ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความคิดสร้างสรรค์

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความคิดสร้างสรรค์-, *ความคิดสร้างสรรค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคิดสร้างสรรค์[N] creativity, Example: ประติมากรรมไทยเป็นผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษ, Thai definition: ความสามารถที่จะสร้างความคิดใหม่ๆ ที่ให้ผลในทางบวก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative thinking in childrenความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก [TU Subject Heading]
Creativenessความคิดสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Creative Intelligence/Quotientความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถทางสมองอย่างหนึ่งที่เน้นกระบวนการคิด เช่น คิดริเริ่ม แปลกใหม่ คิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสิ่งที่แตกต่างกัน คิดหลากหลาย คิดนอกกรอบ และคิดต่อยอด มีการแสดงออกในลักษณะเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการ และหาทางแก้ไปญหา [สุขภาพจิต]
creativityความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่... Bicentennial Man (1999)
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว The Matrix Revolutions (2003)
Some of the best creative minds are employed to assure our faith in the corporate worldview.คนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด ถูกจ้างมาเพื่อหาทางตอกย้ำความศรัทธาของเรา ในโลกทัศน์ของบรรษัท The Corporation (2003)
They tell you what to do, what not to do and it's not conducive to a creative atmosphere.พวกเขาจะบอกว่าต้องทำอะไร ไม่ต้องทำอะไร นั่น ไม่ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
What do you think of my tension-creates-attraction theory?ทำไมคุณถึงคิดทฤษฎีเรื่อง ความเครียด ความคิดสร้างสรรค์ และความมีเสน่ห์ของฉันล่ะ? Ing (2006)
Your malicious creative exec.นักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ Happily N'Ever After (2006)
I like that Ki-baek has initiative and is sharp.ผมก็ชอบ กี-แพก เหมือนกัน เขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และเฉียบแหลม Unstoppable Marriage (2007)
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง Charlie Bartlett (2007)
Such creativity, from a child who's barely eight years old.ความคิดสร้างสรรค์ จากเด็กคนนึงที่เพิ่งจะแปดขวบ Like Stars on Earth (2007)
Opportunity doesn't do anything for creativity.โอกาสน่ะ ไม่เห็นเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์เลยซักนิด It Might Get Loud (2008)
That's the disease you have to fight in any creative field.มีโรคร้ายอย่างนึงที่คุณต้องเอาชนะ ไม่ว่างานอะไรก็ตามที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ It Might Get Loud (2008)
everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ It Might Get Loud (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit sāngsan) EN: creativity ; creative thinking   FR: créativité [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creative(ครีเอ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งสร้างหรือประดิษฐ์ขึ้น,ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์., See also: creativeness n. ดูcreative, Syn. prolific,productive,inventive ###A. barren

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
创意[chuang4 yi4, chuang4 yi4] (n ) ความคิดสร้างสรรค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top