Search result for

*exposed*

(136 entries)
(0.2326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exposed, -exposed-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
It's probably just overexposed.บางทีอาจเกิดจากปิดหน้ากล้องมากไป Lucky Thirteen (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Should the truth be exposed,หากเรื่องนี้แพร่งพรายไป The Kingdom of the Winds (2008)
He's still coming, our tank is exposedเขายังตามมาอยู่นะ หลังเราไม่มีอะไรกันแล้ว Death Race (2008)
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
An infection, usually in the bones, when it's exposed to bacteria.พอติดเชื้อ แบคทีเรียจะกัดกินเนื้อทั้งหมด จนลึกลงไปถึงกระดูก The Ruins (2008)
According to the blueprint, the substructure is completely exposed.ดูจากบลูปริ้นท์ ส่วนนี้ของอาคารไม่มีการป้องกัน Five the Hard Way (2008)
Yeah, when that story breaks, you're exposed.ใช่แล้ว พอเรื่องแดง พวกแกถูกเปิดโปง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Parkman and your brother exposed our operations, so I handled it, put a face to the terrorist threat.พาร์คแมนกับน้องชายคุณเปิดโปงการทำงานของเรา แล้วผมก็มาจัดการให้ ทำให้มันเป็นการคุกคามของผู้ก่อการร้าย Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I was exposed... so that free pass I had for you went away.ความลับพ่อถูกเปิดเผยแล้ว ดังนั้นใบเบิกทางที่พ่อเคยให้ลูกไว้ก็ถูกริบไปแล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
All I care about is that the president will be exposed.ผมสนอยู่แต่ว่า.. - ประธานาธิบดีจะต้องปรากฎตัว.. Invictus (2009)
The president is going to be exposed.เพราะประธานาธิบดีจะต้องไปในที่แจ้ง.. Invictus (2009)
Much too exposed.มันอันตรายเกินไป.. Invictus (2009)
I was exposed.ผมได้รับ สารเคมี นั้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I was exposed.ผมได้รับเชื้อนั่น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Jack may have been exposed.แจ็คอาจจะติดเชื้อ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Jack was exposed.แจ็คได้รับเชื้อนั่น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Jack was exposed.และแจ็คได้รับเชื้อนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Jack, I have been told that you were exposed to the pathogen.แจ็ค ฉันได้ข่าวมาคุณไดรับสารพิษ จนติดเชื่อ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We're pretty exposed here.เรากำลังจะได้รหัส Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Between 8,000 and 10,000 commuters will be exposed.ผู้โดยสาร 8,000 ถึง 10,000 คนจะติดเชื้อ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm feeling a little exposed here.ฉันอึดอัดนิดหน่อยที่นี่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Henry wouldn't be fighting for his life, and we might have exposed this conspiracy.เฮนรีไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเขาเอง แล้วเราก็น่าจะไม่ปิดกั้นแผนการลับ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
You're too exposed. I can't effectively protect you.ท่านครับอยู่ที่นี่ ผมไม่สามารถปกป้องท่านได้อย่างเต็มที่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I was afraid of being exposed, of losing the case.ฉันกลัวที่จะต้องถูกเปิดเผยตัวเอง กลัวการสูญเสีย I Lied, Too. (2009)
Depending on how long it's been exposed to the elements it's highly susceptible to contamination.ตามระยะเวลาที่พวกเขารับชมรายการพิเศษ มีการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม Saw VI (2009)
She's already exposed him at his most vulnerable. Now she wants to be noticed.เธอประจานเขาให้เป็นที่อับอายอย่างมาก ตอนนี้เธอต้องการเป็นที่รับรู้ Pleasure Is My Business (2009)
When I became obliged to the FBI, it was inevitable that my shift in alliances would be exposed.ตอนที่พ่อต้องจำใจทำงานให้กับ FBI มันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้หนุนหลังจะต้องปรากฏตัวออกมา Na Triobloidi (2009)
local. He is exposed. We threaten that.ในบ้าน จู่โจมเขาแบบไม่ทันตั้งตัว เราจะใช้วิธีข่มขู่นั่น Fa Guan (2009)
We're exposed out there.เรียกร้องให้หยุดการล่าสังหารวาฬ The Cove (2009)
Now that he's exposed, he has to get out of this base.ตอนนี้เมื่อมันถูกเปิดโปงแล้ว มันคงต้องหาทางหนีออกไปจากฐานนี่แน่ The Hidden Enemy (2009)
So we're exposed here.งั้นก็หมายความว่าไพ่เราถูกเปิดหมดไต๋แล้วสิ Killing Your Number (2009)
