ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creativity*

K R IY2 EY0 T IH1 V AH0 T IY0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creativity, -creativity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creativity[N] ความสามารถในการสร้างสรรค์, Syn. originality, creative ability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์,ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality,talent,art

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativityการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน The Perfect Man (2005)
Dear Passionate Baker... creativity and passion, huh?สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง ความสร้างสรรค์และความรักงั้นรึ The Perfect Man (2005)
Manny, don't squash their creativity.แมนนี่ อย่าทำลายจินตนาการพวกเขาสิ Ice Age: The Meltdown (2006)
It's bad for my creativity.ความสามารถของผมไม่เป็นที่ยอมรับ Om Shanti Om (2007)
Such creativity, from a child who's barely eight years old.ความคิดสร้างสรรค์ จากเด็กคนนึงที่เพิ่งจะแปดขวบ Like Stars on Earth (2007)
Whole lot of creativity went into this package and I want you to enjoy...ตอนนี้ ขอเชิญพบกับสุดยอดตูดแห่งปี Burning House of Love (2008)
Opportunity doesn't do anything for creativity.โอกาสน่ะ ไม่เห็นเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์เลยซักนิด It Might Get Loud (2008)
everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ It Might Get Loud (2008)
Yhere's a total concentration on music and creativity and writing.มันเป็นการควบแน่นที่สมบูรณ์แบบ ในทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเขียน It Might Get Loud (2008)
This party is my way of saying thank you to all of you for your hard work and dedication and all the creativity that you've brought into life.งานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกคน สำหรับการทำงานอย่างหนัก และความทุ่มเท ความสร้างสรรค์ Loyal and True (2008)
Stress... is the fertilizer of creativity.เป็นตัวทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Yeah, and my opinion is your teacher doesn't understand the difference between emotional problems and creativity.ใช่ และความคิดเห็นของผมก็คือ พนักงานของคุณแยกไม่ออก... ระหว่างปัญหาทางอารมณ์ กับความคิดสร้างสรรค์ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Of creativity,ของความคิดสร้างสรรค์ Advanced Criminal Law (2009)
Profiteering off the creativity of others.ค้ากำไรจากการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ Brown Betty (2010)
Well, with that level of creativity, you could easily become assistant manager at a rendering plant.ถ้านายมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะ ง่ายๆเลยนะ นายน่าจะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โรงงานรับฉาบปูนนะ Never Been Kissed (2010)
Influence our creativityมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเรา Love in Disguise (2010)
The bastard who does not respect your creativity is not me but him.ไอ้เวรนั่นไม่เคารพความคิดสร้างสรรค์ของนาย ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นเขา Episode #1.12 (2010)
His only strength is in his creativity.ความแข็งแรงของเขาอยู่ในความคิดสร้างสรรค์ของเขา Episode #1.7 (2010)
We encourage creativity at the school.เราสนับสนุนให้ความคิดสร้างสรรค์ที่โรงเรียน We Bought a Zoo (2011)
Your creativity, your bravery, and your taffy nipples.เร่งจังหวะหน่อยเพื่อน Just Go with It (2011)
His creativity is expressed through music.ความคิดสร้างสรรค์ของเขา ถูกแสดงผ่านทางดนตรี The Firefly (2011)
I don't know. It will make you smarter, because what Chris Cavanaugh has to say about human nature, about creativity,ไม่รู้สิ ไปซื้อหนังสือ มันจะทำให้คุณฉลาดขึ้น The Lies Ill-Concealed (2011)
Now, Sue Sylvester thinks that fostering a student's creativity is a waste of money.ตอนนี้ซู ซิลเวสเตอร์คิดว่า การช่วยเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ เสียเงินเปล่า Pot O' Gold (2011)
Well, I'll give you points for creativity.ฉันให้คะแนนคุณ สำหรับความคิดสร้างสรรค์ Pilot (2011)
We believe a certain amount of isolation breeds creativity.เราเชื่อว่าความโดดเดี่ยวประมาณหนึ่ง จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ The Penelope Papers (2011)
Divert all the energy that you used for complaining to creativity.เอาพลังงานที่เธอใช้บ่นมาทำงานเถอะ Episode #1.4 (2011)
creativity.น่าสนใจมั้ยละ Django Unchained (2012)
The moment where all is lost is the moment I wanna live in, because that is where creativity lives.ช่วงเวลาที่มันยุ่งเหยิง คือช่วงเวลาที่ฉันชอบ เพราะมันคือช่วงเวลา ที่ความคิดสร้างสรรค์อยู่ Lie with Me (2013)
Points for creativity?สร้างสรรค์ใช่ป่ะ Read Before Use (2013)
Or creativity.หรือความคิดสร้างสรรค์ Naked (2013)
You're doing even worse on your creativity test.คุณกำลังทำยิ่งแย่ลง ในการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของคุณ. Scary Movie 5 (2013)
Express their creativity.ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาออกมา Free to Play (2014)
Chappie, don't let this barbarian ruin your creativity!Chappie ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ทำลายป่า ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ! Chappie (2015)
Nurture your creativity, Chappie.บำรุงความคิดสร้างสรรค์ของคุณ Chappie Chappie (2015)
It's one of those games where hard-working professionals can relax whilst performing virtual heroic acts that require creativity, tactical skill and teamwork, while saving the Moss Princess.ที่ช่วยผ่อนคลายมนุษย์วัยทำงานแบบเราๆ เหมือนต้องทำเควสจริงๆ ให้ได้ทั้ง ความสร้างสรรค์ ทักษะและการทำงานเป็นทีม Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creativityLanguage acquisition requires creativity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคิดสร้างสรรค์[N] creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit riroēm sāngsan) EN: creativity   
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit sāngsan) EN: creativity ; creative thinking   FR: créativité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATIVITY    K R IY2 EY0 T IH1 V AH0 T IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] creative; creativity, #2,872 [Add to Longdo]
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor, #5,855 [Add to Longdo]
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] creativeness; creativity, #7,016 [Add to Longdo]
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenuity; creativity, #12,222 [Add to Longdo]
独创[dú chuàng, ㄉㄨˊ ㄔㄨㄤˋ, / ] original; creativity; original creation, #22,714 [Add to Longdo]
创新精神[chuàng xīn jīng shén, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] creativity [Add to Longdo]
原创[yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ, / ] originality; creativity; innovation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreativität {f}creativity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエーティビティー[, kurie-teibitei-] (n) creativity [Add to Longdo]
創意工夫育成功労学校賞[そういくふういくせいこうろうがっこうしょう, souikufuuikuseikourougakkoushou] (n) Prize to Schools for Nurturing Creativity [Add to Longdo]
創意工夫功労者賞[そういくふうこうろうしゃしょう, souikufuukouroushashou] (n) Prize for Creativity [Add to Longdo]
創造性[そうぞうせい, souzousei] (n) creativity [Add to Longdo]
創造力[そうぞうりょく, souzouryoku] (n) creative power; creativity; (P) [Add to Longdo]
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  creativity
      n 1: the ability to create [syn: {creativity}, {creativeness},
           {creative thinking}] [ant: {uncreativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top