ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

创新精神

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -创新精神-, *创新精神*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创新精神[chuàng xīn jīng shén, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, / ] creativity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No new ideas.[CN] 毫无创新精神 No new ideas. Tomorrowland (2015)
Lieutenant Rollins demonstrated superb leadership, initiative and exceptional resourcefulness.[CN] 罗林斯中尉在服役期间表现出超凡的领导能力 创新精神和卓越的智慧 Ka 'oia'i'o ma loko (2013)
I will be in the theater until noon for those of you bold enough to extend the wingspan of your creative spirit.[CN] 我会呆到中午 为了你们大胆地展现 你们的创新精神 High School Musical (2006)
- Get innovative then, man.[CN] 那就有点儿创新精神 哥们儿 The Experiment (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top