ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*jealousy*

JH EH1 L AH0 S IY0   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jealousy, -jealousy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jealousy[N] ความขี้หึง, See also: ความหึงหวง
jealousy[N] ความริษยา, See also: ความอิจฉาริษยา, ความอิจฉาตาร้อน, Syn. envy, covetousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jealousy(เจล'ละซี) n. ความอิจฉา,ความริษยา,ความหึงหวง, Syn. distrust,envy,misgiving

English-Thai: Nontri Dictionary
jealousy(n) ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Jealousyความอิจฉา, การอิจฉาริษยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jealousy.ความริษยา Basic Instinct (1992)
Jealousy can make us do crazy things.ความริษยาทำให้เราทำเรื่องบ้าๆได้ Basic Instinct (1992)
It arouses too much jealousy, too much anger.มันกระตุ้นความอิจฉาริษยา กระตุ้นความโกรธแค้น Bicentennial Man (1999)
Madison, I think somebody's got a green monster on their back called Mr. Jealousy.แมดดิสัน ฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังตาเขียว เหมือนสัตว์ประหลาด เขาเรียกว่าอะไรนะ คนอิจฉา A Cinderella Story (2004)
!" Money, love and jealousy!"love and jealousy!" Raise Your Voice (2004)
She's not even capable ofjealousy.พี่น่ะ แม้แต่อิจฉายังไม่เป็นเลย Everybody Has a Little Secret (2004)
- Jealousy.-ความอิจฉาไงล่ะ Pride & Prejudice (2005)
God ofjealousy show me what you're made of.เทพเจ้าแห่งความอิจฉา บอกฉันมาว่าท่านสร้างมาจากอะไร Art of Seduction (2005)
Jealousy does not become you, my friend.สุมพวกเพอร์เชินให้สูง ข้ายังคิดถึงผู้มาเยือนอยู่... ... เราเข้าสู่หนึ่งราตรีที่น่ากลัว 300 (2006)
- Jealousy, mostly.- อิจฉา ซะส่วนใหญ่ Ice Age: The Meltdown (2006)
Sorry. Just expressing my jealousy.ขอโทษ มันก็แค่ผมรู้สึกอิจฉาน่ะ Almost Love (2006)
I have a feeling that the childish things he's doing are acts of jealousy, and in some small way, it's kind of nice to know he cares for a change.ดูเด็กจังเลยนะ ที่ใช้คำพูดแบบนั้น ยังกับว่าอิจฉาผมแน่ะ แต่อย่างว่า ช่างมันเถอะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Isn't jealousy awful?ความอิจฉาริษยาน่ะ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
This is why you sent them after me? Jealousy?เราสามารถหยุดมันได้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Like the wives who can't detect the jealousy that consumes their husbands.เช่นเดียวกับภรรยาที่ไม่สามารถรับรู้ถึง ความหึงหวงที่เกาะกินอยู่ในตัวสามีตัวเองได้เลย In Buddy's Eyes (2008)
That jealousy could drive tom to an act of violence.ว่าพิษรักแรงหึงของทอมอาจจะทำให้ก่อคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้ Hello, Little Girl (2008)
Again with the jealousy programming.หึงด้วยไอ้โปรแกรมนั่นอีกแล้ว Absolute Boyfriend (2008)
What's with your jealousy programming anyway?โปรแกรมหึงของนายเป็นอะไรอีกล่ะ Absolute Boyfriend (2008)
Isn't that also the jealousy program that you chose?แล้วนั่นไม่ใช่ระดับความหึงตามที่คุณเลือกหรอ Absolute Boyfriend (2008)
If your jealousy program were functioning you'd go after her right away.ถ้าโปรแกรมหึงหวงที่ลงไว้มันได้ผลเขาคงตามเธอไปแล้ว Absolute Boyfriend (2008)
Jealousy makes people do crazy things.ความหึงหวงทำให้ผู้คนทำสิ่งบ้าๆได้ Cheating Death (2008)
But you'll have to work hard to see the jealousy,แต่คุณใช้พยามมากหน่อยในการสังเกต Back in Business (2008)
How do you deal with such jealousy?แล้วคุณจะจัดการกับความริษยาเหล่านั้นได้อย่างไร Back in Business (2008)
Jealousy is a powerful emotion.หึงหวงเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง The Ex-Files (2008)