You just exposed yourself now.มั่นใจตัวเองหน่อยสิพวก Time (2009)
Better than being exposed on all sides.ดีกว่าไม่มีที่กำบังแล้วเข้ามาได้ทุกทิศทาง Time (2009)
We've all been exposed,แต่พวกเราก็ได้ปรากฏตัวออกมา Time (2009)
We've found an exposed area of ice that looks promising.เราพบบริเวณที่น้ำเเข็งแตกออก ที่มีลักษณะตูม Water (2009)
The world does not need to be exposed to my voice.โลกไม่ต้องการ\ต้องมาทนฟังเสียงของหนู Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
You need to trace anybody who's been exposed to it.คุณต้องหาคนที่แตะต้องมัน Episode #3.5 (2009)
5 people died. many more exposed and sickened,5 คนตาย อีกหลายคนได้สัมผัสและป่วย Amplification (2009)
Yeah, but the didn't take it until after they were exposed.ใช่ แต่พวกเขาได้รับยาหลังจากติดเชื้อ Amplification (2009)
No, you're not, reid. I'm already exposed. it's not gonna do me any goodผมติดเชื้อแล้ว มันไม่ได้ช่วยอะไร Amplification (2009)
Your language, my kids don't need to be exposed.ถ้อยคำที่เธอพูด ลูกของฉัน ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยก็ได้ The Pickle Jar (2009)
- His family keeps him safe, but these ashes leave him exposed.ครอบครัวทำให้เค้ารอด แต่ขี้เถ้าพวกนั้นกำลังจะเปิดโปงเค้า If I Had a Hammer (2009)
What happens when it's exposed?จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมันถูกเปิดเผย If I Had a Hammer (2009)
And when it seemed your crime might be exposed, you attacked Gotou Megumi-san, didn't you?และในตอนที่ดูเหมือนว่าจะถูกเปิดเผย คุณก็เลยทำร้ายโกโต้ เมกุมิใช่ไหม? Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposedAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposedEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedHe deliberately exposed her to danger.
exposedHe exposed corruption in the city government.
exposedHe exposed himself to danger.
exposedHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
exposedHer beauty exposed her to many dangers.
exposedHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
exposedHe was exposed to danger.
exposedHe was exposed to many dangers.
exposedIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.
exposedPaintings should not be exposed to direct sunlight.
exposedPatty exposed her back to the sun on the beach.
exposedRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".
exposedThat magazine article exposed his devilish acts to the full light of day.
exposedThe commander exposed his men to gunfire.
exposedThe infant has been exposed to radioactive rays.
exposedThe soldiers were exposed to the enemy's fire.
exposedThey exposed him to the police.
exposedThey exposed the books to the sun.
exposedThey were exposed to the enemy's gunfire.
exposedWe are always exposed to some kind of danger.
exposedYoung children should be exposed to good music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดง[V] be revealed, See also: be disclosed, be exposed, be uncovered, be unmask, come to light, Syn. เปิดเผย, เผย, Ant. ปิดบัง, Example: ในที่สุดความลับก็แดงออกมาจนได้, Thai definition: ลักษณะที่ความลับซึ่งปกปิดไว้ได้ปรากฏออกมา
ตายซาก[V] be mummified, See also: die leaving the undecayed (as spiders or fogs), die leaving the body exposed to the air un, Example: หนูตายซากอยู่ในลิ้นชัก 2 ตัว ทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา, Thai definition: ตายทิ้งร่างแห้งอยู่ (ใช้แก่สัตว์บางอย่าง เช่น คางคก จิ้งจก)
กรำแดด[V] be exposed to the sun, Example: ชาวนาต้องยืนกรำแดดในนาทั้งวัน, Thai definition: ทนตากแดด
เหล็กไหล[N] metal charm believed to melt when exposed to a fire, See also: metal amulet said to melt at candle temperature, Example: คนบ้านนอกยังเชื่อในความขลังของเหล็กไหล, Count unit: ก้อน, Thai definition: โลหะชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเอาไฟเทียนลนก็ไหลย้อยออกได้
ประเจิดประเจ้อ[ADV] unduly exposed to the public eye, See also: shamefully, disgracefully, Syn. เปิดเผย, ไม่มิดชิด, Ant. มิดชิด, Example: ในการจัดงานบุญไม่น่าให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างประเจิดประเจ้อหรือออกหน้าออกตาเกินไป, Thai definition: อาการกระทำที่ถือกันว่าน่าละอายหรือไม่บังควรให้คนอื่นเห็น
ตากฝน[V] be exposed to the rain

