ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

独創性

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -独創性-, *独創性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity [Add to Longdo]
独創性に富む[どくそうせいにとむ, dokusouseinitomu] (exp,v5m) to be ingenious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are people who go mad for the nostalgic feel and also those who love originality.ノスタルジックな感じがたまらなく好きな人もいるし、独創性を愛する人もいる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even in the end, I'm confronted by a plagiarist without even the originality to invent themselves.[JA] 終章を迎えてもなお 独創性のかけらもない 盗作者と 相対しているだけ The Raven (2012)
They show exceptional ingenuity.[JA] 彼らには、特別な 独創性がある。 Myriad (2016)
You're always thinking up new shit that we can do, man.[JA] お前には独創性がある Chronicle (2012)
That is an ongoing, relentless effort in creativity.[JA] 独創性ということでは 絶え間ない努力あるのみです The Intern (2015)
Working in creative or marketing.[JA] 独創性や売買の仕事 The Intern (2015)
- You just lack initiative. It's not that big... - Oh, yeah?[JA] - 独創性に欠けてる Chronicle (2012)
Your reviews are pedantic, unoriginal, lacking insider clarity.[JA] あなたの批評は独創性に欠け 明朗さがないわ The Art of Murder (2014)
Time paradox--so uninspired.[JA] タイム・パラドックス・・・ 独創性がない The Constant (2008)
Tell you what. I gotta give those bastards points for originality. I'll tell you that much.[JA] 独創性という意味では 連中に点数をあげたい Over (2009)
Everything I've been coming up with is completely derivative of everything at the Henry.[JA] 何か独創性のある物を... 50/50 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top