But aside from a little jealousy on his part, our issues were as thin as tissues.จากเรื่องอิจฉาเล็กๆน้อยๆนี่ เรื่องของเรามันแค่จิ๊บจ๊อย Greatness Achieved (2008)
Forgive my jealousy.ขอโทษที ผมหึง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'd say jealousy.เขาคงหึงน่ะ Scratches (2009)
It is subject of jealousy and awe for the rest of the nation's students, and parents who suffer from the hard admissions to universities.นักเรียนที่เหลือทั้งประเทศต่างพากันอิจฉาและกลัวเกรง และผู้ปกครองที่ต้องหนักใจ กับสิทธิ์ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่ยากลำบาก Episode #1.1 (2009)
I'm not saying this out of jealousy.และฉันก็ไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่านั่นไม่ใช่ของฉันหรอกนะ Episode #1.12 (2009)
I don't know. Jealousy?ฉันไม่รู้ หึ่งหวงมั้ง Everybody Says Don't (2009)
Gosh, bree, could this be jealousy i'm hearing?พระเจ้า, บรี คุณหึงเธอ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
People kill out of jealousy.ผู้ลงมือฆ่า เพราะความริษยา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
They're gonna die of jealousy.พวกเขาต้องแย่เพราะความอิจฉาแน่ๆ The Last Days of Disco Stick (2009)
I have no jealousy, truly.อันที่จริง ผมไม่เคยหึงเลย Bainne (2010)
Stanley... we're gonna live together and 're gonna love together and we're gonna have so much fun, and a little pain, and we're gonna live a life that's gonna make other people die with jealousy wishing they were us.สเตนเลย์... . เราจะอยู่ด้วยกัน และเราจะรักกันและกัน และเราจะมีความสนุกสุข กันอย่างมาก The Witch in the Wardrobe (2010)
Jealousy.อิจฉาน่ะ Hanamizuki (2010)
Not just any hot girl is gonna spark her jealousy.ไม่ใช่แค่ว่าสาวสวยร้อนแรง จะจุดประกายความหึงหวงของเธอได้ Double Identity (2010)
My jealousy issues are as over as surf fabrics for evening wear.มันหมดแล้ว หมดเลย The Undergraduates (2010)
See, there you go with th little jealousy act again.งั้นนายก็ทำตัวเหมือนกับ ตัวอิจฉาอีกแล้วสิน่ะนั่น Founder's Day (2010)
You're letting your jealousy get the best of you.คุณยอมให้ความขี้หึง ได้ส่วนที่ดีสุดของคุณไป Bad Moon Rising (2010)
Oh, so now I have magnified jealousy issues too.งั้นตอนนี้ ฉันก็เพิ่มเรื่องความขี้หึงด้วย Bad Moon Rising (2010)
Jealousy.ความอิจฉา Consumed (2010)
Oh, do I detect a hint of jealousy? No. Mmm.ทางเลือกอื่น สำหรับคดีนี้ No Ordinary Sidekick (2010)
The jealousy towards me with the desire for her.ความอิจฉาผม ด้วยความปรารถนาของเธอ Natalie (2010)
What you did out of jealousy and greed... just quenched her hope for a better future.เรื่องวันนี้เกิดขึ้นเพราะความอิจฉา และความต้องการของเธอทั้งนั้น ทำลายความหวัง และความปราถนาของมิโฮ Episode #1.11 (2010)
How could the ever so upright Scholar Lee Sun Joon resort to jealousy?ทำไมนิสิตที่ตรงอย่าง ลีซุนจูนต้องอิจฉา? Sungkyunkwan Scandal (2010)
If the person he loved loved another, even Confucius himself would have suffered from jealousy and anger.ถ้าคนที่เขารักรักคนอื่น คนที่สับสนอย่างเขาก็อาจพบกับความอิจฉาและความโกรธ Sungkyunkwan Scandal (2010)
They say they're overcome with jealousy.Frawl, the inside of the van is a volcano. The Town (2010)
No jealousy, no staring deeply into each other's eyes.ห้ามหึงหวงกัน ห้ามจ้องตามกันอย่างหวานซึ้ง No Strings Attached (2011)
- No jealousy, no drama. Nope.เรามันงี่เง่า Silly Love Songs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jealousyHer success made her the target of jealousy.
jealousyHis action was animated by jealousy.
jealousyHis jealousy began to raise its head again.
jealousyI can't stand her jealousy.
