ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*flirtatious*

F L ER0 T EY1 SH AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: flirtatious, -flirtatious-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirtatious[ADJ] เจ้าชู้, See also: ชอบแทะโลม, Syn. teasing, amorous, coquettish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton

English-Thai: Nontri Dictionary
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I like you when you drink. You get flirtatious. - Do I?ผมชอบเวลาคุณดื่ม คุณดูเย้ายวน Match Point (2005)
Gray-sama is going to dance flirtatiously behind Juvia's back...?เจ้าพวกงี่เง้า ก็แค่คำแก้ตัวของคนที่อ่อนแอ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
You're fun, you're personable, a little flirtatious.คุณตลก คุณท่าทาง เจ้าชู้นิดหน่อย Married to the Job (2012)
It's me-- Wheeler Walker W, your slightly flirtatious barkeep.ฉันเอง-- วีเลอร์ วอลเกอร์ "W" บาร์เทนเดอร์ เจ้าชู้ เล็กน้อยของคุณไง Married to the Job (2012)
( Flirtatious chuckle )( Flirtatious chuckle ) Married to the Job (2012)
All I'm asking is if it's possible to adopt a flirtatious attitude towards the doctor.ฉันแค่ถามว่าจะเป็นไปได้ไหม ที่จะหว่านเสน่ห์ใส่คุณหมอสักนิด The Grand Seduction (2013)
Flirtatious, trying to show faces ♪ ♪ Uh ♪# เจ้าชู้ อยากจะอวดเรือนกาย# # Uh# Naked (2013)
♪ All the play fighting', all the flirtatious disses ♪# All the play fightin', all the flirtatious disses. Love, Rosie (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIRTATIOUS    F L ER0 T EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flirtatious    (j) flˈɜːʴtˈɛɪʃəs (f l @@1 t ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖艳[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, / ] pretty and flirtatious, #30,599 [Add to Longdo]
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious, #31,954 [Add to Longdo]
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously, #47,488 [Add to Longdo]
妖冶[yāo yě, ㄧㄠ ㄧㄝˇ, ] pretty and flirtatious, #61,684 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] flirtatious; short flight, #154,153 [Add to Longdo]
目挑心招[mù tiǎo xīn zhāo, ㄇㄨˋ ㄊㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄓㄠ, ] the eye incites, the heart invites (成语 saw); flirtatious; making eyes at sb, #947,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
kokettflirtatious [Add to Longdo]
kokett {adv}flirtatiously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
流し目;ながし目;ながし眼[ながしめ, nagashime] (n) (1) sidelong glance; (2) flirtatious glance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  flirtatious
      adj 1: like a coquette [syn: {coquettish}, {flirtatious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top