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask   
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
ตาก[v.] (tāk) EN: dry ; expose ; sun ; dry in the sun ; air ; be exposed to ; dry in the air   FR: sécher au soleil ; étendre pour faire sécher ; exposer à ; être exposé à ; s'exposer
ตากแดด[v. exp.] (tāk daēt) EN: expose to the sun ; be exposed to the sun   FR: exposer au soleil ; insoler ; être exposé au soleil ; sécher au soleil
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain   FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing   FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk fon) EN: be exposed to the weather   FR: être exposé aux intempéries
ต้อง[v.] (tǿng) EN: be subject to ; suffer ; be exposed to ; be hit by   FR: subir
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D
OVEREXPOSED    OW1 V ER0 IH0 K S P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)
unexposed    (j) (uh2 n i k s p ou1 z d)
overexposed    (v) (ou2 v @ r i k s p ou1 z d)
underexposed    (v) (uh2 n d @ r i k s p ou1 z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belichten | belichtend | belichtetto expose | exposing | exposed [Add to Longdo]
exponiert; offen; ungeschützt {adj}exposed [Add to Longdo]
herausgestelltexposed [Add to Longdo]
überbelichten | überbelichtend | überbelichtet | überbelichtete | überbelichteteto overexpose | overexposing | overexposed | overexposes | overexposed [Add to Longdo]
unbelichtetunexposed [Add to Longdo]
unterbelichten | unterbelichtend | unterbelichtet | unterbelichtet | unterbelichteteto underexpose | underexposing | underexposed | underexposes | underexposed [Add to Longdo]
Ich dachte zuerst ...I was first exposed ... [Add to Longdo]
Wulstkern {m} | freigelegter Wulstkernbead bundle; bead core; bead wire | exposed bead core; exposed bead wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はみ乳;食み乳[はみちち, hamichichi] (n) (sl) exposed breasts [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible [Add to Longdo]
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts [Add to Longdo]
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way) [Add to Longdo]
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
真壁[しんかべ, shinkabe] (n) (See 大壁) wall with exposed timber pillars [Add to Longdo]
吹きっ曝し;吹きっ晒し[ふきっさらし, fukissarashi] (adj-no,n) (See 吹き曝し) wind-swept; exposed to the wind [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
吹き曝し;吹き晒し[ふきさらし, fukisarashi] (adj-no,n) wind-swept; exposed to the wind [Add to Longdo]
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit [Add to Longdo]
槍玉に挙がる;槍玉にあがる;槍玉に上がる(iK)[やりだまにあがる, yaridamaniagaru] (exp,v5r,vi) to be made an example of; to be made a victim of; to be exposed to ridicule [Add to Longdo]
大壁[おおかべ, ookabe] (n) (See 真壁) wall bearing no exposed pillars [Add to Longdo]
鳥葬[ちょうそう, chousou] (n) sky burial (funeral ritual in which the body of the deceased is exposed to be eaten by birds) [Add to Longdo]
頭隠して尻隠さず[あたまかくしてしりかくさず, atamakakushiteshirikakusazu] (exp) don't cover your head and leave your bottom exposed; you have to be careful not to expose your weak point while attempting to protect yourself [Add to Longdo]
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others [Add to Longdo]
被曝;被ばく[ひばく, hibaku] (n,vs) (See 被爆・ひばく・2) being exposed to radiation; radiation exposure [Add to Longdo]
被爆[ひばく, hibaku] (n,vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P) [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
風に当たる[かぜにあたる, kazeniataru] (exp,v5r) to be exposed to wind [Add to Longdo]
片肌脱;片肌脱ぎ[かたはだぬぎ, katahadanugi] (n) (obsc) one shoulder exposed (e.g. because one sleeve of the kimono is undone) [Add to Longdo]
夜晒[よざらし, yozarashi] (n) leaving things exposed outside all night [Add to Longdo]
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不外露[bù wài lù, ㄅㄨˋ ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] not exposed; concealed from view [Add to Longdo]
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, ] exposed; appearing on the outside [Add to Longdo]
败露[bài lù, ㄅㄞˋ ㄌㄨˋ, / ] (of a plot etc) to fall through and stand exposed [Add to Longdo]
朝阳[cháo yáng, ㄔㄠˊ ㄧㄤˊ, / ] exposed to the sun; (a position) facing the sun [Add to Longdo]
见不得[jiàn bu dé, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, / ] may not be seen by or exposed to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expose \Ex*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Exposed}; p. pr. & vb.
   n. {Exposing}.] [F. exposer; pref. ex- (L. ex out)+poser to
   place. See {Pose}, v. t.]
   1. To set forth; to set out to public view; to exhibit; to
    show; to display; as, to expose goods for sale; to expose
    pictures to public inspection.
    [1913 Webster]
 
       Those who seek truth only, freely expose their
       principles to the test, and are pleased to have them
       examined.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay bare; to lay open to attack, danger, or anything
    objectionable; to render accessible to anything which may
    affect, especially detrimentally; to make liable; as, to
    expose one's self to the heat of the sun, or to cold,
    insult, danger, or ridicule; to expose an army to
    destruction or defeat.
    [1913 Webster]
 
       Expose thyself to feel what wretches feel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of concealment; to discover; to lay open to
    public inspection, or bring to public notice, as a thing
    that shuns publicity, something criminal, shameful, or the
    like; as, to expose the faults of a neighbor.
    [1913 Webster]
 
       You only expose the follies of men, without
       arraigning their vices.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclose the faults or reprehensible practices of; to
    lay open to general condemnation or contempt by making
    public the character or arts of; as, to expose a cheat,
    liar, or hypocrite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exposed \exposed\ adj.
   1. with no protection or shield; as, the exposed northeast
    frontier.
 
   Syn: open.
     [WordNet 1.5]
 
   2. visible due to absence of clothing at that point; -- of
    body parts.
 
   Syn: uncovered, bare.
     [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top