jealousyI was beside myself with jealousy when my youngest sister rose in the world.
jealousyJealousy embellishes a page of the epic.
jealousyJealousy in a relationship is often brought about by a lack of trust.
jealousyJealousy is an enemy to friendship.
jealousyJealousy made him do that.
jealousyJealousy was the motive for the murder.
jealousyShe burned with jealousy.
jealousyShe is torn by jealousy.
jealousyShe was a bundle of jealousy.
jealousyShe was burning with jealousy.
jealousyShe was green with jealousy.
jealousyYou need to come to terms with your jealousy of this young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวง[N] jealousy, Example: เราทุกคนมีความหวงในสิ่งของของตนเองทั้งสิ้น, Thai definition: การสงวนไว้, การกันไว้, การไม่อยากให้
ความหวงแหน[N] jealousy, Example: เด็กผู้ชายจะมีความรักและความหวงแหนแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง, Thai definition: การถนอมไว้ไม่อยากให้ผู้อื่น กันไว้สำหรับตนเอง
ความหึงหวง[N] jealousy, See also: envy, Example: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา, Thai definition: การหวงแหนทางประเวณี
ความอิจฉา[N] jealousy, See also: envy, Syn. ความริษยา, Example: คนที่มีความอิจฉาในคนอื่นมักจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อถือตัวเอง, Thai definition: การที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตน
ค้อนติง[V] speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai definition: พูดโดยความริษยา
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตสรรย์[N] envy, See also: jealousy, Syn. ความริษยา, ความอิจฉา, มาตสรรย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความริษยา[N] envy, See also: jealousy, covetousness, grudge, Syn. ความอิจฉา, ความอิจฉาริษยา, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง, Thai definition: ความไม่อยากให้คนอื่นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: speak with jealousy   
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy   FR: jalousie [f] ; envie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will   FR: jalousie [f] ; envie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JEALOUSY    JH EH1 L AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jealousy    (n) ʤˈɛləsiː (jh e1 l @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
妒忌[dù jì, ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, ] jealous; jealousy, #18,927 [Add to Longdo]
黑心[hēi xīn, ㄏㄟ ㄒㄧㄣ, ] black heart; vicious mind full of hatred and jealousy; black core (flaw in pottery), #20,960 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] jealousy; be jealous of, #21,380 [Add to Longdo]
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, ] jealousy; suspicious and jealous, #105,381 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P) [Add to Longdo]
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns [Add to Longdo]
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy [Add to Longdo]
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous [Add to Longdo]
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P) [Add to Longdo]
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy [Add to Longdo]
商売敵;商売がたき;商売仇[しょうばいがたき, shoubaigataki] (n) business rival; professional jealousy [Add to Longdo]
焼きもち(P);焼もち(P);焼き餠;焼き餅;焼餅[やきもち, yakimochi] (n) (1) jealousy; (2) roasted rice cake; (P) [Add to Longdo]
身を焼く[みをやく, miwoyaku] (exp,v5k) to burn (with jealousy, desire, etc.) [Add to Longdo]
痴情[ちじょう, chijou] (n) (See 情痴) being struck mad by love; foolish passion; blind love; infatuation; jealousy [Add to Longdo]
妬み[ねたみ, netami] (n) jealousy; envy [Add to Longdo]
妬心[としん, toshin] (n) jealousy [Add to Longdo]
反目嫉視[はんもくしっし, hanmokushisshi] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other) [Add to Longdo]
悋気;吝気;りん気[りんき, rinki] (n,vs) jealousy [Add to Longdo]
猜疑[さいぎ, saigi] (n,vs) suspicion; jealousy [Add to Longdo]
猜疑心[さいぎしん, saigishin] (n) suspicion (of others); jealousy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jealousy \Jeal"ous*y\, n.; pl. {Jealousies}. [ F. jalousie. See
   {Jealous}, and cf. {Jalousie}.]
   The quality of being jealous; earnest concern or solicitude;
   painful apprehension of rivalship in cases directly affecting
   one's happiness; painful suspicion of the faithfulness of
   husband, wife, or lover.
   [1913 Webster]
 
      I was jealous for jealousy.       --Zech. viii.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Jealousy is the . . . apprehension of superiority.
                          --Shenstone.
   [1913 Webster]
 
      Whoever had qualities to alarm our jealousy, had
      excellence to deserve our fondness.   --Rambler.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top