ยวก่อน Bobby Z (2007)
-what are you thinking? -jules verne.-ว่าพ่อคิดอะไรอยู่? The Same Old Story (2008)
20,000 leagues under the sea jules verne?-จูลส์ เวิร์น จูลส์ เวิร์น 20,000โยชน์ใต้ทะเลลึกนะเหรอ? The Same Old Story (2008)
- Well, you go get her, Jules, okay?- นายไปหาเธอนะ จูลส์ โอเคมั๊ย The Happening (2008)
Jule?จูล Julie & Julia (2009)
Hey, Jules? I have got to interview you for this piece that I'm writing.เฮ้ จูลส์ ฉันมีสอบสัมภาษณ์ให้เธอนะ สำหรับงานเขียนของฉันน่ะ Julie & Julia (2009)
Jule?จูลส์? Julie & Julia (2009)
- Any mention of the whole "Jules and Jim" thing. - All right.ไม่เอ่ยถึงเรื่องของ จูลและจิมมี่นะ ตกลง Reversals of Fortune (2009)
- How's yo julep?- How's yo julep? Reversals of Fortune (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULE    JH UW1 L
JULEP    JH UW1 L AH0 P
JULES    JH UW1 L Z
JULEPS    JH UW1 L AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
julep    (n) ʤˈuːlɪp (jh uu1 l i p)
juleps    (n) ʤˈuːlɪps (jh uu1 l i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儒勒・凡尔纳[Rú lè, ㄖㄨˊ ㄌㄜˋ· Fan2 er3 na4, / ] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
八十天环游地球[Bā shí tiān huán yóu dì qiú, ㄅㄚ ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] Around the World in Eighty Days by Jules Verne 儒勒·凡爾納|儒勒·凡尔纳 [Add to Longdo]
马斯内[mǎ sī nèi, ㄇㄚˇ ㄙ ㄋㄟˋ, / ] Jules Massenet (1842-1912), French composer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
süßliches Getränkjulep [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top